Metrologie voor de toeleveringsketen van waterstof (Met4H2)

Projecten

Metrologie voor de toeleveringsketen van waterstof (Met4H2)

In de EU-waterstofstrategie voor 2020 zijn de plannen van de Europese Commissie uiteengezet om over te stappen op ‘groene’ waterstof, een koolstofvrij alternatief voor aardgas, met als doel het marktaandeel van waterstof te vergroten van 2 % in 2020 tot 14 % in 2050 . Om het gebruik van waterstof uit te breiden en om te voldoen aan de specificaties voor gezondheid, veiligheid en milieu, is een metrologische infrastructuur nodig die alle delen van de toeleveringsketen aanspreekt, van fabrikant tot consument. Deze infrastructuur omvat het ontwikkelen van traceerbare metingen voor lektesten, odorisatie, zuiverheidsbeoordeling, materiaalcompatibiliteit en sensorkalibratie. Traceerbare waterstofstroommetingen en kwaliteitsbeoordelingen zijn ook nodig om eerlijke handel en overdracht van bewaring mogelijk te maken, en er is een vereiste voor lagedrukbemonsteringsmethoden voor gasnetwerken, waardoor bestaande infrastructuur kan worden gebruikt voor waterstoftransport.

Dit project zal methoden ontwikkelen ter ondersteuning van betrouwbare, traceerbare kalibratie en metingen, evenals nieuwe methoden voor het evalueren van de algehele meetonzekerheid voor de gehele toeleveringsketen van waterstof. Het zal kalibratiestandaarden ontwikkelen voor stroommeetapparatuur onder werkelijke omstandigheden, evenals standaarden voor online monitoringinstrumenten, om nauwkeurigheid en traceerbaarheid in alle stadia te waarborgen. Het zal ook meetstandaarden produceren om de waterstofkwaliteit te beoordelen, waarbij de standaarden voor veelvoorkomende onzuiverheden gelijk worden gesteld. Door gebruik te maken van de technologie en meetinfrastructuur die door dit project zijn ontwikkeld, kunnen gasnetwerken betrouwbaar worden beheerd, kunnen de prestaties worden geëvalueerd en kunnen sensoren worden gekalibreerd voor procescontrole en -bewaking, wat een veilige en efficiënte overgang naar groene waterstof mogelijk maakt.

Onze rol

VSL coördineert het project, waaraan meer dan 20 partners van zustermeetinstituten, de industrie en onderzoeksgroepen deelnemen. VSL ontwikkelt standaarden voor flowmeting voor waterstofverrijkt aardgas en voor waterstof voor kleine eindgebruikers (kleine industrie, huishoudens). Verder zullen standaarden en methoden voor het meten van de hoeveelheid fractie van geselecteerde belangrijke onzuiverheden, namelijk zwavel, chloor en water in waterstof, worden ontwikkeld, evenals voor het meten van geschikte geurstoffen. Ook zal een nieuw raamwerk voor fiscale meting van met waterstof verrijkt aardgas en waterstof worden ontwikkeld.

Startdatum: 1 oktober 2022
Einddatum: 30 september 2025

Lees hier meer over dit project.

“Het project heeft financiering ontvangen van het European Partnership on Metrology, medegefinancierd door het Horizon Europe Research and Innovation Program van de Europese Unie en van de deelnemende staten.”

Heeft u vragen?

Onze experts staan voor u klaar.

Marijn van Veghel
Sr. Project Manager Electricity, Time & Frequency & Deputy Program manager

Projecten

Onze expertise in de praktijk

Bekijk onze andere projecten.

EMPIR 18HLT01 Metves II

Standaardisatie van concentratiemetingen van extracellulaire blaasjes voor medische diagnoses (METVES II). Extracellulaire blaasjes (EV’s) zijn van cellen afkomstige deeltjes die aanwezig zijn in lichaamsvloeistoffen en EV’s hebben een uitstekend potentieel als biomarkers van de volgende generatie voor vroege diagnose van veel voorkomende ziekten, zoals kanker en trombose.

Metrologieondersteuning voor gebruik en opslag van koolstofafvang (MetCCUS)

Dit project zal zich richten op de ontwikkeling van de metrologische infrastructuur die nodig is voor het monitoren van CO2 die wordt geproduceerd en verloren gaat in een industrieel proces door de ontwikkeling van nieuwe traceerbare faciliteiten, waaronder primaire stroomstandaarden om kalibratie mogelijk te maken, evenals validatie van systemen die in staat zijn om CO2-lekken te kwantificeren van pijpleidingen, transport (bijv. scheepvaart) of opslaglocaties.

Standardisation of concentration measurements of extracellular vesicles for medical diagnoses (METVES II)

Extracellular vesicles (EVs) are cell-derived particles present in body fluids, and EVs have excellent potential as next-generation biomarkers for early diagnosis of common diseases, such as cancer and thrombosis. This project aims to tap the clinical potential of EVs by developing traceable measurements of number concentration, size distribution, refractive index and fluorescence intensity of cell-specific EVs in human blood and urine.