Metrologie voor tijd en frequentie

Tijd en frequentie worden in allerlei industriële processen, systemen en sectoren toegepast. De mate van nauwkeurigheid van een tijdsregistratie of plaatsbepaling is allesbepalend. Betrouwbare metingen en kalibraties zijn direct herleidbaar naar de nationale tijdstandaard.

Introductie

Tijd en frequentie

Tijd is misschien wel het meest sprekende voorbeeld van het belang van nauwkeurig en herleidbaar meten. Iedereen heeft wel eens de trein of bus op een paar seconden na gemist. Bij een schaatswedstrijd is het verschil tussen winnen en verliezen soms slechts een honderdste van een seconde. Voor plaatsbepalingen via gps is een nog nauwkeuriger tijdsregistratie noodzakelijk.

Tijd en frequentie zijn grootheden die we toepassen in allerlei industriële processen, databeveiligingssystemen, telecommunicatie, astronomie, geodesie, navigatie en medisch onderzoek. In de beurshandel is het tijdstempel van de transactie direct van invloed op de prijs die de (ver)koper betaalt of ontvangt.

Meer weten over onze diensten?

Onze experts staan voor je klaar.

Michel Brakel
Sales Engineer

VSL en tijd en frequentie

VSL is expert in zeer nauwkeurige en herleidbare metingen. We leveren op het gebied van tijd en frequentie verschillende meetdiensten aan onder meer fabrikanten en leveranciers van frequentie- en tijdmeetinstrumenten, onderzoeksinstellingen, defensie, banken en telecom- en internetaanbieders. Daarnaast werken we in Europees verband aan verschillende onderzoeksprojecten, waaronder een onderzoek dat verkent of we het bestaande glasvezelnetwerk kunnen inzetten om zeer precieze en stabiele signalen te verspreiden.

VSL realiseert de Nederlandse nationale standaard voor tijd met vier atoomklokken. Deze standaard is opgenomen in een wereldwijd netwerk waarmee we gezamenlijk de internationale tijdschaal (UTC) en de tijdsduur van de seconde bepalen. Dit gebeurt met een minimale onzekerheid van 1 ns. VSL gebruikt frequentiedelers en -vermenigvuldigers, waardoor een uitgebreid frequentiegebied ontstaat. Voor tijdsvergelijking over lange afstanden ontwikkelde VSL de internationaal toegepaste TWSTFT-methode (Two Way Satellite Time and Frequency Transfer).

Consultancy

Wij bieden ondersteuning en geven advies bij vraagstukken van fabrikanten en eindgebruikers, waarmee ze meet- en inspectiemethodes kunnen verbeteren om de proces- en productkwaliteit te optimaliseren.

Maatwerk

Metrologisch maatwerk voor tijd en frequentie

Organisaties vragen ons regelmatig om onze expertise op het gebied van tijd en frequentie. We werken in opdracht van uiteenlopende bedrijven en organisaties, waaronder de ruimtevaartindustrie en financiële instellingen.

Met onze uitgebreide kennis over metingen en interpretatie van meetgegevens kunnen we van dienst zijn met onder meer:

  • Delaymetingen met behulp van een satellietsimulator.
  • Timestamping voor bijvoorbeeld financiële instellingen.
  • Ontwerp en samenstelling van meetsystemen. Van het ontwerp van meetopstellingen tot de herleidbaarheid en de opbouw.
  • Ontwikkeling en validatie van meetmethoden. Hieruit volgt een rapport met een beschrijving van de meetmethode en validatiemethode, inclusief de vaststelling van de meetonzekerheid.

Uiteraard is elke situatie uniek. Behoefte aan advies of weten wat wij kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Kalibraties

Kalibratiediensten voor tijd en frequentie

VSL levert in Nederland de meest nauwkeurige kalibraties op het gebied van tijd en frequentie die direct herleidbaar zijn naar de nationale tijdstandaard. De scope van VSL loopt van frequentiemetingen met een onzekerheid van 0,000 000 000 000 2 Hz/Hz tot aan stopwatchkalibraties met een onzekerheid van 0,014 seconde per dag. De kalibratierapporten van VSL staan internationaal goed bekend en zorgen voor wereldwijde acceptatie van producten.

Kalibratie meetinstrumenten tijd en frequentie

Voor nauwkeurige, herleidbare tijds- of frequentiemetingen moet je meetinstrumenten regelmatig kalibreren. VSL kalibreert onder meer stopwatches, klokken en oscilloscopen.

Time Service Bulletin en tijdsynchronisatie

Via het ‘Time Service Bulletin’ biedt VSL een wekelijkse rapportage met informatie over signalen waarvan het tijds- of faseverschil met de nationale tijdstandaard UTC is gemeten. Ook wordt informatie van het IERS en BIPM doorgegeven. We bieden het Time Service Bulletin in abonnementsvorm aan. Tijdsynchronisatie voor computers is gratis beschikbaar via ntp.vsl.nl.

Bekijk ook onze andere vakgebieden