Metrologie voor elektriciteit

De energiesector verandert razendsnel. De vraag naar elektriciteit blijft toenemen en is vaker afkomstig van hernieuwbare bronnen. Hiervoor zijn nieuwe meetmethoden nodig en dat vergt meetexpertise.

Introductie

Elektriciteit

De wereld staat voor de enorme opgave om van fossiele brandstoffen over te stappen naar volledig duurzame bronnen. Met de opkomst van zonne- en windenergie zal 75% van de elektriciteitsvraag in 2030 uit hernieuwbare bronnen komen. De energiesector verandert hierdoor snel en heeft nieuwe oplossingen nodig voor het monitoren van het nieuwe netwerk.

Neem bijvoorbeeld de uitdagingen van realtime metingen, die voor een goede analyse over grote afstanden op hetzelfde tijdstip moeten worden vastgelegd. Snelle veranderingen brengen hierbij ook nieuwe uitdagingen in metrologie. Kwaliteit van spanning wordt van steeds groter belang, maar ook het meten van hoge gelijkspanning en het afrekenen van gebruik en opwek van energie in smart grids zijn onderwerpen waar nieuwe toepassingen voor nodig zijn.

Meer weten over onze diensten?

Onze experts staan voor je klaar.

Michel Brakel
Sales Engineer

VSL en elektriciteit

VSL ondersteunt de energietransitie door onderzoek in internationale samenwerkingsverbanden en advies en consultancy bij het ontwikkelen van nieuwe meetmethoden. We leveren uitgebreide meetexpertise op het gebied van elektriciteit. Dit doen we voor fabrikanten van meetapparatuur, energiebedrijven, universiteiten en (geaccrediteerde) kalibratielaboratoria.

Consultancy

Wij bieden ondersteuning en geven advies bij vraagstukken van fabrikanten en eindgebruikers, waarmee ze meet- en inspectiemethodes kunnen verbeteren om de proces- en productkwaliteit te optimaliseren.

Maatwerk

Metrologisch maatwerk voor elektriciteit

In de energiesector zijn nauwkeurige en herleidbare metingen van belang voor stabiliteit en kwaliteit van het energienetwerk. VSL heeft diepgaande kennis over elektrische metingen en interpretatie van meetgegevens. We kunnen daarom, bijvoorbeeld, helpen met:

  • Power Stability metingen voor high/medium voltage power. Met behulp van phasor measurement units (PMU) wordt de stabiliteit van een systeem realtime gemeten.
  • Smart metering. Onderzoek naar nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de statische meters.
  • Energie Management Systeem (EMS). Onderzoek naar de nauwkeurigheid van een EMS.
  • Advies naar verbetering power quality bij onder andere windparken en zonnepanelen.
  • Advies eco-design. Onderzoek naar energieverbruik van (nieuwe) elektrische apparatuur.
  • Advies EMC-metingen. Ontwikkeling en advies meetmethodes met betrekking tot stralingsbelasting en stralingsrisico’s van radiofrequente en hoogfrequente straling.
  • Advies HF- en LF-powermetingen.

Uiteraard is elke situatie uniek. Behoefte aan advies of weten wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Kalibraties

Kalibratiediensten voor elektriciteit

Om de kwaliteit en stabiliteit (betrouwbaarheid) van elektrische producten en voorzieningen te kunnen aantonen en garanderen, zijn nauwkeurige en herleidbare metingen noodzakelijk. VSL heeft uitgebreide meetfaciliteiten. Daarmee kunnen we een groot aantal grootheden (vermogen, weerstand en stroom) over een breed frequentiegebied en meetbereik meten. De resultaten zijn herleidbaar naar de primaire standaarden.

We kalibreren onder meer weerstanden, transformatoren, spoelen, transformer power loss meetinrichtingen, elektromagnetische velden, elektrische (lab)componenten en power- en HF-meetapparatuur. Of het nu gaat om afrekening (‘billing’) van elektrische energie tussen afnemer en leverancier of om de onderbouwing van specificaties van nieuw ontwikkelde meetapparatuur: VSL verzorgt betrouwbare en herleidbare meetresultaten met een zeer lage meetonzekerheid. Onze kalibratierapporten staan internationaal hoog aangeschreven en zorgen voor wereldwijde acceptatie van producten.

Bekijk ook onze andere vakgebieden