Metrologie voor ioniserende straling

Blootstelling aan grote hoeveelheden straling is schadelijk voor mens en dier. Gelukkig wordt bestralingsapparatuur steeds geavanceerder. Deze innovaties zijn alleen mogelijk door nauwkeurige stralingsmetingen en een juiste interpretatie van de meetgegevens.

Introductie

Ioniserende straling

Blootstelling aan grote hoeveelheden straling is schadelijk voor de mens. Soms gebeurt dit ongewild, zoals bij de ramp in Fukushima. Bij radiotherapie voor de behandeling van kanker wordt ioniserende straling juist bewust ingezet om kwaadaardige cellen (tumoren) onschadelijk te maken. Daarbij zijn het meten van de hoeveelheid straling die wordt afgegeven (dosimetrie) en de precieze locatie van afgifte twee essentiële factoren voor het slagen van een behandeling.

Voor zowel externe bestraling (teletherapie) als interne bestraling (brachytherapie) zijn nauwkeurige metingen van levensbelang. Er is steeds geavanceerdere bestralingsapparatuur, zoals lineaire versnellers gecombineerd met een MRI-scanner, en de inzet van protonenstraling (in plaats van fotonenstraling). VSL ontwikkelt meetmethoden om de hoeveelheid afgegeven straling en de verdeling daarvan voor deze nieuwe bestralingsapparatuur steeds nauwkeuriger te kunnen bepalen.

VSL en ioniserende straling

VSL levert op het gebied van dosimetrie verschillende diensten voor ziekenhuizen, de medische industrie, dosimetriediensten, producenten van bestralingsapparatuur en detectoren, en industrie die werkt met straling, zoals kerncentrales. Daarnaast werken we in Europees verband aan verschillende onderzoeksprojecten.

De specialisten van VSL zitten in verschillende commissies, waaronder de Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie (NCS), waarin zij adviseren over het meten van ioniserende straling

Meer weten over onze diensten?

Onze experts staan voor je klaar.

Jaïr Blom
Sales Engineer

Consultancy

Wij bieden ondersteuning en geven advies bij vraagstukken van fabrikanten en eindgebruikers, waarmee ze meet- en inspectiemethodes kunnen verbeteren om de proces- en productkwaliteit te optimaliseren.

Maatwerk

Metrologisch maatwerk voor ioniserende straling

VSL heeft specialistische kennis en ervaring op het gebied van ioniserende straling en van metingen en interpretatie van meetgegevens. Overheden, ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen en fabrikanten vragen ons regelmatig om hulp bij specifieke toepassingen. We kunnen helpen met onder meer:

  • Advies en opbouw van meetsystemen. Van het ontwerp van meetopstellingen en het verzorgen van herleidbaarheid tot de opbouw en de voorbereidingen voor ISO-certificering.
  • Ontwikkeling en validatie van meetmethoden. Hieruit volgt een rapport met een beschrijving van de meetmethode en validatiemethode, inclusief de vaststelling van de meetonzekerheid.
  • Advies voor ISO-certificering. Voor het verkrijgen van een accreditatie moet een meetsysteem aan verschillende eisen voldoen. VSL voert controle van de meetmethode en meetdata uit, optimaliseert de herleidbaarheid en calculeert het onzekerheidsbudget.
  • Verlagen meetonzekerheid en het opstellen van het onzekerheidsbudget.
  • Audits bij kalibratielabs. Onder meer in opdracht van de Raad voor Accreditatie.

Uiteraard is elke situatie uniek. Behoefte aan advies of weten wat wij kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Kalibraties

Kalibratiediensten voor ioniserende straling

Nauwkeurige stralingsmetingen zijn essentieel voor goede radiotherapiebehandelingen en patiëntveiligheid bij radiologische diagnostiek. VSL levert herleidbaarheid voor radiotherapie (teletherapie en brachytherapie) met de kalibratie van ionisatiekamers in Co-60, Cs-137 en Röntgenbundels. Daarnaast kalibreren we putionisatiekamers voor Ir-192 bronnen.

Voor radiologische toepassingen leveren we kalibraties van KAP-meters, KLP-meters en ionisatiekamers, voor een brede range aan röntgenkwaliteiten. We volgen hierbij de normen van ISO, IEC, NEN en NCS.

Stralingsomgeving veilig houden

Het nauwkeurig meten van stralingsniveaus is ook belangrijk voor de veiligheid van medewerkers in stralingsomgevingen. De stralingsbron of meetapparatuur regelmatig kalibreren, garandeert de kwaliteit. Regelmatig kalibreren is onder meer een eis voor ISO-certificering en FDA-keuring.

Kalibratie stralingsbronnen op locatie

Naast kalibraties in het eigen laboratorium biedt VSL kalibratie van stralingsbronnen op locatie. Zo zorgen we voor zo veel mogelijk kwalitatief goede bronnen.

Bekijk ook onze andere vakgebieden