Ontwerp van gravimetrische primaire standaarden voor veldtesten van waterstoftankstations

Publicatie

Ontwerp van gravimetrische primaire standaarden voor veldtesten van waterstoftankstations

Abstract
Het Federaal Instituut voor Metrologie METAS heeft een Hydrogen Field Test Standard (HFTS) ontwikkeld die kan worden gebruikt voor veldverificatie en kalibratie van waterstoftankstations. De testmethode is gebaseerd op het gravimetrische principe. Het experimentele ontwerp van de HFTS en de beschrijving van de methode worden hier gepresenteerd. De HFTS is bij METAS getest met stikstofgas bij −40 °C om een ​​tankproces in het veld na te bootsen. Laboratoriumtesten hebben aangetoond dat ijsvorming op de leidingen van de HFTS een niet te verwaarlozen invloed heeft op de resultaten. Er zijn ook veldtesten met de HFTS uitgevoerd bij het Empa-waterstoftankstation met waterstof tot 70 MPa. De belangrijkste onzekerheidscomponenten zijn geïdentificeerd en gewaardeerd. De vereiste uitgebreide onzekerheid van 0,3% kon worden gehaald. Er is een gedetailleerd onzekerheidsbudget gepresenteerd waaruit blijkt dat de schaal de grootste bijdrage levert; drijfvermogencorrecties spelen slechts een ondergeschikte rol. Voor metingen met de laagste onzekerheid zijn geschikte wachttijden of reinigingsmethoden vereist om ijsvorming te verwijderen.

Gepubliceerd in: Flow Measurement and Instrumentation, Volume 73, juni 2020, 101747

Lees het gehele artikel hier.

Heeft u vragen?

Onze experts staan voor u klaar.

Marijn van Veghel
Sr. Project Manager Electricity, Time & Frequency & Deputy Program manager

De laatste publicaties van VSL

Metrologie voor de toeleveringsketen van waterstof (Met4H2)

Een metrologisch kader creëren om de groeiende vraag naar ‘groene’ waterstof te ondersteunen als onderdeel van de klimaatstrategie van de EU.

EMPIR 18HLT01 Metves II

Standaardisatie van concentratiemetingen van extracellulaire blaasjes voor medische diagnoses (METVES II). Extracellulaire blaasjes (EV’s) zijn van cellen afkomstige deeltjes die aanwezig zijn in lichaamsvloeistoffen en EV’s hebben een uitstekend potentieel als biomarkers van de volgende generatie voor vroege diagnose van veel voorkomende ziekten, zoals kanker en trombose.

Standardisation of concentration measurements of extracellular vesicles for medical diagnoses (METVES II)

Extracellular vesicles (EVs) are cell-derived particles present in body fluids, and EVs have excellent potential as next-generation biomarkers for early diagnosis of common diseases, such as cancer and thrombosis. This project aims to tap the clinical potential of EVs by developing traceable measurements of number concentration, size distribution, refractive index and fluorescence intensity of cell-specific EVs in human blood and urine.

De eerste LNG flowmeter kalibratieresultaten uitgevoerd in VSL’s LNG onderzoeks- en kalibratiefaciliteit zijn bekend!

De eerste kalibratieresultaten van de SI-herleidbare LNG onderzoeks- en kalibratiefaciliteit zijn opgeleverd. In de testfaciliteit werden in totaal zes flowmeters van vijf toonaangevende fabrikanten van flowmeters gekalibreerd met behulp van vloeibare stikstof.