Metrologie voor optica

Eigenschappen van lichtbronnen wil je nauwkeurig kunnen bepalen. Bijvoorbeeld voor toepassingen in de fotometrie of radiometrie. Dat kan aan de hand van lichtmetingen waarbij je het optische vermogen van een lichtbundel met een specifieke golflengte meet.

Introductie

Optica

Licht kun je meten voor tal van toepassingen: van interieurverlichting tot maritieme verlichting en van obstructieverlichting tot operatiekamerverlichting. Maar ook voor biologisch en farmaceutisch onderzoek is het van belang om de eigenschappen van lichtbronnen nauwkeurig te kunnen bepalen.

VSL en optica

VSL levert verschillende diensten op het gebied van lichtmetingen over een breed spectrum: van infrarood en zichtbaar tot ultraviolet. Bij sommige toepassingen gaat het vooral om de menselijke waarneming van het licht (fotometrie), terwijl bij andere het optisch vermogen per golflengte voorop staat (radiometrie).

Consultancy

Wij bieden ondersteuning en geven advies bij vraagstukken van fabrikanten en eindgebruikers, waarmee ze meet- en inspectiemethodes kunnen verbeteren om de proces- en productkwaliteit te optimaliseren.

Meer weten over onze diensten?

Onze experts staan voor je klaar.

Jaïr Blom
Sales Engineer

Optische metingen

Voor het vaststellen van klimaatontwikkelingen meten we zowel vanaf de aarde als via satellieten met optische instrumenten. Met de ruwe meetdata uit deze metingen worden onder meer klimaatvoorspellingen en -modelleringen gemaakt. Om te zorgen dat de gegevens accuraat en betrouwbaar zijn, moeten de optische instrumenten vakkundig gekalibreerd worden. VSL biedt hiervoor oplossingen op maat. Onder meer voor de radiometrische karakterisering van fotodetectoren, filterradiometers en array-spectroradiometers.

Fotobiologische veiligheid van lampen en lampsystemen is een veeleisend vakgebied en vereist disciplineoverschrijdende kennis en expertise. Met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van lichtbronnen ontstaan voortdurend nieuwe complicaties bij het meten en evalueren van relevante gevaren. Traceerbare metingen spelen een cruciale rol bij de fotobiologische beoordeling van deze gevaren.

Maatwerk

Metrologisch maatwerk voor optica

VSL heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van lichtmetingen. Overheden, ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen en fabrikanten van lichtbronnen en meetsystemen vragen ons regelmatig om hulp bij specifieke toepassingen. Onze meetresultaten worden internationaal erkend. Ze vormen richting afnemers en andere belanghebbenden een sterke onderbouwing van de prestaties van een product.

We kunnen met onze uitgebreide testfaciliteiten van dienst zijn met onder meer:

  • Karakterisering van nieuwe lichtbronnen en detectoren. We brengen de ruimtelijke, spectrale en tijdsafhankelijke eigenschappen van nieuw ontwikkelde lichtbronnen en detectoren in kaart en maken een vergelijking met de specificaties.
  • Ontwikkeling en validatie van meetoplossingen.
  • Bepaling meetonzekerheid en opsporen meetfouten. Kwantificering van metingen door het opstellen van een onzekerheidsbudget en advies over het verbeteren van de meetonzekerheid.
  • Advies over meetmethoden in relatie tot wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving wordt steeds technischer van aard. We geven aan hoe je een meting toetsbaar kan maken en ondersteunen bij het vaststellen van zinvolle eisen.
  • Onafhankelijk oordeel bij claims en geschillen. Bij claims en geschillen kan een onafhankelijke en betrouwbare meting uitsluitsel bieden.

Uiteraard is elke situatie uniek. Behoefte aan advies of weten wat wij kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Kalibraties

Kalibratiediensten voor licht

VSL heeft jarenlange kennis en ervaring met optische metingen. We leveren kalibraties met een zeer lage meetonzekerheid. Onze certificaten staan internationaal goed bekend en zorgen voor wereldwijde acceptatie van producten en diensten. Door de onafhankelijke positie van VSL worden onze certificaten vaak gebruikt voor de onderbouwing van specifieke productaspecten, zoals het rendement en de power factor van energiezuinige lichtbronnen. Dat kan handig zijn voor bijvoorbeeld de aanvraag van de EIA (Energie-investeringsaftrek), waarvoor een meting conform het LM-79-08 protocol vereist is.

Lichtmeetsystemen kalibreren

Veel lichttoepassingen hebben hun eigen, specifieke lichtmeetsysteem. Die systemen moet je daarom onder specifieke omstandigheden kalibreren. Onze optische meetfaciliteiten ontwikkelden we op zo’n manier dat we een breed scala van lichtmeetsystemen kunnen kalibreren, zoals luxmeters, luminantiemeters en -camera’s, tristimulusmeters, spectroradiometers, uv-meters, laser powermeters en halfgeleiderdetectoren.

Lichtbronnen meten

VSL kan zijn meetfaciliteiten inzetten voor het meten van specifieke, optische eigenschappen van lichtbronnen over een breed spectraal bereik. Dit kunnen zowel radiometrische, fotometrische als colorimetrische (kleur gerelateerde) eigenschappen zijn, zoals de spectrale irradiantie, totale spectrale radiantie, lichtstroom, illuminantie, luminantie, gecorreleerde kleurtemperatuur, kleurcoördinaten en Ra waarde.

Gelijktijdig kunnen we de gewenste elektrische eigenschappen van een lichtbron meten of een combinatie van elektrische en fotometrische eigenschappen, zoals de specifieke lichtstroom (ook wel rendement genoemd, aangeduid in lm/W). De meetfaciliteiten van VSL kunnen verschillende lichtbronnen aan. Of het nu gaat om navigatieverlichting, signaalverlichting, operatiekamerverlichting, tuinbouwverlichting, straatverlichting of utiliteitsverlichting.

Kalibratie optische filters

VSL voert toepassingsspecifieke kalibraties van optische filters uit, bijvoorbeeld uit de automotive en farmaceutische industrie. De resultaten worden gebruikt voor herleidbaarheid van optische transmissie en golflengte. We drukken de kalibratieresultaten uit in spectraal opgeloste transmissie, kleurverschuiving, opaciteit of golflengte van maximale absorptie.

Bekijk ook onze andere vakgebieden