Virtuele experimenten en digitale tweelingen (ViDiT)

Projecten

Virtuele experimenten en digitale tweelingen (ViDiT)

Virtuele experimenten en digitale tweelingen zijn sleuteltechnologieën om Europees strategisch beleid gericht op duurzaamheid en digitalisering te verwezenlijken en te realiseren binnen het complexe raamwerk van Industrie 4.0 en de Europese Green Deal. Virtuele experimenten en digitale tweelingen zijn beide simulatiemodellen die fysieke systemen en kenmerken in een virtuele omgeving nauwkeurig repliceren. Digitale tweelingen omvatten verder dynamische updates van het virtuele model volgens de waargenomen toestand van zijn echte tegenhanger. Daarom bestaan ze uit twee delen: een fysiek-virtuele verbinding die het beschouwde systeem modelleert, en een virtueel-fysieke verbinding die preventie- en controlestrategieën implementeert om de beoogde nauwkeurigheid in het fysieke systeem te bereiken.

Onze rol

Binnen dit project ontwikkelt VSL methodes om virtuele experimenten te valideren en om GUM-conforme onzekerheden te berekenen. Deze technieken zullen worden toegepast op een nieuw te ontwikkelen virtuele coördinaten meetmachine (vCMM) voor VSL’s meest recent aangeschafte CMM, en op een virtuele debietmeter. In het laatste virtuele experiment zal tevens onderzocht worden hoe de aanwezigheid van enkele of dubbele ellebogen stroomopwaarts van een stroommeter de meterstanden beïnvloedt

Startdatum: 1 mei 2023
Einddatum: 1 juni 2026

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website https://www.vidit.ptb.de

“Het project ontvangt financiering van het European Partnership on Metrology, gecofinancierd door het Horizon Europe Research and Innovation Programme van de Europese Unie en door de deelnemende staten. “

Heeft u vragen?

Onze experts staan voor u klaar.

Gertjan Kok
Scientist Data Science & Modelling

Projecten

Onze expertise in de praktijk

Bekijk onze andere projecten.

Radiometrie voor fotobiologische veiligheid

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een SI-traceerbare kalibratieservice om de fotobiologische veiligheid van lampen en lampsystemen, inclusief LED-bronnen, te kunnen evalueren.

Herleidbaarheid voor dosimetrie in röntgendiagnostistiek (TraMeXI)

De voornaamste doelen van het project zijn het voorstellen van nieuwe referentiestralingskwaliteiten in combinatie met classificatie van verschillende commercieel verkrijgbare dosimeters en x-ray multimaters (XMMs) wat zal leiden tot geharmoniseerde kalibratieprocedures XMMs en het realiseren van een traceerbaarheidsketen voor relevante klinische parameters, bijv: luchtkerma, practical peak voltage (PPV), current-time product (mAs), etc. Ter validatie zal een internationale vergelijking worden uitgevoerd.

Op weg naar een 8-digit digitizer (True8DIGIT)

Dit project richt zich op de ontwikkeling van een digitizer op basis van geavanceerde analoog-naar-digitaalomzetters (ADC’s), werkend van gelijkstroom (DC) tot 100 kHz, die voldoet aan de eisen voor lineariteit, ruis en algehele nauwkeurigheid.

Verplaatsbare optische klokken voor key comparisons (TOCK)

Het voorgestelde onderzoek zal een metrologische oplossing bieden om vergelijkingen mogelijk te maken van hoogwaardige klokken tussen alle Europese NMI’s, onderzoeksinstituten en serviceproviders die frequentienormen hanteren.

RMG Onderzoek naar optische microscopen (Research Mobility Grant 20FUN02-RMG1)

Deze subsidie ​​voor onderzoeksmobiliteit heeft samen met het EMPIR-project 20FUN02 POLight tot doel meerdere optische meetmethoden te verbeteren voor het gebruik in nanometrologie.

Metrologieondersteuning voor gebruik en opslag van koolstofafvang (MetCCUS)

Dit project zal zich richten op de ontwikkeling van de metrologische infrastructuur die nodig is voor het monitoren van CO2 die wordt geproduceerd en verloren gaat in een industrieel proces door de ontwikkeling van nieuwe traceerbare faciliteiten, waaronder primaire stroomstandaarden om kalibratie mogelijk te maken, evenals validatie van systemen die in staat zijn om CO2-lekken te kwantificeren van pijpleidingen, transport (bijv. scheepvaart) of opslaglocaties.

Protocol voor SI-herleidbare validatie van methoden voor conformiteitsbeoordeling van biomethaan (BiometCAP)

Dit project zal zorgen voor toegankelijke traceerbaarheid voor de gemeenschap van belanghebbenden door efficiënte en kosteneffectieve methoden te ontwikkelen voor het opstellen van traceerbare gasoverdrachtsnormen voor de prestatie-evaluatie van biomethaanmonitoringsystemen.

Metrologie voor de toeleveringsketen van waterstof (Met4H2)

Een metrologisch kader creëren om de groeiende vraag naar ‘groene’ waterstof te ondersteunen als onderdeel van de klimaatstrategie van de EU.

Grenzen verleggen van nanodimensionale metrologie door licht (20FUN02 POLight)

Dit project pakt dit probleem aan door nieuwe methoden te ontwikkelen om de metrologiekloof te overbruggen en op zijn beurt KET-innovatie te bevorderen. Meer specifiek zal dit project de grenzen van optische meetmethoden verleggen door een nieuwe generatie optische metrologiesystemen te realiseren, met ongekende prestaties op het gebied van ruimtelijke resolutie, traceerbaarheid, betrouwbaarheid en robuustheid.

Green Transport Delta – Waterstof

Het project Green Transport Delta – Waterstof heeft als hoofddoel het ontwikkelen van drie waterstoftechnologieën: waterstofverbrandingsmotoren, waterstofbrandstofcellen en een volgende generatie technologie voor waterstoftankinfrastructuur.