Metrologie voor temperatuur

Veranderingen in temperatuur hebben een groot effect op mens, natuur en milieu, en op de kwaliteit, veiligheid en kosten van productieprocessen. De scheidslijn tussen wel of geen chemische reactie is soms flinterdun. Met nauwkeurige en herleidbare temperatuurmetingen houd je dit in de gaten.

Introductie

Temperatuur

Temperatuur heeft in verschillende processen direct effect op kwaliteit, veiligheid en kosten. Bij het produceren en verpakken van voedingsmiddelen is de juiste temperatuur bijvoorbeeld van groot belang voor de kwaliteit van het product en het voorkomen van besmettingen. Tijdens transport en opslag van bederfelijke levensmiddelen en in de farmaceutische industrie moet je de temperatuur zorgvuldig registreren om veiligheid van het product te garanderen.

Ook in processen waarbij chemische reacties noodzakelijk zijn, of juist níét gewenst zijn, is temperatuur een essentiële factor. De scheidslijn tussen wel of geen reactie is daarbij vaak uitermate dun. Een nauwkeurige temperatuurmeting is dan niet alleen van belang voor de kwaliteit en veiligheid, maar ook voor de kosten. Denk aan een hoogoven. De temperatuur moet hoog genoeg zijn om hoogwaardig staal te kunnen fabriceren, maar het is een kostbare zaak om de temperatuur continu 5°C hoger te houden dan nodig is voor het proces.

Meer weten over onze diensten?

Onze experts staan voor je klaar.

Michel Brakel
Sales Engineer

VSL en temperatuur

VSL levert voor onder meer de voedselindustrie, medicijnindustrie, procesindustrie en geaccrediteerde kalibratielaboratoria verschillende diensten op het gebied van herleidbare temperatuurmetingen.

Consultancy

Wij bieden ondersteuning en geven advies bij vraagstukken van fabrikanten en eindgebruikers, waarmee ze meet- en inspectiemethodes kunnen verbeteren om de proces- en productkwaliteit te optimaliseren.

Maatwerk

Metrologisch maatwerk voor temperatuur

VSL voert voor klanten regelmatig temperatuurmetingen uit voor specifieke toepassingen. Met onze kennis over metingen en interpretatie van meetgegeven kunnen we helpen met onder meer:

 • Ontwikkeling van en advies over meetmethoden voor temperatuur.
 • Validatie van temperatuur- en vochtmeetsystemen (bijvoorbeeld distributed temperature systems).
 • Verlagen en opstellen van een onzekerheidsbudget.
 • Begeleiding bij het opzetten en accrediteren van kwaliteitssystemen.

Uiteraard is elke situatie uniek. Behoefte aan advies of weten wat wij kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Kalibraties

Kalibratiediensten voor temperatuur

Temperatuur is belangrijk voor de verbetering van producten, het reduceren van kosten en het verbeteren van menselijk comfort. Bovendien speelt temperatuur (en vocht) vaak een directe of indirecte rol bij diverse processen, zoals in de petrochemische industrie, bij energieproductie, in de gezondheidszorg en bij milieugerelateerde onderwerpen. Door nauwkeurig te meten, kan VSL helpen om de (negatieve) invloed van temperatuur op processen en producten te minimaliseren. Daarnaast leveren we diensten op het gebied van temperatuurmetingen aan fabrikanten van sensoren en aan kalibratielaboratoria.

Thermometers kalibreren

Thermometers kalibreren we tegen de ITS-90 standaarden of tegen hiervan afgeleide standaarden (contactthermometrie). Het totale kalibratieproces, inclusief de analyse van de resultaten, onzekerheidsberekeningen en het maken van de certificaten, is geautomatiseerd. Daardoor zijn de doorlooptijden kort.

Contactloze temperatuurmeting

Voor contactloze temperatuurmetingen gebruiken we optische meetmiddelen. Dit passen we toe bij metingen met zeer hoge temperaturen

Kalibratieranges temperatuurmetingen

Op dit moment bieden we de volgende range kalibraties:

 • Primaire kalibratie van SPRT’s op de vaste punten van Argon (-189 °C) tot en met Zilver (961 °C)
 • Primaire kalibratie thermokoppels van Zink (419 °C) tot en met koper (1084 °C)
 • Primaire kalibratie van fixed point cells Argon (-189 °C) tot en met Zilver (961 °C)
 • Kalibratie van digitale thermometers van -195 °C tot 1550 °C
 • Kalibratie van vloeistof-in-glas thermometers van -80 °C tot 280 °C
 • Kalibratie van weerstandsthermometers van -195 °C tot 850 °C
 • Kalibratie van thermokoppels van -195 °C tot 1550 °C
 • Kalibratie van dry block / kalibratie-ovens van -50 °C tot 1100 °C
 • Kalibratie van simulators/kalibrators electrical calibrations
 • Kalibratie van ijspuntreferenties

Bekijk ook onze andere vakgebieden