EMPIR 18HLT01 Metves II

Standaardisatie van concentratiemetingen van extracellulaire blaasjes voor medische diagnoses (METVES II)

Projecten

EMPIR 18HLT01 Metves II

Extracellulaire blaasjes (EV’s) zijn van cellen afkomstige deeltjes die aanwezig zijn in lichaamsvloeistoffen en EV’s hebben een uitstekend potentieel als biomarkers van de volgende generatie voor vroege diagnose van veel voorkomende ziekten, zoals kanker en trombose. Dit project heeft tot doel het klinische potentieel van EV’s aan te boren door traceerbare metingen te ontwikkelen van aantalconcentratie, grootteverdeling, brekingsindex en fluorescentie-intensiteit van celspecifieke EV’s in menselijk bloed en urine. Het project zal synthetische referentiematerialen ontwikkelen met fysische eigenschappen die lijken op EV’s, kant-en-klare biologische testmonsters, en instrumentatie en procedures om EV-metingen in klinische laboratoria te standaardiseren, die zullen worden geëvalueerd in een interlaboratoriumvergelijkingsstudie.

Startdatum: 1 juni 2019
Einddatum: 1 juni 2022

Bezoek metves.eu. voor meer informatie over dit project.

Meer weten over dit project?

Onze experts staan voor u klaar.

Marijn van Veghel
Sr. Project Manager Electricity, Time & Frequency & Deputy Program manager

Projecten

Onze expertise in de praktijk

Bekijk onze andere projecten

Metrologie voor de toeleveringsketen van waterstof (Met4H2)

Een metrologisch kader creëren om de groeiende vraag naar ‘groene’ waterstof te ondersteunen als onderdeel van de klimaatstrategie van de EU.

Metrologieondersteuning voor gebruik en opslag van koolstofafvang (MetCCUS)

Dit project zal zich richten op de ontwikkeling van de metrologische infrastructuur die nodig is voor het monitoren van CO2 die wordt geproduceerd en verloren gaat in een industrieel proces door de ontwikkeling van nieuwe traceerbare faciliteiten, waaronder primaire stroomstandaarden om kalibratie mogelijk te maken, evenals validatie van systemen die in staat zijn om CO2-lekken te kwantificeren van pijpleidingen, transport (bijv. scheepvaart) of opslaglocaties.

Standardisation of concentration measurements of extracellular vesicles for medical diagnoses (METVES II)

Extracellular vesicles (EVs) are cell-derived particles present in body fluids, and EVs have excellent potential as next-generation biomarkers for early diagnosis of common diseases, such as cancer and thrombosis. This project aims to tap the clinical potential of EVs by developing traceable measurements of number concentration, size distribution, refractive index and fluorescence intensity of cell-specific EVs in human blood and urine.