Metrologie voor stroming

Wereldwijd worden dagelijks grote hoeveelheden vloeistoffen en gassen geproduceerd, getransporteerd en gedistribueerd. Kleine meetfouten hebben hier enorme gevolgen. Wij verzorgen betrouwbare en herleidbare metingen voor stroming op basis van de grootheden massa, lengte, dichtheid en tijd.

Introductie

Stroming

Dagelijks worden wereldwijd grote hoeveelheden vloeistoffen en gassen, zoals olie, aardgas, water, waterstof en emissies geproduceerd, getransporteerd en gedistribueerd. Voor de afrekening (‘billing’) zijn gas- en vloeistofmeters (of stromingsmeters) nodig.

Vaak worden zowel hoeveelheid als kwaliteit (calorische waarde, of de hoeveelheid vervuilende stoffen) gemeten. Een meetfout van slechts 0,1% kan bij grote olie- en gaspijpleidingen op jaarbasis miljoenen euro’s schelen. Betrokken partijen hechten dan ook grote waarde aan betrouwbare metingen die herleidbaar zijn naar internationale standaarden. Andere industrieën die groot belang hechten aan kalibraties van vloeistof- en gasmetingen zijn de procesindustrie, chemische industrie en energiecentrales.

VSL en stroming

VSL heeft internationaal een goede reputatie in de olie- en gaswereld dankzij uitgebreide kennis en ervaring. We leveren verschillende diensten op het gebied van flow- en vloeistofvolumemetingen voor onder meer leveranciers van meetapparatuur, nutsbedrijven, olie- en gasproducenten, en gastransport- en distributiebedrijven van over de hele wereld.

In Europees verband werken we aan verschillende onderzoeksprojecten, onder meer op het gebied van LNG (Liquefied Natural Gas). Daarnaast nemen onze experts deel aan internationale werkgroepen, waaronder BIPM Working Group on Fluid Flow en EURAMET TC-Flow voor de harmonisatie binnen Europa.

VSL realiseert de Nederlandse meetstandaarden voor stroming op basis van de grootheden massa, lengte, dichtheid en tijd. De standaarden in ons vloeistof- en gaslaboratorium vergelijken we regelmatig met die van andere nationale metrologische instituten. Daardoor is internationale erkenning gegarandeerd. Voor vloeistofvolumematen bepalen we de dichtheid en de massa van de vloeistof, die herleidbaar zijn naar nationale standaarden voor massa en dichtheid.

Meer weten over onze diensten?

Onze experts staan voor je klaar.

Jaïr Blom
Sales Engineer

Consultancy

Wij bieden ondersteuning en geven advies bij vraagstukken van fabrikanten en eindgebruikers, waarmee ze meet- en inspectiemethodes kunnen verbeteren om de proces- en productkwaliteit te optimaliseren.

Maatwerk

Metrologisch maatwerk voor stroming

Met regelmaat wordt de expertise van VSL ingezet bij (inter)nationale projecten. Deze projecten variëren van het realiseren van herleidbaarheid tot advies en ontwerp van uitdagende stromingsmeetsystemen.

Met onze kennis over metingen en interpretatie van meetgegevens bieden we de volgende diensten:

  • Advies en ontwerp van meetsystemen. Hierbij nemen we alle componenten binnen het meetsysteem mee die invloed hebben op de meting, om zo de best haalbare nauwkeurigheid en meetonzekerheid te realiseren.
  • (Periodieke) validatie op locatie en certificering van complete gas- en vloeistofmeetsystemen.
  • Herleidbaar maken van meetinstrumenten door middel van kalibratie. Bij VSL of op locatie.
  • Onafhankelijk oordeel bij claims en geschillen. Een onafhankelijke en betrouwbare meting kan uitsluitsel bieden.
  • Remote monitoring en telekalibratie (uitsluitend gas flow).
  • Uitvoeren van onzekerheidsanalyses en onderzoeken van diverse aard.
  • Implementatie van kwaliteitssystemen.

Uiteraard is elke situatie uniek. Behoefte aan advies of weten wat wij kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Kalibraties

Kalibratiediensten voor stroming

Nauwkeurige, herleidbare stromingsmetingen zijn van groot belang bij financiële transacties. Naast de meting zelf zijn ook de calorische waarde (ook wel energetische waarde), temperatuur, viscositeit en druk belangrijke factoren om de meetonzekerheid zo laag mogelijk te houden. VSL beschikt over uitgebreide faciliteiten om onder meer volume-instrumenten, pipe provers en stromingsmeters te kalibreren. Met een analyse van een compleet meetsysteem kunnen we de nauwkeurigheid en de meetonzekerheid van het systeem in kaart brengen. VSL biedt de laagst mogelijke onzekerheid op het gebied van volume, massa en debiet.

Stromingsmeters kalibreren

Stromingsmeters, zoals turbine-, rotor-, elektromagnetische, Coriolis-, vortex-, zeepvlies- en ultrasone meters, kunnen we zowel op locatie als in het laboratorium kalibreren. Ook anemometers, mass flow controllers, mass flow meters, laminair flow elementen, rotameters, trommelmeters en balgenmeters kan VSL kalibreren. We beschikken over faciliteiten met een groot meetbereik. Tijdens een kalibratie in het laboratorium wordt een stromingsmeter vergeleken met een meetstandaard en worden de meetfout en meetonzekerheid vastgesteld. Naast stromingsmeters voor vloeistof en gas kunnen we ook luchtsnelheidsmeters kalibreren.

Kalibreren volume-instrumenten en pipe provers

Veel bedrijven kalibreren hun meetinstrumenten in het veld met behulp van volume-instrumenten of pipe provers. VSL kalibreert deze volume-instrumenten en pipe provers, zodat de meting direct herleidbaar is naar internationale eenhedenstelsels

Bekijk ook onze andere vakgebieden