Onderbouwing chemie

VSL onderbouwt haar dienstverlening waar mogelijk door deel te nemen aan key comparisons. Het organiseert en coördineert ook sleutelvergelijkingen op verzoek van de Werkgroep Gasanalyse van het Overlegcomité voor de hoeveelheid stoffen: metrologie in de chemie en biologie (CCQM-GAWG).

Onderbouwing

Onderbouwing van kalibratie- en meetmogelijkheden

VSL onderbouwt haar dienstverlening waar mogelijk door deel te nemen aan key comparisons. Het organiseert en coördineert ook sleutelvergelijkingen op verzoek van de Werkgroep Gasanalyse van het Overlegcomité voor de hoeveelheid stoffen: metrologie in de chemie en biologie (CCQM-GAWG). Recent gecoördineerde sleutelvergelijkingen omvatten CCQM-K112 Biogas, CCQM-K117 Ammoniak in stikstof en CCQM-K118 Aardgas. Alle rapporten van key comparisons zijn beschikbaar in het Metrologia Technical Supplement.

Calibration and Measurement Capabilities (CMC’s) hebben betrekking op het uitvoeren van kalibraties (van monitoren, gasmengsels) en de bereiding en certificering van gecertificeerde of primaire referentiematerialen. Niet alle diensten van VSL kunnen direct of indirect worden ondersteund door deel te nemen aan belangrijke vergelijkingen. In die gevallen ondersteunt VSL haar CMC’s op een andere manier. Hieronder wordt een overzicht gegeven van dergelijke bewijzen, per groep van diensten.

Een algemene uitleg over hoe VSL hun resultaten extrapoleert uit belangrijke vergelijkingen over het gehele bereik van molfracties werd gepubliceerd in Metrologia.
Mocht u via de website niet bij het artikel kunnen, neem dan gerust contact met ons op.

Meer weten over onze diensten?

Onze experts staan voor je klaar.

Carl van Wijngaarden
Manager Quality