Verplaatsbare optische klokken voor key comparisons (TOCK)

Projecten

Verplaatsbare optische klokken voor key comparisons (TOCK)

De beschikbaarheid van herleidbare tijd- en frequentiereferenties voor eindgebruikers in onderzoekslaboratoria of de industrie vormt de kern van veel toepassingen, van fundamentele wetenschap en metrologie tot snelle telecommunicatie, satellietnavigatiesystemen en milieumonitoring. Vooruitgang in de realisatie van tijd en de SI-basiseenheid seconde met steeds beter wordende atoomklokken zal daarom naar verwachting een wijdverspreide impact hebben op wetenschap, innovatie en het dagelijks leven. De ontwikkeling van zeer nauwkeurige optische klokken heeft grote vooruitgang geboekt met een verscheidenheid aan verschillende referentiesystemen met neutrale atomen en enkele ionen. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt met optische klokken en ze presteren duidelijk beter dan de huidige primaire standaarden voor tijd en frequentie. De laatste worden vergeleken met 1E−16 fractionele onzekerheid met behulp van op satellieten gebaseerde tijd- en frequentieoverdrachtstechnieken om internationale consistentie te bieden. Glasvezelverbindingen tussen enkele nationale metrologielaboratoria in Europa maken frequentievergelijkingen mogelijk met een onzekerheid die 1E−18 benadert en beperkt wordt door relativistische effecten. Om deze beperkingen te overwinnen en optische klokken te vergelijken die niet via glasvezelverbindingen met elkaar kunnen worden verbonden, vooral op intercontinentale basis, moeten transportabele frequentiestandaarden worden ontwikkeld waarvan de prestaties de huidige stand van de techniek overtreffen. Het voorgestelde onderzoek zal een metrologische oplossing bieden om vergelijkingen mogelijk te maken van hoogwaardige klokken tussen alle Europese NMI’s, onderzoeksinstituten en serviceproviders die frequentiestandaarden gebruiken. Naast de impact op regelgevende instanties en de mogelijke ondersteuning van fundamenteel onderzoek, zullen verplaatsbare optische klokken impact hebben op technologische toepassingen in sectoren zoals ruimtevaart, lucht- en ruimtevaart, telecommunicatie en energienetwerken.

Onze rol

VSL gaat werken aan een koppeling tussen de optische klok die wordt ontwikkeld aan de Universiteit van Amsterdam en de tijd- en frequentiestandaard van VSL. Op basis hiervan zal een eerste evaluatie worden uitgevoerd van de frequentienauwkeurigheid van de optische klok in Amsterdam. Bovendien wordt VSL de werkpakketleider van het impactwerkpakket (WP5).

Startdatum: 1 mei 2023
Einddatum: 30 april 2026

Meer weten over dit project?

Onze experts staan voor u klaar.

Erik Dierikx
Principal Scientist Electricity & Time

Projecten

Onze expertise in de praktijk

Bekijk onze andere projecten

Radiometrie voor fotobiologische veiligheid

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een SI-traceerbare kalibratieservice om de fotobiologische veiligheid van lampen en lampsystemen, inclusief LED-bronnen, te kunnen evalueren.

Herleidbaarheid voor dosimetrie in röntgendiagnostistiek (TraMeXI)

De voornaamste doelen van het project zijn het voorstellen van nieuwe referentiestralingskwaliteiten in combinatie met classificatie van verschillende commercieel verkrijgbare dosimeters en x-ray multimaters (XMMs) wat zal leiden tot geharmoniseerde kalibratieprocedures XMMs en het realiseren van een traceerbaarheidsketen voor relevante klinische parameters, bijv: luchtkerma, practical peak voltage (PPV), current-time product (mAs), etc. Ter validatie zal een internationale vergelijking worden uitgevoerd.

Op weg naar een 8-digit digitizer (True8DIGIT)

Dit project richt zich op de ontwikkeling van een digitizer op basis van geavanceerde analoog-naar-digitaalomzetters (ADC’s), werkend van gelijkstroom (DC) tot 100 kHz, die voldoet aan de eisen voor lineariteit, ruis en algehele nauwkeurigheid.

RMG Onderzoek naar optische microscopen (Research Mobility Grant 20FUN02-RMG1)

Deze subsidie ​​voor onderzoeksmobiliteit heeft samen met het EMPIR-project 20FUN02 POLight tot doel meerdere optische meetmethoden te verbeteren voor het gebruik in nanometrologie.

Metrologieondersteuning voor gebruik en opslag van koolstofafvang (MetCCUS)

Dit project zal zich richten op de ontwikkeling van de metrologische infrastructuur die nodig is voor het monitoren van CO2 die wordt geproduceerd en verloren gaat in een industrieel proces door de ontwikkeling van nieuwe traceerbare faciliteiten, waaronder primaire stroomstandaarden om kalibratie mogelijk te maken, evenals validatie van systemen die in staat zijn om CO2-lekken te kwantificeren van pijpleidingen, transport (bijv. scheepvaart) of opslaglocaties.

Protocol voor SI-herleidbare validatie van methoden voor conformiteitsbeoordeling van biomethaan (BiometCAP)

Dit project zal zorgen voor toegankelijke traceerbaarheid voor de gemeenschap van belanghebbenden door efficiënte en kosteneffectieve methoden te ontwikkelen voor het opstellen van traceerbare gasoverdrachtsnormen voor de prestatie-evaluatie van biomethaanmonitoringsystemen.

Metrologie voor de toeleveringsketen van waterstof (Met4H2)

Een metrologisch kader creëren om de groeiende vraag naar ‘groene’ waterstof te ondersteunen als onderdeel van de klimaatstrategie van de EU.

Grenzen verleggen van nanodimensionale metrologie door licht (20FUN02 POLight)

Dit project pakt dit probleem aan door nieuwe methoden te ontwikkelen om de metrologiekloof te overbruggen en op zijn beurt KET-innovatie te bevorderen. Meer specifiek zal dit project de grenzen van optische meetmethoden verleggen door een nieuwe generatie optische metrologiesystemen te realiseren, met ongekende prestaties op het gebied van ruimtelijke resolutie, traceerbaarheid, betrouwbaarheid en robuustheid.

Green Transport Delta – Waterstof

Het project Green Transport Delta – Waterstof heeft als hoofddoel het ontwikkelen van drie waterstoftechnologieën: waterstofverbrandingsmotoren, waterstofbrandstofcellen en een volgende generatie technologie voor waterstoftankinfrastructuur.

Traceerbare metrologie van zachte röntgenstraling naar IR optische constanten en nanofilms voor geavanceerde fabricage (20IND04 ATMOC)

De optische en halfgeleiderindustrieën gebruiken innovatieve materialen en complexe nanostructuren in hun producten waarvan de optische eigenschappen moeilijk te meten en vaak niet nauwkeurig bekend zijn. Dit project ontwikkelt geavanceerde wiskundige methoden om deze materialen traceerbaar te karakteriseren voor golflengtebereiken van zachte röntgenstraling tot IR.