Disclaimer

Legal

Disclaimer

VSL staat niet in voor de juistheid, volledigheid en toepasbaarheid van de op onze website geplaatste informatie. Het gebruik van die informatie, voor welk doel dan ook, is volledig voor risico van degene die deze informatie aan de VSL website ontleent of heeft ontleend. VSL is daarom op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig gevolg of schade welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik of toepassing van die informatie.