Metingen in milieu & leefomgeving

Metrologie is essentieel om de staat van ons milieu te begrijpen. Met betrouwbare meetgegevens kunnen overheden en bedrijven gerichter beleid maken.

Introductie

Het belang van metrologie voor de leefomgeving

Om te weten hoe het gesteld is met onze leefomgeving, worden er door heel Nederland continu metingen verricht. Metrologie maakt het meten van de kwaliteit van lucht, water en bodem mogelijk, evenals het meten van de effecten van klimaatverandering en menselijke activiteiten op het milieu. Een bekend voorbeeld is de uitstoot van koolstofdioxide. Maar metingen zijn ook nodig om beleid te kunnen maken op onderwerpen als geluidsoverlast of bodemverontreiniging.

Het herkennen, meten en monitoren van stoffen kan complex zijn. Veel stoffen komen voor in lage concentraties en verspreiden zich over grote gebieden. Bovendien variëren de effecten van de schadelijke stoffen. Dit is afhankelijk van de omgeving en allerlei andere factoren. Verder kunnen meetmethoden en -instrumenten beperkingen hebben en kunnen er verschillen zijn in de interpretatie van meetgegevens. De ontwikkeling van nieuwe meettechnieken en meetmethodes is noodzakelijk om veranderingen in het milieu te kunnen blijven monitoren.

Meer weten over dit thema?

Onze experts staan voor je klaar.

Erik van de Graaf
Commercial Director

Lees hier de laatste meetontwikkelingen op het gebied van:

Hoe VSL kan helpen

Om nauwkeurige en betrouwbare meetresultaten te garanderen, moet meetapparatuur aan verplichte standaarden en eisen voldoen. VSL ontwikkelt betrouwbare meettechnieken en meetmethoden die herleidbaar zijn. Dit houdt in dat de meting kan worden getraceerd tot een internationaal erkende standaard, waardoor hij reproduceerbaar is en de resultaten kunnen worden vergeleken met andere metingen. Ook kunnen klanten hun meetapparatuur direct door VSL laten kalibreren en ontwikkelen we referentiematerialen met een hoge nauwkeurigheid. Tot slot kunnen we als onafhankelijk instituut uitspraak doen over hoe metingen zijn verricht en of de daaruit getrokken conclusies te valideren zijn.