De eerste LNG flowmeter kalibratieresultaten uitgevoerd in VSL’s LNG onderzoeks- en kalibratiefaciliteit zijn bekend!

Publicatie

De eerste LNG flowmeter kalibratieresultaten uitgevoerd in VSL’s LNG onderzoeks- en kalibratiefaciliteit zijn bekend!

De eerste kalibratieresultaten van de SI-herleidbare LNG onderzoeks- en kalibratiefaciliteit zijn opgeleverd. In de testfaciliteit werden in totaal zes flowmeters van vijf toonaangevende fabrikanten van flowmeters gekalibreerd met behulp van vloeibare stikstof. De effecten van bovenstroomse stromingsverstoringen en van isolatie van de stromingsmeters werden onderzocht. De resultaten zijn samengevat in een openbaar beschikbaar document dat hier kan worden gedownload.

Deze resultaten markeren een grote stap in de ontwikkeling van de faciliteit in de richting van het uiteindelijke doel van het uitvoeren van midscale LNG flowmeter- en compositiemeetsystemen-kalibraties. VSL is trots op deze prestaties en bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan de resultaten.

Gepubliceerd: 20 december 2019

Heeft u vragen?

Onze experts staan voor u klaar.

Marijn van Veghel
Sr. Project Manager Electricity, Time & Frequency & Deputy Program manager

De laatste publicaties van VSL

Metrologie voor de toeleveringsketen van waterstof (Met4H2)

Een metrologisch kader creëren om de groeiende vraag naar ‘groene’ waterstof te ondersteunen als onderdeel van de klimaatstrategie van de EU.

EMPIR 18HLT01 Metves II

Standaardisatie van concentratiemetingen van extracellulaire blaasjes voor medische diagnoses (METVES II). Extracellulaire blaasjes (EV’s) zijn van cellen afkomstige deeltjes die aanwezig zijn in lichaamsvloeistoffen en EV’s hebben een uitstekend potentieel als biomarkers van de volgende generatie voor vroege diagnose van veel voorkomende ziekten, zoals kanker en trombose.

Standardisation of concentration measurements of extracellular vesicles for medical diagnoses (METVES II)

Extracellular vesicles (EVs) are cell-derived particles present in body fluids, and EVs have excellent potential as next-generation biomarkers for early diagnosis of common diseases, such as cancer and thrombosis. This project aims to tap the clinical potential of EVs by developing traceable measurements of number concentration, size distribution, refractive index and fluorescence intensity of cell-specific EVs in human blood and urine.

Ontwerp van gravimetrische primaire standaarden voor veldtesten van waterstoftankstations

Het Federaal Instituut voor Metrologie METAS heeft een Hydrogen Field Test Standard (HFTS) ontwikkeld die kan worden gebruikt voor veldverificatie en kalibratie van waterstoftankstations.