Metrologie voor geometrie

Geometrie is het meten van afstanden en het bepalen van afmetingen van objecten in één, twee of drie dimensies. Om te zorgen dat iedereen volgens dezelfde maten meet, moeten dimensionele metingen met dezelfde standaarden en nauwkeurigheid worden uitgevoerd.

Introductie

Dimensionele metrologie

De dimensionele metrologieafdeling bij VSL beschikt over instrumentarium en expertise die kan worden ingezet voor uw organisatie. Wij leveren de meest nauwkeurige en herleidbare meetresultaten in Nederland en u kunt er zeker van zijn dat de resultaten onafhankelijk en betrouwbaar zijn.

Kalibraties

Dimensionele metrologie ondersteunt de maakindustrie met betrouwbare metingen die leiden tot betere kwaliteitscontrole en uiteindelijk tot minder afkeur van producten. Met meetfaciliteiten zoals CMM, AFM, laser interferometrie voor kalibratie van 3D-referentieobjecten, hoge nauwkeurige linialen en nanostandaarden helpen we de mechatronica, high-tech en advanced manufacturing sectoren.

Onderzoek

De dimensionale metrologieafdeling participeert in Europees onderzoek met betrekking tot grote maatschappelijke thema’s, zoals gezondheid, duurzame energie en digitalisatie. Middels samenwerkingsverbanden met internationale expertise dragen wij bij aan de nieuwste ontwikkelingen in de dimensionele metrologie en realiseren we nog nauwkeuriger meetinstrumenten, zoals scatterometrie voor semicon en flow cytometrie voor biomedische toepassingen.

Meer weten over onze diensten?

Onze experts staan voor je klaar.

Michel Brakel
Sales Engineer

Consultancy

Wij bieden ondersteuning en geven advies bij vraagstukken van fabrikanten en eindgebruikers, waarmee ze meet- en inspectiemethodes kunnen verbeteren om de proces- en productkwaliteit te optimaliseren.

Maatwerk

Metrologisch maatwerk voor geometrie

VSL heeft als onafhankelijke partij uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van dimensionele metingen. We helpen regelmatig bij specifieke toepassingen van onder meer fabrikanten van precisieonderdelen, ontwerpers van mechatronische systemen en ontwikkelaars bij onderzoeksinstellingen. Onze meetresultaten worden internationaal erkend. Ze vormen richting afnemers en andere belanghebbenden een sterke onderbouwing van de prestaties van een product.

We zetten onze kennis en faciliteiten graag in om tot oplossingen te komen op onder meer de volgende gebieden:

  • Karakterisatie van bewegingsplatformen en meetsystemen. In kaart brengen van afwijkingen en volgens vergelijken met specificaties van nieuw ontwikkelde bewegingsplatformen en verplaatsingsmeetsystemen om een betrouwbaar oordeel te geven van de prestaties. Dat kan in één bewegingsrichting of volledig in alle vrijheidsgraden.
  • Hoognauwkeurige productmetingen voor bijvoorbeeld het testen van prototypes, kwaliteitscontrole op kleine series hoogwaardige onderdelen of voor het kalibreren van interne referentieobjecten.
  • Meetoplossingen met herleidbaarheid op nanometerschaal. Voor de allerkleinste objecten uit de halfgeleiderindustrie, nanotechnologie en life sciences. We maken gebruik van herleidbare atomic force microscopie (AFM).
  • Ontwikkeling en validatie van meetoplossingen. Dit kan zowel voor kwaliteitscontrole achteraf als voor inline metingen in het productieproces.
  • Bepaling meetonzekerheid en opsporen meetfouten. Vaststellen van significante meetresultaten en het opstellen van een onzekerheidsbudget. We kunnen daarnaast adviseren in hoe de nauwkeurigheid te verbeteren is en helpen om grip te krijgen op het meetproces.
  • Softwarevalidatie. We beschikken over diverse datasets voor het kalibreren en valideren van software voor meetinstrumenten als coördinatenmeetmachines (CMM’s).
  • Onafhankelijk oordeel bij claims en geschillen. Een onafhankelijke en betrouwbare meting kan uitsluitsel bieden.

Uiteraard is elke situatie uniek. Behoefte aan advies of weten wat wij kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Kalibraties

Kalibratiediensten voor geometrie

Betrouwbare metingen zijn belangrijk voor de kwaliteitscontrole van inkomende en uitgaande producten. Voor het kalibreren van meetapparatuur en het nauwkeurig opmeten van objecten beschikt VSL over uitgebreide mogelijkheden: lengte, diameter, vorm of hoek. Afmetingen van tientallen meters tot op nanometerniveau en in 1D, 2D of 3D. Onze certificaten worden internationaal erkend en zijn een garantie voor wereldwijde acceptatie van onze meetresultaten.

Dimensionele meetapparatuur en standaarden kalibreren

Meetinstrumenten moet je regelmatig kalibreren voor betrouwbare meetresultaten en om afwijkingen te voorkomen. VSL levert de meest nauwkeurige kalibratie van dimensionele meetapparatuur, zoals laserinterferometers, laser-trackers, laserafstandmeters, meetbanken, hoogtemeters, autocollimatoren en de kalibratie van dimensionele standaarden, zoals ringen, pennen, eindmaten, linialen, vlakplaten en polygonen. Laserinterferometers kunnen direct tegen de standaardlaser gekalibreerd worden, waarbij we ook het telmechanisme en de compensatie-inrichting meenemen. We zijn wereldwijd toonaangevend als het gaat om het meten van de diameter van precisiekogels (referentiekogels).

Meten in laboratorium of op locatie

Voor bedrijven in de fijnmechanische industrie kunnen we met de 3D- coördinatenmeetmachine productmetingen uitvoeren met de hoogst haalbare nauwkeurigheid. Naast metingen in de laboratoria van VSL kunnen we ook metingen op locatie uitvoeren. Zo kunnen we niet of moeilijk verplaatsbare objecten toch nauwkeurig meten.

Bekijk ook onze andere vakgebieden