Metrologie voor stroming van waterstofgas onder hoge druk en stroming van vloeibare waterstof (MetHyInfra)

Projects

Metrologie voor stroming van waterstofgas onder hoge druk en stroming van vloeibare waterstof (MetHyInfra)

De Europese “Green Deal” stippelt een stappenplan uit voor het vergroenen van energiestromen en een klimaatneutrale EU. Koolstofneutrale oplossingen voor transport en energie vormen een kernelement van de Green Deal, die investeringen in milieuvriendelijke groene of blauwe waterstof vereist. Waterstof biedt perspectief om op groene wijze verkregen elektrische energie op te slaan in het aardgasnet. De markt voor waterstof groeit, zowel voor de gasfase als voor de vloeibare fase. De behoefte aan een metrologische infrastructuur voor het fiscaal meten van waterstofoverdracht is daardoor groter geworden. In dit project wordt traceerbaarheid naar het SI-systeem voor kwantiteitsmeting van waterstof ontwikkeld, zowel voor de gasfase als voor de vloeistoffase. Daarnaast wordt de toepasbaarheid van verschillende typen flowmeters voor het meten van waterstof onderzocht. Primaire standaarden voor de kalibratie van sonische gasvormige waterstofmondstukken worden ontwikkeld. Traceerbaarheid tot de vloeibare fase wordt op drie volledig onafhankelijke manieren bereikt.

Onze rol
VSL leidt het werkpakket dat de volgende twee doelstellingen heeft:

  1. Zorg voor traceerbaarheid voor metingen aan vloeibare waterstofstromen,
  2. Ontwikkeling van primaire standaarden voor de kalibratie van sonische nozzles die vervolgens traceerbaarheid bieden voor metingen van gasvormige waterstof.

VSL werkt hiervoor in dit werkpakket samen met tien zuster-/onderzoeksinstituten en industriële partijen in Europa.

VSL heeft tot nu toe door middel van modellering de te verwachten meetonzekerheid bij het meten van vloeibare waterstof kunnen inschatten en is erin geslaagd debietmeters voor vloeibare waterstof te kalibreren en te gebruiken voor metingen aan de stroming van vloeibare waterstof.

Start datum: 1 juni, 2021
Eind datum: 30 mei, 2024

Heeft u vragen?

Onze experts staan voor u klaar.

Menne Schakel
Principal Scientist Gas Flow

Projecten

Onze expertise in de praktijk

Bekijk onze andere projecten.

Radiometrie voor fotobiologische veiligheid

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een SI-traceerbare kalibratieservice om de fotobiologische veiligheid van lampen en lampsystemen, inclusief LED-bronnen, te kunnen evalueren.

Herleidbaarheid voor dosimetrie in röntgendiagnostistiek (TraMeXI)

De voornaamste doelen van het project zijn het voorstellen van nieuwe referentiestralingskwaliteiten in combinatie met classificatie van verschillende commercieel verkrijgbare dosimeters en x-ray multimaters (XMMs) wat zal leiden tot geharmoniseerde kalibratieprocedures XMMs en het realiseren van een traceerbaarheidsketen voor relevante klinische parameters, bijv: luchtkerma, practical peak voltage (PPV), current-time product (mAs), etc. Ter validatie zal een internationale vergelijking worden uitgevoerd.

Op weg naar een 8-digit digitizer (True8DIGIT)

Dit project richt zich op de ontwikkeling van een digitizer op basis van geavanceerde analoog-naar-digitaalomzetters (ADC’s), werkend van gelijkstroom (DC) tot 100 kHz, die voldoet aan de eisen voor lineariteit, ruis en algehele nauwkeurigheid.

Verplaatsbare optische klokken voor key comparisons (TOCK)

Het voorgestelde onderzoek zal een metrologische oplossing bieden om vergelijkingen mogelijk te maken van hoogwaardige klokken tussen alle Europese NMI’s, onderzoeksinstituten en serviceproviders die frequentienormen hanteren.

RMG Onderzoek naar optische microscopen (Research Mobility Grant 20FUN02-RMG1)

Deze subsidie ​​voor onderzoeksmobiliteit heeft samen met het EMPIR-project 20FUN02 POLight tot doel meerdere optische meetmethoden te verbeteren voor het gebruik in nanometrologie.

Metrologieondersteuning voor gebruik en opslag van koolstofafvang (MetCCUS)

Dit project zal zich richten op de ontwikkeling van de metrologische infrastructuur die nodig is voor het monitoren van CO2 die wordt geproduceerd en verloren gaat in een industrieel proces door de ontwikkeling van nieuwe traceerbare faciliteiten, waaronder primaire stroomstandaarden om kalibratie mogelijk te maken, evenals validatie van systemen die in staat zijn om CO2-lekken te kwantificeren van pijpleidingen, transport (bijv. scheepvaart) of opslaglocaties.

Protocol voor SI-herleidbare validatie van methoden voor conformiteitsbeoordeling van biomethaan (BiometCAP)

Dit project zal zorgen voor toegankelijke traceerbaarheid voor de gemeenschap van belanghebbenden door efficiënte en kosteneffectieve methoden te ontwikkelen voor het opstellen van traceerbare gasoverdrachtsnormen voor de prestatie-evaluatie van biomethaanmonitoringsystemen.

Metrologie voor de toeleveringsketen van waterstof (Met4H2)

Een metrologisch kader creëren om de groeiende vraag naar ‘groene’ waterstof te ondersteunen als onderdeel van de klimaatstrategie van de EU.

Grenzen verleggen van nanodimensionale metrologie door licht (20FUN02 POLight)

Dit project pakt dit probleem aan door nieuwe methoden te ontwikkelen om de metrologiekloof te overbruggen en op zijn beurt KET-innovatie te bevorderen. Meer specifiek zal dit project de grenzen van optische meetmethoden verleggen door een nieuwe generatie optische metrologiesystemen te realiseren, met ongekende prestaties op het gebied van ruimtelijke resolutie, traceerbaarheid, betrouwbaarheid en robuustheid.

Green Transport Delta – Waterstof

Het project Green Transport Delta – Waterstof heeft als hoofddoel het ontwikkelen van drie waterstoftechnologieën: waterstofverbrandingsmotoren, waterstofbrandstofcellen en een volgende generatie technologie voor waterstoftankinfrastructuur.