EMPIR 18HLT01 Metves II

Standaardisatie van concentratiemetingen van extracellulaire blaasjes voor medische diagnoses (METVES II)

Projecten

EMPIR 18HLT01 Metves II

Extracellulaire blaasjes (EV’s) zijn van cellen afkomstige deeltjes die aanwezig zijn in lichaamsvloeistoffen en EV’s hebben een uitstekend potentieel als biomarkers van de volgende generatie voor vroege diagnose van veel voorkomende ziekten, zoals kanker en trombose. Dit project heeft tot doel het klinische potentieel van EV’s aan te boren door traceerbare metingen te ontwikkelen van aantalconcentratie, grootteverdeling, brekingsindex en fluorescentie-intensiteit van celspecifieke EV’s in menselijk bloed en urine. Het project zal synthetische referentiematerialen ontwikkelen met fysische eigenschappen die lijken op EV’s, kant-en-klare biologische testmonsters, en instrumentatie en procedures om EV-metingen in klinische laboratoria te standaardiseren, die zullen worden geëvalueerd in een interlaboratoriumvergelijkingsstudie.

Startdatum: 1 juni 2019
Einddatum: 1 juni 2022

Bezoek metves.eu voor meer informatie over dit project.

Meer weten over dit project?

Onze experts staan voor u klaar.

Martine Kuiper
Assistent io Length & Optics

Projecten

Onze expertise in de praktijk

Bekijk onze andere projecten

Protocol voor SI-traceerbare validatie van methoden voor conformiteitsbeoordeling van biomethaan (BiometCAP)

De algemene EU-doelstelling voor het verbruik van hernieuwbare energiebronnen tegen 2030 is verhoogd tot 32 % in de RED II-richtlijn. De conformiteitsbeoordeling van biomethaan vereist verdere standaardisatie om de toekomst van groene energie in Europa te ondersteunen. De algemene doelstelling van dit project is de ontwikkeling van standaardisatie te ondersteunen en de traceerbaarheid, betrouwbaarheid en karakterisering te bieden die nodig zijn voor de conformiteitsbeoordeling van biomethaan.

Metrologie voor stromen gas onder hoge druk en vloeibare waterstof (MetHyInfra)

In de Europese “Green Deal” wordt een routekaart uitgestippeld voor de vergroening van energiestromen en een klimaatneutrale EU.

Towards a true 8-digit digitizer (True8DIGIT)

This project addresses the development of a digitiser based on state-of-the-art analogue-to-digital converters (ADCs), operating from direct current (DC) to 100 kHz, meeting the demands for linearity, noise, and overall accuracy of high-level measurement applications that cannot be met using currently available digitisers.

AMPERE – Additive Manufacturing based Production of Embedded Robust Electronics

Het AMPERE-project zal betrouwbare en schaalbare hybride 4D-productiemethoden ontwikkelen voor slimme systemen met ingebedde robuuste elektronica.

Transportable optical clocks for key comparisons (TOCK)

The availability of SI-traceable time and frequency references for end users in research laboratories or industry is at the heart of many applications, from fundamental science and metrology to high-speed telecommunications, satellite navigation systems and environmental monitoring.

Metrologieondersteuning voor gebruik en opslag van koolstofafvang (MetCCUS)

Dit project zal zich richten op de ontwikkeling van de metrologische infrastructuur die nodig is voor het monitoren van CO2 die wordt geproduceerd en verloren gaat in een industrieel proces door de ontwikkeling van nieuwe traceerbare faciliteiten, waaronder primaire stroomstandaarden om kalibratie mogelijk te maken, evenals validatie van systemen die in staat zijn om CO2-lekken te kwantificeren van pijpleidingen, transport (bijv. scheepvaart) of opslaglocaties.

Metrologie voor de toeleveringsketen van waterstof (Met4H2)

Een metrologisch kader creëren om de groeiende vraag naar ‘groene’ waterstof te ondersteunen als onderdeel van de klimaatstrategie van de EU.

Green Transport Delta – Waterstof

Het project Green Transport Delta – Waterstof heeft als hoofddoel het ontwikkelen van drie waterstoftechnologieën: waterstofverbrandingsmotoren, waterstofbrandstofcellen en een volgende generatie technologie voor waterstoftankinfrastructuur.

Metrologie voor het bepalen van emissies van gevaarlijke stoffen uit bouwmaterialen naar binnenlucht (20NRM04 MetrIAQ)

In Europa spenderen we meer dan 80 % van onze tijd binnen. Het is dus essentieel dat binnenlucht gezond is. Bouwmaterialen, zoals verf, vloerbedekking, en andere producenten die binnen gebruikt worden zoals meubilair, stoten gevaarlijke stoffen uit.

Standaardisatie van metingen in gelijkspanningsnetten (20NRM03 DC grids)

De opkomst van hernieuwbare en duurzame technologieën heeft de interesse in gelijkspanningsnetten als mogelijk alternatief of als aanvulling op het bestaande net vergroot.