Ontwerp van gravimetrische primaire standaarden voor veldtesten van waterstoftankstations

Publicatie

Ontwerp van gravimetrische primaire standaarden voor veldtesten van waterstoftankstations

Abstract
Het Federaal Instituut voor Metrologie METAS heeft een Hydrogen Field Test Standard (HFTS) ontwikkeld die kan worden gebruikt voor veldverificatie en kalibratie van waterstoftankstations. De testmethode is gebaseerd op het gravimetrische principe. Het experimentele ontwerp van de HFTS en de beschrijving van de methode worden hier gepresenteerd. De HFTS is bij METAS getest met stikstofgas bij −40 °C om een ​​tankproces in het veld na te bootsen. Laboratoriumtesten hebben aangetoond dat ijsvorming op de leidingen van de HFTS een niet te verwaarlozen invloed heeft op de resultaten. Er zijn ook veldtesten met de HFTS uitgevoerd bij het Empa-waterstoftankstation met waterstof tot 70 MPa. De belangrijkste onzekerheidscomponenten zijn geïdentificeerd en gewaardeerd. De vereiste uitgebreide onzekerheid van 0,3% kon worden gehaald. Er is een gedetailleerd onzekerheidsbudget gepresenteerd waaruit blijkt dat de schaal de grootste bijdrage levert; drijfvermogencorrecties spelen slechts een ondergeschikte rol. Voor metingen met de laagste onzekerheid zijn geschikte wachttijden of reinigingsmethoden vereist om ijsvorming te verwijderen.

Gepubliceerd in: Flow Measurement and Instrumentation, Volume 73, juni 2020, 101747

Lees het gehele artikel hier.

Heeft u vragen?

Onze experts staan voor u klaar.

Marijn van Veghel
Sr. Project Manager Electricity, Time & Frequency & Deputy Program manager

De laatste publicaties van VSL

Richtlijn voor de bereiding en analyse van gasvormige referentiematerialen van luchtverontreinigende stoffen binnenshuis

Een gezond binnenmilieu kan worden bereikt door de bronnen onder controle te houden en de uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht te elimineren of te beperken. Eén manier is om materialen te gebruiken waarvan bewezen is dat ze een lage uitstoot veroorzaken.

Een formalisme voor herleidbare dosimetrie in oppervlakkige elektronische brachytherapie

Brachytherapie is een effectieve behandelingsoptie voor vele soorten van kanker. Een nieuwere variant, elektronische brachytherapie (eBT), wordt steeds vaker gebruikt – maar zonder een formele en herleidbare methode om de stralingsdosis te bepalen.

Een nieuwe kijk op de sorptiekinetiek in referentiegasstandaarden

In het MetClimVOC-project (https://www.metclimvoc.eu/) ontwikkelde VSL een innovatieve aanpak om de adsorptie- en desorptieverschijnselen van lage methanolniveaus in cilinders te volgen, gebaseerd op het gebruik van verschillende methanolisotopen en een nieuwe laserspectroscopische methode in staat zijn ze te onderscheiden.

Hybrid metrology for nanometric energy harvesting devices

Hybrid metrology for nanometric energy harvesting devices

Spectometers voor betrouwbare meting van de gasconcentratie

Spectometers voor betrouwbare meting van de gasconcentratie.

De eerste LNG flowmeter kalibratieresultaten uitgevoerd in VSL’s LNG onderzoeks- en kalibratiefaciliteit zijn bekend!

De eerste kalibratieresultaten van de SI-herleidbare LNG onderzoeks- en kalibratiefaciliteit zijn opgeleverd. In de testfaciliteit werden in totaal zes flowmeters van vijf toonaangevende fabrikanten van flowmeters gekalibreerd met behulp van vloeibare stikstof.