Spectometers voor betrouwbare meting van de gasconcentratie

Publicatie

Spectometers voor betrouwbare meting van de gasconcentratie

Mikroniek
Steeds meer toepassingen vertrouwen op metingen van lage gasconcentraties. VSL produceert primaire referentiematerialen om de daarvoor gebruikte apparatuur te kalibreren. Om zowel de primaire referentiematerialen als de gassen die voor hun bereiding worden gebruikt te analyseren, zijn zeer gevoelige instrumenten nodig. Voor deze doeleinden exploiteert VSL een groeiend aantal laserspectrometers, beide commercieel en in eigen huis ontwikkelde instrumenten. Deze in eigen huis ontwikkelde instrumenten worden hier gepresenteerd, evenals een aantal van hun toepassingen.

Gepubliceerd in: Mikroniek, 2023-2, April 2023

Lees het gehele artikel hier.

Heeft u vragen?

Onze experts staan voor u klaar.

Stefan Persijn
Scientist Chemistry

De laatste publicaties van VSL

Metrologie voor de toeleveringsketen van waterstof (Met4H2)

Een metrologisch kader creëren om de groeiende vraag naar ‘groene’ waterstof te ondersteunen als onderdeel van de klimaatstrategie van de EU.

Ontwerp van gravimetrische primaire standaarden voor veldtesten van waterstoftankstations

Het Federaal Instituut voor Metrologie METAS heeft een Hydrogen Field Test Standard (HFTS) ontwikkeld die kan worden gebruikt voor veldverificatie en kalibratie van waterstoftankstations.

Metrologie voor het bepalen van emissies van gevaarlijke stoffen uit bouwmaterialen naar binnenlucht (20NRM04 MetrIAQ)

In Europa spenderen we meer dan 80 % van onze tijd binnen. Het is dus essentieel dat binnenlucht gezond is. Bouwmaterialen, zoals verf, vloerbedekking, en andere producenten die binnen gebruikt worden zoals meubilair, stoten gevaarlijke stoffen uit.

Standaardisatie van metingen in gelijkspanningsnetten (20NRM03 DC grids)

De opkomst van hernieuwbare en duurzame technologieën heeft de interesse in gelijkspanningsnetten als mogelijk alternatief of als aanvulling op het bestaande net vergroot.

Metrologie voor temporale lichtmodulatie

LED-gebaseerde verlichting draagt bij aan energiebesparing en de vermindering van de milieueffecten van verlichting. LED-lampen kunnen echter fluctuaties in de lichtopbrengst vertonen, wat bekend staat als temporale lichtmodulatie (TLM).

Metrologie voor traceerbare protocollen voor elementaire en geoxideerde kwikconcentraties (19NRM03 SI-Hg)

Een metrologisch kader creëren om de groeiende vraag naar ‘groene’ waterstof te ondersteunen als onderdeel van de klimaatstrategie van de EU.

De eerste LNG flowmeter kalibratieresultaten uitgevoerd in VSL’s LNG onderzoeks- en kalibratiefaciliteit zijn bekend!

De eerste kalibratieresultaten van de SI-herleidbare LNG onderzoeks- en kalibratiefaciliteit zijn opgeleverd. In de testfaciliteit werden in totaal zes flowmeters van vijf toonaangevende fabrikanten van flowmeters gekalibreerd met behulp van vloeibare stikstof.

EMPIR 18HLT01 Metves II

Standaardisatie van concentratiemetingen van extracellulaire blaasjes voor medische diagnoses (METVES II). Extracellulaire blaasjes (EV’s) zijn van cellen afkomstige deeltjes die aanwezig zijn in lichaamsvloeistoffen en EV’s hebben een uitstekend potentieel als biomarkers van de volgende generatie voor vroege diagnose van veel voorkomende ziekten, zoals kanker en trombose.