Kwaliteit

VSL levert meetnauwkeurigheid en herleidbaarheid naar (inter)nationale meetstandaarden en beheert en ontwikkelt de Nederlandse standaarden. Onbetwiste kwaliteit en kennisontwikkeling zijn hiervoor essentiële voorwaarden. Daarom werken we altijd aan de continue kwaliteit van de processen en het behouden van onze accreditaties.

Kwaliteit

Deelname aan internationale ringvergelijkingen

VSL particpeert in internationale ringvergelijkingen, georganiseerd onder nationale metrologische instituten. Deze ringonderzoeken vinden nationaal, regionaal (Europees) en mondiaal plaats. Met een gezamenlijk meetprotocol, stabiele en gelijksoortige meetresultaten kunnen we de artefacten (primaire standaarden) met elkaar vergelijken. Tegelijkertijd wisselen we kennis uit over de toegepaste meetmethoden en de gevonden meetresultaten. Dit leidt tot bewijs voor huidige meetcapaciteiten en kleinere meetonzekerheden in de toekomst.

Uit de resultaten van de ringvergelijkingen volgen de meetcapaciteiten, de zogenoemde Calibration & Measurement Capabilities (CMC’s). Deze informatie is openbaar en te vinden op de website van het Internationaal Bureau voor Maten en Gewichten (BIPM).

Meer weten over onze diensten?

Onze experts staan voor je klaar.

Carl van Wijngaarden
Quality Manager

Mutual Recognition Arrangement (CIPM MRA)

VSL ondertekende in 1999 als een van de eerste deelnemers het Mutual Recognition Arrangement (CIPM MRA) van het Internationaal Bureau voor Maten en Gewichten (BIPM).

Dit verdrag regelt de onderlinge erkenning van de meetstandaarden van de nationaal metrologische instituten wereldwijd. Op basis van deze erkenning worden de certificaten van die instituten wereldwijd geaccepteerd. Dit onder de conditie dat de NMIs hun meetcapaciteiten borgen via key-comparisons en een kwaliteitssysteem onderhouden in overeenstemming met internationale normen voor laboratoria.

EURAMET
EURAMET is een samenwerkingsverband van nationale metrologische organisaties uit de lidstaten van de Europese Unie en van de Europese Vrijhandelsassociatie. VSL participeert via EURAMET om haar deelname in de CIPM MRA te behouden. Conform de eisen van de MRA neemt VSL deel in de technische commissies van EURAMET en de commissie Kwaliteit. Jaarlijks rapporteert VSL aan de commissie over het functioneren van het kwaliteitssysteem en de technische prestaties. VSL heeft er voor gekozen de competentie van de activiteiten door middel van accreditatie aan te tonen, zowel voor kalibratie (K999: ISO/IEC 17025), productie van referentiematerialen (P002: ISO 17034) en de organisatie van ringonderzoeken (R006: ISO/IEC 17043). Jaarlijks nemen vakdeskundigen van andere NMIs deel in de beoordelingsonderzoeken van de nationale accreditatieorganisatie RvA.

Deelname in commissies

VSL neemt deel in nationale en internationale technische commissies van EURAMET en CIPM om aan te blijven sluiten op metrologische ontwikkelingen. Ook neemt VSL deel in ISO commissies op het gebied van brandstoffen en luchtkwaliteit, maar ook op specifieke vakgebieden als meetonzekerheid en metrologische kwaliteit. Op nationaal vlak is VSL actief in het bestuur en commissies van Fenelab, het nationaal platform van geaccrediteerde laboratoria.

VSL zit in meerdere commissies, waaronder:

 • ISO/TC 158 gasanalyse
 • ISO/TC 193 aardgas
 • ISO/REMCO referentiematerialen
 • CEN/TC 264 luchtkwaliteit
 • JCGM WG1 GUM-werkgroep (GUM = Guide to the expression of Uncertainty in Measurement, JGCM = Joint Committee on Guides in Metrology)
 • Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie
 • ISO TC299 Nanometrologie, WG metrologie
 • IOP Normcommissie nanotechnologie
 • CIE Divisie 2, Physical measurement of light and radiation (CIE = International Commission on Illumination)
 • Technische commissies van EURAMET
 • Werkgroepen van BIPM

Certificering

VSL verricht kalibraties en produceert referentiematerialen op basis van de beheerde meetstandaarden. De certificaten die daarbij horen, zijn internationaal erkend onder de CIPM Mutual Recognition Arrangement (CIPM MRA). Dit is een overeenkomst van wederzijdse erkenning van nationale meetstandaarden en van de validiteit van kalibratie- en meetcertificaten die uitgegeven worden door nationale metrologische instituten.

In de ‘key comparison database’ van het BIPM staat een volledig overzicht van alle CMC’s en alle referentiematerialen van VSL die onder de MRA erkend zijn.

Digitale certificaten

VSL geeft digitale certificaten uit met een elektronische handtekening om de authenticiteit te waarborgen. Dit is in overeenstemming met de EU-richtlijn voor elektronische handtekeningen (1999/93/EC). De handtekening is een digitale zegel op het document dat het aanbrengen van wijzigingen verbiedt. Elke wijziging verbreekt het digitale zegel en wordt in het document weergegeven. Hiermee kan iedereen de authenticiteit verifiëren en kan het certificaat zonder problemen verspreid worden.

In Acrobat Reader (hier gratis te downloaden) geeft de koptekst van het document de geldigheid weer. Meer details over de digitale ondertekening staan in het handtekeningenvenster. Klik op het digitale stempel om het handtekeningenvenster te openen.

Certificaatcommissie
De VSL Certificaatcommissie authoriseert en geeft de certificaten vrij. De commissie garandeert dat de documenten overeenkomen met de eisen van internationale standaarden voor kalibratie (ISO/IEC 17025:2017), productie van referentiematerialen (ISO 17034:2016) en afspraken met de internationale commissie voor maten en gewichten (CIPM).
Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, vermeld VSL geen namen, functies en handtekening op de certificaten.

Steeds minder papier
Digitale certificaten, rapporten en validaties van authenticiteit zijn een volgende stap in de ambitie van VSL om papierloos te werken en communiceren.