De eerste LNG flowmeter kalibratieresultaten uitgevoerd in VSL’s LNG onderzoeks- en kalibratiefaciliteit zijn bekend!

Publicatie

De eerste LNG flowmeter kalibratieresultaten uitgevoerd in VSL’s LNG onderzoeks- en kalibratiefaciliteit zijn bekend!

De eerste kalibratieresultaten van de SI-herleidbare LNG onderzoeks- en kalibratiefaciliteit zijn opgeleverd. In de testfaciliteit werden in totaal zes flowmeters van vijf toonaangevende fabrikanten van flowmeters gekalibreerd met behulp van vloeibare stikstof. De effecten van bovenstroomse stromingsverstoringen en van isolatie van de stromingsmeters werden onderzocht. De resultaten zijn samengevat in een openbaar beschikbaar document dat hier kan worden gedownload.

Deze resultaten markeren een grote stap in de ontwikkeling van de faciliteit in de richting van het uiteindelijke doel van het uitvoeren van midscale LNG flowmeter- en compositiemeetsystemen-kalibraties. VSL is trots op deze prestaties en bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan de resultaten.

Gepubliceerd: 20 december 2019

Heeft u vragen?

Onze experts staan voor u klaar.

Marijn van Veghel
Sr. Project Manager Electricity, Time & Frequency & Deputy Program manager

De laatste publicaties van VSL

Richtlijn voor de bereiding en analyse van gasvormige referentiematerialen van luchtverontreinigende stoffen binnenshuis

Een gezond binnenmilieu kan worden bereikt door de bronnen onder controle te houden en de uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht te elimineren of te beperken. Eén manier is om materialen te gebruiken waarvan bewezen is dat ze een lage uitstoot veroorzaken.

Een formalisme voor herleidbare dosimetrie in oppervlakkige elektronische brachytherapie

Brachytherapie is een effectieve behandelingsoptie voor vele soorten van kanker. Een nieuwere variant, elektronische brachytherapie (eBT), wordt steeds vaker gebruikt – maar zonder een formele en herleidbare methode om de stralingsdosis te bepalen.

Een nieuwe kijk op de sorptiekinetiek in referentiegasstandaarden

In het MetClimVOC-project (https://www.metclimvoc.eu/) ontwikkelde VSL een innovatieve aanpak om de adsorptie- en desorptieverschijnselen van lage methanolniveaus in cilinders te volgen, gebaseerd op het gebruik van verschillende methanolisotopen en een nieuwe laserspectroscopische methode in staat zijn ze te onderscheiden.

Hybrid metrology for nanometric energy harvesting devices

Hybrid metrology for nanometric energy harvesting devices

Spectometers voor betrouwbare meting van de gasconcentratie

Spectometers voor betrouwbare meting van de gasconcentratie.

Ontwerp van gravimetrische primaire standaarden voor veldtesten van waterstoftankstations

Het Federaal Instituut voor Metrologie METAS heeft een Hydrogen Field Test Standard (HFTS) ontwikkeld die kan worden gebruikt voor veldverificatie en kalibratie van waterstoftankstations.