Op weg naar een 8-digit digitizer (True8DIGIT)

Projecten

Op weg naar een 8-digit digitizer (True8DIGIT)

Dit project richt zich op de ontwikkeling van een digitizer op basis van geavanceerde analoog-naar-digitaalomzetters (ADC’s), werkend van gelijkstroom (DC) tot 100 kHz, die voldoet aan de eisen voor lineariteit, ruis en algehele nauwkeurigheid. Voor meettoepassingen op hoog niveau waaraan nu niet kan worden voldaan met de momenteel digitizers. In dit project zal onderzoek worden gedaan naar de belangrijkste technieken en technologieën die nodig zijn om zo’n digitizer te realiseren en een vervolgproject voor de implementatie te ondersteunen. Een ander belangrijk aspect is het bieden van kennisoverdracht aan andere NMI’s en DI’s over het ontwerp en de karakterisatie van elektronische meetapparatuur die nodig is voor een breed scala aan interdisciplinaire metrologische uitdagingen, zoals ultra-nauwkeurige DC-metingen en geavanceerde digitale samplingtechnieken. Hierdoor kunnen deze NMI’s zich aansluiten bij toekomstige grootschalige projecten.

Onze rol

Binnen dit project zal VSL zich richten op het ontwerpen van een nieuwe frontend structuur voor de digitizer en het ontwerpen van een ruisarme en lekvrije voeding. Een ander belangrijk onderdeel is het overdragen van kennis over het karakteriseren en ontwerpen van zo’n digitizer naar andere NMI’s.

Startdatum: 1 juni 2023
Einddatum: 1 juni 2026

Meer weten over dit project?

Onze experts staan voor u klaar.

Ernest Houtzager
Senior Metrologist Electricity

Projecten

Onze expertise in de praktijk

Lees meer over onze projecten.

Radiometrie voor fotobiologische veiligheid

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een SI-traceerbare kalibratieservice om de fotobiologische veiligheid van lampen en lampsystemen, inclusief LED-bronnen, te kunnen evalueren.

Herleidbaarheid voor dosimetrie in röntgendiagnostistiek (TraMeXI)

De voornaamste doelen van het project zijn het voorstellen van nieuwe referentiestralingskwaliteiten in combinatie met classificatie van verschillende commercieel verkrijgbare dosimeters en x-ray multimaters (XMMs) wat zal leiden tot geharmoniseerde kalibratieprocedures XMMs en het realiseren van een traceerbaarheidsketen voor relevante klinische parameters, bijv: luchtkerma, practical peak voltage (PPV), current-time product (mAs), etc. Ter validatie zal een internationale vergelijking worden uitgevoerd.

Verplaatsbare optische klokken voor key comparisons (TOCK)

Het voorgestelde onderzoek zal een metrologische oplossing bieden om vergelijkingen mogelijk te maken van hoogwaardige klokken tussen alle Europese NMI’s, onderzoeksinstituten en serviceproviders die frequentienormen hanteren.

RMG Onderzoek naar optische microscopen (Research Mobility Grant 20FUN02-RMG1)

Deze subsidie ​​voor onderzoeksmobiliteit heeft samen met het EMPIR-project 20FUN02 POLight tot doel meerdere optische meetmethoden te verbeteren voor het gebruik in nanometrologie.

Metrologieondersteuning voor gebruik en opslag van koolstofafvang (MetCCUS)

Dit project zal zich richten op de ontwikkeling van de metrologische infrastructuur die nodig is voor het monitoren van CO2 die wordt geproduceerd en verloren gaat in een industrieel proces door de ontwikkeling van nieuwe traceerbare faciliteiten, waaronder primaire stroomstandaarden om kalibratie mogelijk te maken, evenals validatie van systemen die in staat zijn om CO2-lekken te kwantificeren van pijpleidingen, transport (bijv. scheepvaart) of opslaglocaties.

Protocol voor SI-herleidbare validatie van methoden voor conformiteitsbeoordeling van biomethaan (BiometCAP)

Dit project zal zorgen voor toegankelijke traceerbaarheid voor de gemeenschap van belanghebbenden door efficiënte en kosteneffectieve methoden te ontwikkelen voor het opstellen van traceerbare gasoverdrachtsnormen voor de prestatie-evaluatie van biomethaanmonitoringsystemen.

Metrologie voor de toeleveringsketen van waterstof (Met4H2)

Een metrologisch kader creëren om de groeiende vraag naar ‘groene’ waterstof te ondersteunen als onderdeel van de klimaatstrategie van de EU.

Grenzen verleggen van nanodimensionale metrologie door licht (20FUN02 POLight)

Dit project pakt dit probleem aan door nieuwe methoden te ontwikkelen om de metrologiekloof te overbruggen en op zijn beurt KET-innovatie te bevorderen. Meer specifiek zal dit project de grenzen van optische meetmethoden verleggen door een nieuwe generatie optische metrologiesystemen te realiseren, met ongekende prestaties op het gebied van ruimtelijke resolutie, traceerbaarheid, betrouwbaarheid en robuustheid.

Green Transport Delta – Waterstof

Het project Green Transport Delta – Waterstof heeft als hoofddoel het ontwikkelen van drie waterstoftechnologieën: waterstofverbrandingsmotoren, waterstofbrandstofcellen en een volgende generatie technologie voor waterstoftankinfrastructuur.

Traceerbare metrologie van zachte röntgenstraling naar IR optische constanten en nanofilms voor geavanceerde fabricage (20IND04 ATMOC)

De optische en halfgeleiderindustrieën gebruiken innovatieve materialen en complexe nanostructuren in hun producten waarvan de optische eigenschappen moeilijk te meten en vaak niet nauwkeurig bekend zijn. Dit project ontwikkelt geavanceerde wiskundige methoden om deze materialen traceerbaar te karakteriseren voor golflengtebereiken van zachte röntgenstraling tot IR.