Metrologie voor de chemie

Chemie speelt in veel sectoren een sleutelrol. Zo is de impact van chemische metingen op bijvoorbeeld de kwaliteit van voedsel, geneesmiddelen en brandstof enorm. Nauwkeurige en herleidbare metingen van chemische (gas)samenstellingen zijn dan ook essentieel.

Introductie

Chemie

Het nauwkeurig meten van chemische (gas)samenstellingen is van belang in veel verschillende sectoren. Denk aan milieu-gerelateerde zaken en volksgezondheid. Wat is bijvoorbeeld een ‘normale’ luchtsamenstelling en op welk punt wordt een gas schadelijk voor onze gezondheid? Accurate meting van zowel de achtergrond als de emissiewaarden zijn daarvoor noodzakelijk.

Om de kwaliteit van aardgas te kunnen bepalen, wordt naast de hoeveelheid gas ook de zogeheten calorische waarde (de hoeveelheid energie per eenheid) vastgesteld door middel van nauwkeurige analyse van de samenstelling. Ook voor de ontwikkeling van zogenoemde biofuels is een analyse essentieel voor een goed product.

VSL en chemie

VSL levert voor de (proces)industrie, overheden en geaccrediteerde kalibratielaboratoria verschillende diensten op het gebied van herleidbare metingen en gassamenstellingen. Daarnaast werken we in Europees verband aan diverse onderzoeksprojecten. Ook nemen onze specialisten deel in standaardisatiecommissies. Voorbeelden zijn CEN TC 264 ‘Luchtkwaliteit’, ISO TC 158 ‘Gasanalyse’ en NEN NC 310 408 ‘Biomethaan’, waar men werkt aan standaardisatie van energiegassen.

Meer weten over onze diensten?

Onze experts staan voor je klaar.

Sabine Snijder
Sales Engineer

Consultancy

Wij bieden ondersteuning en geven advies bij vraagstukken van fabrikanten en eindgebruikers, waarmee ze meet- en inspectiemethodes kunnen verbeteren om de proces- en productkwaliteit te optimaliseren.

Maatwerk

Metrologisch maatwerk voor chemie

In de (proces)industrie en energiesector is de impact van chemische metingen op het verkrijgen van kwalitatief hoogwaardige producten groot. Denk hierbij aan voedsel, geneesmiddelen, oplosmiddelen, polymeren en gasvormige of vloeibare brandstoffen. Door een efficiënte (geautomatiseerde) meetstrategie en validatiemethode kunnen het product of proces geoptimaliseerd worden.

Met onze diepgaande kennis over metingen en interpretatie van meetgegevens leveren we de volgende diensten:

  • Advies en opbouw van gasanalysefaciliteiten. Van het ontwerp van meetopstellingen en het verzorgen van herleidbaarheid tot de opbouw en de voorbereidingen voor accreditaties.
  • Ontwikkeling en validatie van meetmethoden om specifieke componenten te kunnen meten. Hieruit volgt een rapport met een beschrijving van de methode en validatiemethode, inclusief de vaststelling van de meetonzekerheid.
  • Advies voor accreditaties. Voor het verkrijgen van een accreditatie moet een meetsysteem aan verschillende eisen voldoen. VSL voert controle van de meetmethode en meetdata uit, optimaliseert de herleidbaarheid en calculeert het onzekerheidsbudget.
  • Ondersteuning van procesoptimalisatie en automatisering van industriële, chemische processen waarbij metingen een essentiële rol spelen voor de kwaliteit en de efficiëntie van de productie.
  • Ontwikkeling en advies van meetmethodes voor handhaving van wetgeving door overheden.

Uiteraard is elke situatie uniek. Behoefte aan advies of weten wat wij kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Kalibraties

Kalibratiediensten voor chemie

Accurate meetgegevens zijn noodzakelijk om chemische samenstellingen nauwkeurig te controleren. Analyseapparatuur en gasmonitoren moet je regelmatig kalibreren om afwijkingen te voorkomen. VSL kalibreert alle typen gasanalysers. We kalibreren tegen de hoogste standaarden (Primary Standard Materials), met als resultaat de laagste meetonzekerheden en herleidbaarheid naar de SI-eenheden.

We hebben jarenlange kennis en ervaring op het gebied van meten in de chemie. Onze kalibratiecertificaten staan internationaal goed bekend en worden wereldwijd geaccepteerd.

Bekijk ook onze andere vakgebieden