Metingen in de energietransitie

De energietransitie is in volle gang. Nederland werkt aan de landelijke overgang van energieopwekking uit fossiele brandstoffen naar energieopwekking uit duurzame bronnen. Hiervoor zijn we afhankelijk van betrouwbare en herleidbare metingen.

Introductie

Het belang van metrologie in de energietransitie

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Ons toekomstig energiesysteem zal bestaan uit een combinatie van nieuwe vormen van energie en duurzame bronnen. Denk bijvoorbeeld aan de komst van een waterstofnetwerk, aan de inzet van synthetische brandstoffen en groene warmte zoals biomassa, of aan weersafhankelijke energiebronnen. Al deze nieuwe oplossingen moeten een plek krijgen op het energienetwerk, vaak naast of ter vervanging van bestaande toepassingen.

Metrologie speelt hierin een sleutelrol. Omdat de energiebronnen nieuw zijn, bestaan er nog niet altijd duidelijke regels over de samenstelling, prijs en herleidbaarheid van de producten. Nieuwe energiebronnen vragen dan ook om meetstandaarden die de kwaliteit en de geloofwaardigheid van metingen en kalibraties kunnen bepalen.

Meer weten over dit thema?

Onze experts staan voor je klaar.

Erik van de Graaf
Commercial Director

Meetuitdagingen in de energiesector

Iedereen moet mee in de energietransitie. Bedrijven in alle sectoren innoveren volop, maar dit brengt ook uitdagingen met zich mee. Neem bijvoorbeeld energielekken. Bij de opwekking en opslag van energie stroomt er constant energie tussen de installaties, de systemen of de transformatoren. Hierbij kunnen kleine beetjes energie ontsnappen, wat (grote) gevolgen kan hebben voor de kosten of kwaliteit van het product.

Ook kunnen sommige duurzame energieoplossingen nog onvoorspelbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de opwekking van zonne- en windenergie. Het is vaak lastig om grip te krijgen op de (terug)levering van zonne- en windenergie en de financiële afrekening die hierbij hoort. Ook rijden op waterstof kent nog uitdagingen. Bij een brandstofmotor weet iedereen hoeveel kilometer je op een tank rijdt. Maar hoe werkt dat met de waterstof kilogrammen die je volgens je energiemeter in de auto stopt? Steeds meer fabrikanten, producenten en consumenten worden zich bewust van de noodzaak van betrouwbare en kwalitatieve metingen.

Nieuwe meetmethoden voor nieuwe brandstoffen

Alternatieve brandstoffen zoals LNG, biogas en waterstof staan (opnieuw) volop in de belangstelling. Voor de inzet en handel van deze nieuwe brandstoffen is het noodzakelijk dat we wereldwijd volgens dezelfde normen meten. Dit is belangrijk, want zonder metrologie weet je bijvoorbeeld niet zeker of de getallen op je slimme meter kloppen. VSL is nauw betrokken bij het ontwikkelen van standaarden en het onderzoeken van nieuwe brandstoffen en gassamenstellingen. We participeren in Europese projecten en publiceren over nieuw onderzoek, projectresultaten of wetenschappelijke bevindingen.

Lees hier de laatste meetontwikkelingen op het gebied van:

Hoe VSL kan helpen

Bedrijven en instanties kunnen bij VSL terecht voor al hun meetvragen. Als onafhankelijke organisatie helpen wij partijen die actief zijn in de energiesector om grip te krijgen op hun meet- en productieprocessen. We halen drempels weg voor verdere ontwikkeling en kunnen helpen bij het opstellen van kwaliteitsplannen.

Zo beschikt VSL over een mobiele kalibratiefaciliteit voor waterstof. Deze faciliteit kan onder andere gebruikt worden om waterstofpompen bij tankstations te kalibreren. Ook hebben we een kalibratie- en testfaciliteit voor vloeibaar aardgas (LNG) en beschikken over tal van referentiematerialen. Bovendien richten we ons op de ontwikkeling en het beheer van (nieuwe) meetstandaarden en meetmethoden, waar iedereen zijn installaties of meters aan kan toetsen. Hiervoor werken wij nauw samen met andere collega-instituten, kennisinstellingen en de industrie.

Ook interessant: