Metrologie voor traceerbare protocollen voor elementaire en geoxideerde kwikconcentraties (19NRM03 SI-Hg)

Projecten

Metrologie voor traceerbare protocollen voor elementaire en geoxideerde kwikconcentraties (19NRM03 SI-Hg)

Kwik vormt een van de grootste directe bedreigingen van dit moment voor de gezondheid van mens, dier en milieu over de hele wereld. Robuuste, verdedigbare en traceerbare metingen van kwikconcentraties zijn essentieel om a) wereldwijde inspanningen te ondersteunen om de concentratie van kwik in het milieu te beheersen en te verminderen, b) te voldoen aan de verplichtingen van de wetgeving en c) de menselijke gezondheid te beschermen. Op dit moment zijn de kwikgasgeneratoren die in het veld worden gebruikt niet gecertificeerd volgens de primaire normen en hebben daarom geen metrologische traceerbaarheid. Het doel van dit project is het ontwikkelen van metrologisch traceerbare protocollen voor de certificering van kwikgasgeneratoren die in het veld worden gebruikt. Op deze manier zal het project aanzienlijke verbeteringen opleveren in de vergelijkbaarheid en onzekerheid van kwikmeetresultaten. Het project zal certificeringsprotocollen ontwikkelen en valideren, herleidbaar tot SI-eenheden, voor de belangrijkste kwiksoorten in gasemissiebronnen en in de atmosfeer, en ondersteunt zo de normalisatieactiviteiten van het Europees Comité voor Normalisatie (CEN).

Onze rol

Bij VSL is een primaire kwikgasstandaard ontwikkeld om een ​​SI-traceerbaar referentiepunt vast te stellen voor kwikconcentraties bij emissie- en achtergrondniveaus in de atmosfeer. De primaire gasstandaard is ontwikkeld als een kwikgasgenerator om metrologische traceerbaarheid van de meetresultaten van de kwikconcentratie vast te stellen, gebaseerd op een gravimetrische benadering, zowel voor omgevingsluchtniveaus als voor hogere concentraties.
In het SI-Hg-project zal VSL een metrologisch verantwoord certificeringsprotocol ontwikkelen voor elementaire kwikgasgeneratoren. Het protocol zal worden gevalideerd met behulp van de primaire kwikgasstandaard en in de handel verkrijgbare gasgeneratoren.
VSL coördineert het SI-Hg-project.

Startdatum: 1 oktober 2020
Einddatum: 30 september 2023

Lees hier meer over dit project.

“Het project heeft financiering ontvangen van het European Partnership on Metrology, medegefinancierd door het Horizon Europe Research and Innovation Program van de Europese Unie en van de deelnemende staten.”

Heeft u vragen?

Onze experts staan voor u klaar.

Iris de Krom
Principle Scientist Chemistry

Projecten

Onze expertise in de praktijk

Bekijk onze andere projecten.

Radiometrie voor fotobiologische veiligheid

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een SI-traceerbare kalibratieservice om de fotobiologische veiligheid van lampen en lampsystemen, inclusief LED-bronnen, te kunnen evalueren.

Herleidbaarheid voor dosimetrie in röntgendiagnostistiek (TraMeXI)

De voornaamste doelen van het project zijn het voorstellen van nieuwe referentiestralingskwaliteiten in combinatie met classificatie van verschillende commercieel verkrijgbare dosimeters en x-ray multimaters (XMMs) wat zal leiden tot geharmoniseerde kalibratieprocedures XMMs en het realiseren van een traceerbaarheidsketen voor relevante klinische parameters, bijv: luchtkerma, practical peak voltage (PPV), current-time product (mAs), etc. Ter validatie zal een internationale vergelijking worden uitgevoerd.

Op weg naar een 8-digit digitizer (True8DIGIT)

Dit project richt zich op de ontwikkeling van een digitizer op basis van geavanceerde analoog-naar-digitaalomzetters (ADC’s), werkend van gelijkstroom (DC) tot 100 kHz, die voldoet aan de eisen voor lineariteit, ruis en algehele nauwkeurigheid.

Verplaatsbare optische klokken voor key comparisons (TOCK)

Het voorgestelde onderzoek zal een metrologische oplossing bieden om vergelijkingen mogelijk te maken van hoogwaardige klokken tussen alle Europese NMI’s, onderzoeksinstituten en serviceproviders die frequentienormen hanteren.

RMG Onderzoek naar optische microscopen (Research Mobility Grant 20FUN02-RMG1)

Deze subsidie ​​voor onderzoeksmobiliteit heeft samen met het EMPIR-project 20FUN02 POLight tot doel meerdere optische meetmethoden te verbeteren voor het gebruik in nanometrologie.

Metrologieondersteuning voor gebruik en opslag van koolstofafvang (MetCCUS)

Dit project zal zich richten op de ontwikkeling van de metrologische infrastructuur die nodig is voor het monitoren van CO2 die wordt geproduceerd en verloren gaat in een industrieel proces door de ontwikkeling van nieuwe traceerbare faciliteiten, waaronder primaire stroomstandaarden om kalibratie mogelijk te maken, evenals validatie van systemen die in staat zijn om CO2-lekken te kwantificeren van pijpleidingen, transport (bijv. scheepvaart) of opslaglocaties.

Protocol voor SI-herleidbare validatie van methoden voor conformiteitsbeoordeling van biomethaan (BiometCAP)

Dit project zal zorgen voor toegankelijke traceerbaarheid voor de gemeenschap van belanghebbenden door efficiënte en kosteneffectieve methoden te ontwikkelen voor het opstellen van traceerbare gasoverdrachtsnormen voor de prestatie-evaluatie van biomethaanmonitoringsystemen.

Metrologie voor de toeleveringsketen van waterstof (Met4H2)

Een metrologisch kader creëren om de groeiende vraag naar ‘groene’ waterstof te ondersteunen als onderdeel van de klimaatstrategie van de EU.

Grenzen verleggen van nanodimensionale metrologie door licht (20FUN02 POLight)

Dit project pakt dit probleem aan door nieuwe methoden te ontwikkelen om de metrologiekloof te overbruggen en op zijn beurt KET-innovatie te bevorderen. Meer specifiek zal dit project de grenzen van optische meetmethoden verleggen door een nieuwe generatie optische metrologiesystemen te realiseren, met ongekende prestaties op het gebied van ruimtelijke resolutie, traceerbaarheid, betrouwbaarheid en robuustheid.

Green Transport Delta – Waterstof

Het project Green Transport Delta – Waterstof heeft als hoofddoel het ontwikkelen van drie waterstoftechnologieën: waterstofverbrandingsmotoren, waterstofbrandstofcellen en een volgende generatie technologie voor waterstoftankinfrastructuur.