Referentiematerialen

Om onder meer chemische analyses herleidbaar uit te voeren, moet je analyseapparatuur kalibreren. Dit kan met behulp van referentiematerialen, waarvan VSL een breed aanbod tot zijn beschikking heeft.

Onze diensten

Wat zijn referentiematerialen?

Referentiematerialen zijn materialen waarvan de samenstelling zeer nauwkeurig bekend is. Bijvoorbeeld een specifieke gassamenstelling die tegen de hoogste meetstandaarden geanalyseerd is. De nauwkeurigheid van een apparaat kan vervolgens worden vastgesteld door het referentiemateriaal door dit apparaat te laten analyseren. Afwijkingen in het apparaat brengen we zo in kaart.

VSL levert wereldwijd een brede range aan referentiematerialen en heeft hiermee jarenlange ervaring. Met name op het gebied van gassamenstellingen, viscositeit en minerale oliën bieden we hoge kwaliteit en herleidbaarheid naar de primaire standaarden. Onder onze klanten zijn gerenommeerde leveranciers van speciale gassen, milieumeetdiensten en eindgebruikers in bijvoorbeeld de energie- en milieusector.

Meer weten over onze diensten?

Onze experts staan voor je klaar.

Sabine Snijder
Sales Engineer

Chemische referentiematerialen

PRM’s
Op het gebied van gasstandaarden levert VSL vrijwel alle gewenste samenstellingen, zoals milieu-en energiegassen. Deze geaccrediteerde gasmengsels (Primary Reference Materials) worden geproduceerd volgens ISO 17034:2016 voorschrift en geverifieerd tegen de primaire standaarden. Deze referentiematerialen vormen een onbetwiste onderbouwing van uw kwaliteitssysteem (kwaliteitsborging/kwaliteitscontrole) en zorgen voor internationale herleidbaarheid. Bekijk hier een overzicht van de beschikbare referentiematerialen.

CGM’s
Tevens kunnen wij gasmengsels (Calibrated Gas Mixtures) van derden analyseren en kalibreren. Deze CGM’s karakteriseren we met behulp van de primaire standaard gasmengsels van VSL. Het certificaat geeft informatie over de samenstelling en meetonzekerheid van het gasmengsel.

Transfer standaarden in adsorptie buizen
Voor de kwaliteitscontrole van gaschromatografen (GC’s) levert VSL een grote range aan Vluchtige Organische Componenten (VOC’s) in verschillende concentraties. Deze worden geleverd in adsorptiebuisjes voor thermische of vloeistof desorptie.

Referentiematerialen voor viscositeit

Mixen van minerale of synthetische oliën
De gecertificeerde referentiematerialen bestaan meestal uit mixen van minerale of synthetische oliën die in batches van 1 tot 10 liter worden geproduceerd. De meest gangbare CRM’s zijn dan ook uit voorraad leverbaar (levertijd 1 week). Daarnaast is het mogelijk om referentiematerialen met specifieke eigenschappen te leveren, die hiervoor speciaal worden geproduceerd en gekalibreerd. Klik hier voor een overzicht van de beschikbare CRM’s.

Houdbaarheid referentiematerialen
De door VSL geleverde referentiematerialen worden geleverd inclusief een certificaat waarop de houdbaarheid staat vermeld. Onderzoek heeft aangetoond dat de vloeistoffen minimaal 1 jaar stabiel blijven (binnen de internationaal vastgestelde onzekerheid), mits ze gesloten blijven en worden bewaard op een donkere plaats bij een temperatuur van 10°C tot 35°C.

Kalibreren op verzoek
VSL kan zowel de kinematische als de dynamische viscositeit voor verschillende temperaturen op het certificaat vermelden. Daarnaast kalibreren we door derden geproduceerde referentiematerialen en produceren en kalibreren referentievloeistoffen met specifieke eigenschappen op verzoek.

National Institute of Standards (NIST)

Naast een MRA (Mutual Recognition Agreement) tussen metrologische instituten wereldwijd, heeft VSL een Memorandum of Cooperation (MoC) en Declaration of Equivalence (DoE) met het Amerikaanse National Institute of Standards (NIST). Beide documenten zijn van groot belang voor de dienstverlening op het gebied van herleidbare gasmengsels. Conform de US EPA Clean Air Act moet voor een aantal metingen referentiegasmengsels gebruikt worden die herleidbaar zijn naar het NIST. Via de DoE voldoen ook gasmengsels afkomstig van “VSL in The Netherlands”. VSL is het enige metrologische instituut buiten de Verenigde Staten met deze status. De DoE wordt tweejaarlijks vernieuwd. Bekijk hier deze DoE.

Bekijk onze vakgebieden