Een nieuwe kijk op de sorptiekinetiek in referentiegasstandaarden

Publicatie

Een nieuwe kijk op de sorptiekinetiek in referentiegasstandaarden

VSL levert referentiegasstandaarden in cilinders met zeer lage onzekerheden voor de kalibratie van analytische instrumenten in milieu- en energietoepassingen. De bereiding van deze standaarden gebeurt doorgaans in hogedrukcilinders met behulp van de gravimetrische methode. Deze methode heeft echter beperkt nut voor gassen die adsorberen of reageren op de cilinderwand. Voor dergelijke componenten geldt het adagium ‘wat erin komt, moet er ook weer uit’ niet langer. In het MetClimVOC-project (https://www.metclimvoc.eu/) ontwikkelde VSL een innovatieve aanpak om de adsorptie- en desorptieverschijnselen van lage methanolniveaus in cilinders te volgen, gebaseerd op het gebruik van verschillende methanolisotopen en een nieuwe laserspectroscopische methodedie deze kan onderscheiden. Hier werd voor methanol gekozen omdat het een belangrijke tracer is van antropogene emissies en sterk adsorbeert aan de cilinderwand. De beschikbaarheid van betrouwbare normen is essentieel voor het monitoren van methanoltrends voor onderzoeken naar klimaatverandering. De vraag naar dergelijke gasstandaarden zal waarschijnlijk toenemen als gevolg van de introductie van groene methanol (d.w.z. bio-methanol geproduceerd uit biomassa of e-methanol geproduceerd uit groene waterstof en CO2) als onderdeel van de energietransitie.

Lees het gehele artikel hier.

Heeft u vragen?

Onze experts staan voor u klaar.

Stefan Persijn
Scientist Chemistry

De laatste publicaties van VSL

VSL rondt kalibratieproef met waterstof verrijkt aardgas succesvol af

Rapportage aangaande effect van bijmenging van waterstofgas in aardgas op de nauwkeurigheid van hogedruk gasdebietmetingen.

Richtlijn voor de bereiding en analyse van gasvormige referentiematerialen van luchtverontreinigende stoffen binnenshuis

Een gezond binnenmilieu kan worden bereikt door de bronnen onder controle te houden en de uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht te elimineren of te beperken. Eén manier is om materialen te gebruiken waarvan bewezen is dat ze een lage uitstoot veroorzaken.

Een formalisme voor herleidbare dosimetrie in oppervlakkige elektronische brachytherapie

Brachytherapie is een effectieve behandelingsoptie voor vele soorten van kanker. Een nieuwere variant, elektronische brachytherapie (eBT), wordt steeds vaker gebruikt – maar zonder een formele en herleidbare methode om de stralingsdosis te bepalen.

Hybrid metrology for nanometric energy harvesting devices

Hybrid metrology for nanometric energy harvesting devices

Spectometers voor betrouwbare meting van de gasconcentratie

Spectometers voor betrouwbare meting van de gasconcentratie.

Ontwerp van gravimetrische primaire standaarden voor veldtesten van waterstoftankstations

Het Federaal Instituut voor Metrologie METAS heeft een Hydrogen Field Test Standard (HFTS) ontwikkeld die kan worden gebruikt voor veldverificatie en kalibratie van waterstoftankstations.

De manier waarop een cryogene stromingsmeter thermisch geïsoleerd wordt heeft een effect op de meting van de temperatuur van de stroming door de stromingsmeter

De manier waarop een cryogene stromingsmeter thermisch geïsoleerd wordt heeft een effect op de meting van de temperatuur van de stroming door de stromingsmeter. Dit kan op haar beurt de afgegeven waarde voor massadebiet beïnvloeden.

De eerste LNG flowmeter kalibratieresultaten uitgevoerd in VSL’s LNG onderzoeks- en kalibratiefaciliteit zijn bekend!

De eerste kalibratieresultaten van de SI-herleidbare LNG onderzoeks- en kalibratiefaciliteit zijn opgeleverd. In de testfaciliteit werden in totaal zes flowmeters van vijf toonaangevende fabrikanten van flowmeters gekalibreerd met behulp van vloeibare stikstof.