Over VSL

VSL is het Nationaal Metrologisch Instituut van Nederland. Nederland werd in 1929 al staatslid en staatspartij van de Meterconventie, waar het Internationaal Bureau voor Maten en Gewichten (BIPM) werd opgericht in 1875. VSL neemt deel aan het CIPM Mutual Recognition Arrangement (CIPM MRA) sinds 1999. Dit verdrag regelt de wereldwijde erkenning van de Nederlandse meetstandaarden en referentiematerialen en de daaruit voortkomende certificaten.

Over VSL

Onze taak

In opdracht van de Nederlandse overheid beheert en ontwikkelt VSL primaire meetstandaarden en primaire referentiematerialen. Deze meetstandaarden zijn de eerste schakel in de betrouwbaarheid van elke meting in onder meer wetenschap, industrie en eerlijke handel. Daarnaast participeert VSL in onderzoeksprojecten voor het ontwikkelen van nieuwere en betere meetmethoden.

We maken meetresultaten van bedrijven, laboratoria en instellingen direct herleidbaar naar (inter)nationale standaarden. Daarnaast kalibreren we meetmiddelen in opdracht van klanten, produceren we referentiematerialen, organiseren we interlaboratoriumvergelijkingen en dragen onze metrologische kennis over door middel van trainingen en consultancy.

Fabienne van Booma
Managing Director

Onze expertise

VSL is wereldwijd erkend als metrologisch instituut. Met onze kennis en diensten leveren we een belangrijke bijdrage aan de betrouwbaarheid, kwaliteit en innovatie van producten en processen in het bedrijfsleven en de samenleving.

In het kort:

  • Wereldwijd erkend metrologisch instituut
  • Beheer en ontwikkeling van nationale meetstandaarden en meettechnieken
  • Beschikking over hoogwaardige expertise en hightech laboratoria
  • De brug tussen wetenschap en industrie

Samenwerken met VSL

Samenwerken met VSL betekent samenwerken met professionals die excellent zijn in hun vakgebied. Bij gebruik van onze diensten volgt na de intake een heldere offerte en planning. De uitvoering van deze hoogwaardige metingen wordt in nauwe samenwerking met de klant uitgevoerd.

VSL is een privaat bedrijf met een publieke taak. Onze aandeelhouder is TNO.

Compliance

Bekijk hier onze gedragscode.

Bekijk hier ons gendergelijkheidsplan waarin wij omschrijven wat we doen om diversiteit en inclusie binnen VSL te bevorderen.

Rondleiding

Virtual Reality Lab Tour

Via deze Virtual Reality Lab Tour kun je kennismaken met de laboratoria van VSL en de faciliteiten die zich hier bevinden. Ontdek onze verschillende meetlabs met behulp van 360º foto’s. U kunt de foto’s automatisch laten roteren of de pijltjestoetsen gebruiken. Inzoomen kan met de scrollknop van uw muis.