Spectometers voor betrouwbare meting van de gasconcentratie

Publicatie

Spectometers voor betrouwbare meting van de gasconcentratie

Mikroniek
Steeds meer toepassingen vertrouwen op metingen van lage gasconcentraties. VSL produceert primaire referentiematerialen om de daarvoor gebruikte apparatuur te kalibreren. Om zowel de primaire referentiematerialen als de gassen die voor hun bereiding worden gebruikt te analyseren, zijn zeer gevoelige instrumenten nodig. Voor deze doeleinden exploiteert VSL een groeiend aantal laserspectrometers, beide commercieel en in eigen huis ontwikkelde instrumenten. Deze in eigen huis ontwikkelde instrumenten worden hier gepresenteerd, evenals een aantal van hun toepassingen.

Gepubliceerd in: Mikroniek, 2023-2, April 2023

Lees het gehele artikel hier.

Heeft u vragen?

Onze experts staan voor u klaar.

Stefan Persijn
Scientist Chemistry

De laatste publicaties van VSL

Richtlijn voor de bereiding en analyse van gasvormige referentiematerialen van luchtverontreinigende stoffen binnenshuis

Een gezond binnenmilieu kan worden bereikt door de bronnen onder controle te houden en de uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht te elimineren of te beperken. Eén manier is om materialen te gebruiken waarvan bewezen is dat ze een lage uitstoot veroorzaken.

Een formalisme voor herleidbare dosimetrie in oppervlakkige elektronische brachytherapie

Brachytherapie is een effectieve behandelingsoptie voor vele soorten van kanker. Een nieuwere variant, elektronische brachytherapie (eBT), wordt steeds vaker gebruikt – maar zonder een formele en herleidbare methode om de stralingsdosis te bepalen.

Een nieuwe kijk op de sorptiekinetiek in referentiegasstandaarden

In het MetClimVOC-project (https://www.metclimvoc.eu/) ontwikkelde VSL een innovatieve aanpak om de adsorptie- en desorptieverschijnselen van lage methanolniveaus in cilinders te volgen, gebaseerd op het gebruik van verschillende methanolisotopen en een nieuwe laserspectroscopische methode in staat zijn ze te onderscheiden.

Hybrid metrology for nanometric energy harvesting devices

Hybrid metrology for nanometric energy harvesting devices

Ontwerp van gravimetrische primaire standaarden voor veldtesten van waterstoftankstations

Het Federaal Instituut voor Metrologie METAS heeft een Hydrogen Field Test Standard (HFTS) ontwikkeld die kan worden gebruikt voor veldverificatie en kalibratie van waterstoftankstations.

De eerste LNG flowmeter kalibratieresultaten uitgevoerd in VSL’s LNG onderzoeks- en kalibratiefaciliteit zijn bekend!

De eerste kalibratieresultaten van de SI-herleidbare LNG onderzoeks- en kalibratiefaciliteit zijn opgeleverd. In de testfaciliteit werden in totaal zes flowmeters van vijf toonaangevende fabrikanten van flowmeters gekalibreerd met behulp van vloeibare stikstof.