Metrologieondersteuning voor gebruik en opslag van koolstofafvang (MetCCUS)

Projecten

Metrologieondersteuning voor gebruik en opslag van koolstofafvang (MetCCUS)

De Europese Unie heeft zich tot doel gesteld om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 % te verminderen en tegen 2050 koolstofneutraal te worden. Om dit doel te bereiken werd de Green Deal ingevoerd om prioriteit te geven aan gebieden zoals schone waterstof, brandstofcellen en andere alternatieve brandstoffen, energieopslag, en CO₂-afvang, opslag en gebruik (CCUS). Dit laatste kan worden gebruikt om CO₂ die wordt geproduceerd door industriële processen te verwijderen en ondergronds of opgesloten in een alternatief materiaal op te slaan. Daarom moeten de belangrijkste meetuitdagingen met betrekking tot stroommeting, emissiebewaking, chemische metrologie en fysische eigenschappen worden aangepakt voordat deze technologie efficiënt en veilig in heel Europa kan worden gebruikt.

Dit project zal zich richten op de ontwikkeling van de metrologische infrastructuur die nodig is voor het monitoren van CO₂ die wordt geproduceerd en verloren gaat in een industrieel proces door de ontwikkeling van nieuwe traceerbare faciliteiten, waaronder primaire stroomstandaarden om kalibratie mogelijk te maken, evenals validatie van systemen die in staat zijn om CO₂-lekken te kwantificeren van pijpleidingen, transport (bijv. scheepvaart) of opslaglocaties. Dit project zal ook primaire standaarden, bemonstering, analytische methoden en modellen produceren die nodig zijn om de industrie te ondersteunen bij het specificeren van operationele omstandigheden en om de vereiste metingen uit te voeren op het gebied van CO₂-afvang, -transport en -opslag.

Onze rol

VSL coördineert dit project en leidt het werkpakket chemische metrologie. Drie verschillende technologieën van VSL zijn bij het project betrokken, waaronder chemie, stromings- en datamodellering en wetenschap. De chemiegroep gaat werken aan de ontwikkeling van nieuwe primaire standaarden en analytische meetmethoden voor het uitvoeren van metingen van de CO₂-gassamenstelling. VSL streeft er binnen de stroming ook naar om zijn grootschalige beproevingsinrichting met primaire zuiger opnieuw te gebruiken en te upgraden om te werken met gasvormige zuivere CO₂ en om een ​​onderlinge vergelijking van gasvormige CO₂-stroomkalibraties uit te voeren. De datamodellerings- en wetenschapsgroep zal de fysische eigenschappen van CO₂ onderzoeken door CO₂-toestandsvergelijkingen voor CCUS-toepassingen te evalueren.

Startdatum: 1 oktober 2022
Einddatum: 30 september 2025

Lees hier meer over dit project.

“Het project heeft financiering ontvangen van het European Partnership on Metrology, medegefinancierd door het Horizon Europe Research and Innovation Program van de Europese Unie en van de deelnemende staten.”

Heeft u vragen?

Onze experts staan voor u klaar.

Marijn van Veghel
Sr. Project Manager Electricity, Time & Frequency & Deputy Program manager

Projecten

Onze expertise in de praktijk

Bekijk onze andere projecten.

Metrologie voor de toeleveringsketen van waterstof (Met4H2)

Een metrologisch kader creëren om de groeiende vraag naar ‘groene’ waterstof te ondersteunen als onderdeel van de klimaatstrategie van de EU.

EMPIR 18HLT01 Metves II

Standaardisatie van concentratiemetingen van extracellulaire blaasjes voor medische diagnoses (METVES II). Extracellulaire blaasjes (EV’s) zijn van cellen afkomstige deeltjes die aanwezig zijn in lichaamsvloeistoffen en EV’s hebben een uitstekend potentieel als biomarkers van de volgende generatie voor vroege diagnose van veel voorkomende ziekten, zoals kanker en trombose.

Standardisation of concentration measurements of extracellular vesicles for medical diagnoses (METVES II)

Extracellular vesicles (EVs) are cell-derived particles present in body fluids, and EVs have excellent potential as next-generation biomarkers for early diagnosis of common diseases, such as cancer and thrombosis. This project aims to tap the clinical potential of EVs by developing traceable measurements of number concentration, size distribution, refractive index and fluorescence intensity of cell-specific EVs in human blood and urine.