Ringvergelijkingen

Laboratoria streven naar optimale kwaliteit van instrumenten, procedures en meetcapaciteiten. Daarvoor werken ze doorgaans met interne controles. Maar externe validatie is onmisbaar. Die validatie verzorgt VSL in de vorm van ringvergelijkingen.

Onze diensten

Het belang van ringvergelijkingen

Stelselmatige meetafwijkingen die in de loop der tijd ontstaan, kun je niet detecteren met alleen interne controles. Verschillende accreditaties en ISO/IEC 17025:2017 vereisen dan ook deelname aan zogeheten Proficiency Tests (PT-schema’s) ofwel ringvergelijkingen. Daarbij worden de meetresultaten van meerdere laboratoria anoniem met elkaar vergeleken (benchmarking) en afwijkingen zo achterhaald. VSL is een geaccrediteerd PT provider.

 

Ringvergelijkingen in de praktijk

Tijdens een Proficiency Test voeren alle deelnemende laboratoria dezelfde metingen en data-analyses uit. De resultaten worden vergeleken en gebundeld in een rapportage, waarin iedere deelnemer een eigen code heeft. Deelnemers weten alleen hun eigen code, waardoor ze hun resultaten anoniem kunnen vergelijken met die van andere laboratoria. We behandelen de gegevens vertrouwelijk en stellen deze uitsluitend beschikbaar aan het laboratorium zelf.

Deelname aan ringvergelijkingen is een investering in betrouwbaarheid, operationele zekerheid en vertrouwen in eigen kunnen. Bovendien voldoet een laboratorium hiermee aan de eisen voor accreditatie en ISO/IEC 17025:2017.

Laboratoria die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan ​​hechten veel waarde aan deelname aan ILC’s (PT-Schemes) omdat:

  • Ze hun prestaties onafhankelijk kunnen laten verifiëren en bevestigen
  • Het geeft input voor strategische marketingbesluiten, omdat het aangeeft hoe ze presteren in vergelijking met andere laboratoria
  • het ofwel een bevestiging van hun bevredigende prestaties geeft ofwel een waarschuwing dat mogelijke problemen in hun laboratorium moeten worden onderzocht
  • Ze PT’s beschouwen als een instrument voor kwaliteits- en risicobeheer
  • Ze de educatieve rol van PT’s erkennen
  • Het aan de eisen van regelgevende en accreditatie-instanties voldoet

Meer weten over onze diensten?

Onze experts staan voor je klaar.

Peter van Otterloo
Sales Engineer

Geplande vergelijkingsschema’s
VSL voert ringvergelijkingen op verschillende gebieden uit. Van druk, massa en viscositeit tot temperatuur, elektriciteit en lengte. Bekijk de beschikbare ringvergelijkingen in dit overzicht.

 

Behoefte aan een andere ringvergelijking?
Afhankelijk van de wens uit de markt kunnen we ringvergelijkingen opzetten met een diversiteit aan ranges, artefacts en technologieën. Het is ook mogelijk om een bilaterale vergelijking met VSL te organiseren. Laat het ons weten.

Bekijk onze vakgebieden