Metrologie voor temporale lichtmodulatie

Projecten

Metrologie voor temporale lichtmodulatie

LED-gebaseerde verlichting draagt bij aan energiebesparing en de vermindering van de milieueffecten van verlichting. LED-lampen kunnen echter fluctuaties in de lichtopbrengst vertonen, wat bekend staat als temporale lichtmodulatie (TLM). Boven bepaalde grenzen en onder bepaalde omstandigheden kan dit invloed hebben op de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van mensen. De nieuwe EU Ecodesign 2019/2020 ‘Single Lighting Regulation’ stelt beperkingen aan TLM. Het overkoepelende doel van dit project is het creëren van een metrologische infrastructuur voor de meting van TLM in LED-verlichting en de visuele effecten die worden veroorzaakt door TLM, namelijk temporale lichtartefacten (TLA’s). Dit project zal meetmethoden ontwikkelen en valideren voor kwantitatieve meting van TLA’s, zoals flikkering en het stroboscopische effect, en het zal bijdragen aan de ontwikkeling van een grootheid voor het phantom-array-effect. De projectresultaten zullen de ontwikkeling van standaardisatie op het gebied van TLM ondersteunen en bijdragen aan het verkrijgen van onbetwistbare TLM-metingen voor de verlichtingsindustrie, instrumentfabrikanten en markttoezichthouders.

Onze rol

VSL coördineert dit project en leidt het werkpakket over methoden voor herleidbare en gevalideerde meting van temporale lichtmodulatie. In dit werkpakket werkt VSL aan methoden voor kalibratie en karakterisering van TLM-meetapparatuur en de evaluatie van onzekerheidsbudgetten. Om de nieuw opgezette herleidbaarheid te valideren, zal er een interlaboratoriumvergelijking worden gehouden.

Startdatum: 1 mei 2021
Einddatum: 31 mei 2024

Lees hier meer over dit project.

“Het project heeft financiering ontvangen van het European Partnership on Metrology, medegefinancierd door het Horizon Europe Research and Innovation Program van de Europese Unie en van de deelnemende staten.”

Heeft u vragen?

Onze experts staan voor u klaar.

Paul Dekker
Senior Metrologist Length – Optics

Projecten

Onze expertise in de praktijk

Bekijk onze andere projecten.

Radiometrie voor fotobiologische veiligheid

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een SI-traceerbare kalibratieservice om de fotobiologische veiligheid van lampen en lampsystemen, inclusief LED-bronnen, te kunnen evalueren.

Herleidbaarheid voor dosimetrie in röntgendiagnostistiek (TraMeXI)

De voornaamste doelen van het project zijn het voorstellen van nieuwe referentiestralingskwaliteiten in combinatie met classificatie van verschillende commercieel verkrijgbare dosimeters en x-ray multimaters (XMMs) wat zal leiden tot geharmoniseerde kalibratieprocedures XMMs en het realiseren van een traceerbaarheidsketen voor relevante klinische parameters, bijv: luchtkerma, practical peak voltage (PPV), current-time product (mAs), etc. Ter validatie zal een internationale vergelijking worden uitgevoerd.

Op weg naar een 8-digit digitizer (True8DIGIT)

Dit project richt zich op de ontwikkeling van een digitizer op basis van geavanceerde analoog-naar-digitaalomzetters (ADC’s), werkend van gelijkstroom (DC) tot 100 kHz, die voldoet aan de eisen voor lineariteit, ruis en algehele nauwkeurigheid.

Verplaatsbare optische klokken voor key comparisons (TOCK)

Het voorgestelde onderzoek zal een metrologische oplossing bieden om vergelijkingen mogelijk te maken van hoogwaardige klokken tussen alle Europese NMI’s, onderzoeksinstituten en serviceproviders die frequentienormen hanteren.

RMG Onderzoek naar optische microscopen (Research Mobility Grant 20FUN02-RMG1)

Deze subsidie ​​voor onderzoeksmobiliteit heeft samen met het EMPIR-project 20FUN02 POLight tot doel meerdere optische meetmethoden te verbeteren voor het gebruik in nanometrologie.

Metrologieondersteuning voor gebruik en opslag van koolstofafvang (MetCCUS)

Dit project zal zich richten op de ontwikkeling van de metrologische infrastructuur die nodig is voor het monitoren van CO2 die wordt geproduceerd en verloren gaat in een industrieel proces door de ontwikkeling van nieuwe traceerbare faciliteiten, waaronder primaire stroomstandaarden om kalibratie mogelijk te maken, evenals validatie van systemen die in staat zijn om CO2-lekken te kwantificeren van pijpleidingen, transport (bijv. scheepvaart) of opslaglocaties.

Protocol voor SI-herleidbare validatie van methoden voor conformiteitsbeoordeling van biomethaan (BiometCAP)

Dit project zal zorgen voor toegankelijke traceerbaarheid voor de gemeenschap van belanghebbenden door efficiënte en kosteneffectieve methoden te ontwikkelen voor het opstellen van traceerbare gasoverdrachtsnormen voor de prestatie-evaluatie van biomethaanmonitoringsystemen.

Metrologie voor de toeleveringsketen van waterstof (Met4H2)

Een metrologisch kader creëren om de groeiende vraag naar ‘groene’ waterstof te ondersteunen als onderdeel van de klimaatstrategie van de EU.

Grenzen verleggen van nanodimensionale metrologie door licht (20FUN02 POLight)

Dit project pakt dit probleem aan door nieuwe methoden te ontwikkelen om de metrologiekloof te overbruggen en op zijn beurt KET-innovatie te bevorderen. Meer specifiek zal dit project de grenzen van optische meetmethoden verleggen door een nieuwe generatie optische metrologiesystemen te realiseren, met ongekende prestaties op het gebied van ruimtelijke resolutie, traceerbaarheid, betrouwbaarheid en robuustheid.

Green Transport Delta – Waterstof

Het project Green Transport Delta – Waterstof heeft als hoofddoel het ontwikkelen van drie waterstoftechnologieën: waterstofverbrandingsmotoren, waterstofbrandstofcellen en een volgende generatie technologie voor waterstoftankinfrastructuur.