AMPERE – Op additieve productie gebaseerde productie van ingebedde robuuste elektronica

Projecten

AMPERE – Op additieve productie gebaseerde productie van ingebedde robuuste elektronica

Het AMPERE-project zal betrouwbare en schaalbare hybride 4D-productiemethoden ontwikkelen voor slimme systemen met ingebedde robuuste elektronica. De nieuwe hybride fabricageprocessen van AMPERE zullen gebruik maken van Additive Manufacturing (AM, ook wel 3D-printen genoemd) als een kernproductietechnologie die kan worden opgeschaald naar volumeproductie, gecombineerd met de 4e dimensie (integratie van elektronische en optische functionaliteiten). Het ontwikkelde proces maakt gebruik van Closed Loop Controls om een betrouwbare productie in één keer goed te garanderen.

Er zijn vier specifieke doelstellingen bepaald om het AMPERE-doel te bereiken:

  1. Ontwikkel en integreer essentiële technologie voor schaalbare hybride 4D-productie die zowel flexibel als kosteneffectief is, van massamaatwerk in kleine series tot grotere productievolumes, terwijl wordt voldaan aan de werkelijke behoeften van de industrie
  2. via digitale Smart Processen van 4D-producten (geïntegreerde mechanische, elektrische en optische functionaliteiten)
  3. Ontwikkel schaalbare en betrouwbare industriële productiesystemen in combinatie met de essentiële technologie en slimme processen
  4. Demonstreer de hybride 4D-productiebenadering in drie innovatieve productcases die verschillende toepassingen en sectoren bestrijken (LED-armaturen & signaal- en vermogenselektronica & medische apparaten).

 

Onze rol

Binnen het project zal VSL haar diepgaande kennis en expertise op het gebied van metrologie in industriële productie delen met de partners in het project. VSL zal zich richten op in-line en in-proces metrologie om verbeterde procesbeheersing en verbeterde productieprestaties mogelijk te maken, die voortvloeit uit soortgelijke projecten op dit gebied, zoals geautomatiseerde in-line metrologie voor productie op nanoschaal (AIM4NP), of Metrology voor sterk parallelle fabricage (MetHPM). Gedurende het project zal VSL nieuwe inzichten ontwikkelen met betrekking tot de toegevoegde waarde van betrouwbare en traceerbare metrologie voor de Europese (hightech) maakindustrie. In het bijzonder zullen de kennis en ervaring van het AMPERE-project worden gebruikt om de projectpartners te helpen bij het selecteren en correct implementeren van metrologie wanneer zij de geavanceerde productietechnieken van het project toepassen in hun productie- en fabricageproces. Zo kan de Europese maakindustrie toonaangevend blijven op dit gebied waar metrologie een essentiële rol speelt.

Start datum: 1 april 2021
Eind datum: 31 juni 2024

Meer weten over dit project?

Onze experts staan voor u klaar.

Richard Koops

Projecten

Onze expertise in de praktijk

Bekijk onze andere projecten

Radiometrie voor fotobiologische veiligheid

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een SI-traceerbare kalibratieservice om de fotobiologische veiligheid van lampen en lampsystemen, inclusief LED-bronnen, te kunnen evalueren.

Herleidbaarheid voor dosimetrie in röntgendiagnostistiek (TraMeXI)

De voornaamste doelen van het project zijn het voorstellen van nieuwe referentiestralingskwaliteiten in combinatie met classificatie van verschillende commercieel verkrijgbare dosimeters en x-ray multimaters (XMMs) wat zal leiden tot geharmoniseerde kalibratieprocedures XMMs en het realiseren van een traceerbaarheidsketen voor relevante klinische parameters, bijv: luchtkerma, practical peak voltage (PPV), current-time product (mAs), etc. Ter validatie zal een internationale vergelijking worden uitgevoerd.

Op weg naar een 8-digit digitizer (True8DIGIT)

Dit project richt zich op de ontwikkeling van een digitizer op basis van geavanceerde analoog-naar-digitaalomzetters (ADC’s), werkend van gelijkstroom (DC) tot 100 kHz, die voldoet aan de eisen voor lineariteit, ruis en algehele nauwkeurigheid.

Verplaatsbare optische klokken voor key comparisons (TOCK)

Het voorgestelde onderzoek zal een metrologische oplossing bieden om vergelijkingen mogelijk te maken van hoogwaardige klokken tussen alle Europese NMI’s, onderzoeksinstituten en serviceproviders die frequentienormen hanteren.

RMG Onderzoek naar optische microscopen (Research Mobility Grant 20FUN02-RMG1)

Deze subsidie ​​voor onderzoeksmobiliteit heeft samen met het EMPIR-project 20FUN02 POLight tot doel meerdere optische meetmethoden te verbeteren voor het gebruik in nanometrologie.

Metrologieondersteuning voor gebruik en opslag van koolstofafvang (MetCCUS)

Dit project zal zich richten op de ontwikkeling van de metrologische infrastructuur die nodig is voor het monitoren van CO2 die wordt geproduceerd en verloren gaat in een industrieel proces door de ontwikkeling van nieuwe traceerbare faciliteiten, waaronder primaire stroomstandaarden om kalibratie mogelijk te maken, evenals validatie van systemen die in staat zijn om CO2-lekken te kwantificeren van pijpleidingen, transport (bijv. scheepvaart) of opslaglocaties.

Protocol voor SI-herleidbare validatie van methoden voor conformiteitsbeoordeling van biomethaan (BiometCAP)

Dit project zal zorgen voor toegankelijke traceerbaarheid voor de gemeenschap van belanghebbenden door efficiënte en kosteneffectieve methoden te ontwikkelen voor het opstellen van traceerbare gasoverdrachtsnormen voor de prestatie-evaluatie van biomethaanmonitoringsystemen.

Metrologie voor de toeleveringsketen van waterstof (Met4H2)

Een metrologisch kader creëren om de groeiende vraag naar ‘groene’ waterstof te ondersteunen als onderdeel van de klimaatstrategie van de EU.

Grenzen verleggen van nanodimensionale metrologie door licht (20FUN02 POLight)

Dit project pakt dit probleem aan door nieuwe methoden te ontwikkelen om de metrologiekloof te overbruggen en op zijn beurt KET-innovatie te bevorderen. Meer specifiek zal dit project de grenzen van optische meetmethoden verleggen door een nieuwe generatie optische metrologiesystemen te realiseren, met ongekende prestaties op het gebied van ruimtelijke resolutie, traceerbaarheid, betrouwbaarheid en robuustheid.

Green Transport Delta – Waterstof

Het project Green Transport Delta – Waterstof heeft als hoofddoel het ontwikkelen van drie waterstoftechnologieën: waterstofverbrandingsmotoren, waterstofbrandstofcellen en een volgende generatie technologie voor waterstoftankinfrastructuur.