Metrologie voor het bepalen van emissies van gevaarlijke stoffen uit bouwmaterialen naar binnenlucht (20NRM04 MetrIAQ)

Projecten

Metrologie voor het bepalen van emissies van gevaarlijke stoffen uit bouwmaterialen naar binnenlucht (20NRM04 MetrIAQ)

In Europa spenderen we meer dan 80 % van onze tijd binnen. Het is dus essentieel dat binnenlucht gezond is. Bouwmaterialen, zoals verf, vloerbedekking, en andere producenten die binnen gebruikt worden zoals meubilair, stoten gevaarlijke stoffen uit. Deze stoffen veroorzaken irritatie aan de zintuigen en gezondheidsklachten. Daarom is het belangrijk dat de emissies van gevaarlijke stoffen
naar binnenlucht tot een minimum worden beperkt. Het doel van project is het ontwikkelen van metrologisch herleidbare meetmethode voor emissies van vluchtige organische componenten (VOC) uit dit soort materialen, door goed gedefinieerde emissie referentie materialen en primaire en gecertificeerde referentie gas standaarden (gPRM and gCRM) te ontwikkelen overeenkomstig met de emissie test kamer procedure volgens EN 16516. De project resultaten ondersteunen de inspanningen om het gebruik van bouwmaterialen die gevaarlijke stoffen uitstoten te minimaliseren en daardoor de binnenlucht kwaliteit te verbeteren.

Onze rol

In het MetrIAQ project zal VSL gPRMs en gCGMs ontwikkelen met 8 VOC in lucht en stikstof. De keuze voor de 8 VOC, hexaan, methylisobutylketon, tolueen, butylacetaat, cyclohexanon, o-xyleen, fenol en 1,3,5-trimethylbenzene, is gebaseerd op de lijst met VOC in sectie 8.2.2.3 “checks on analytical system performance” in EN 16516. Tijdens het project wordt een analyse methode opgezet om de referentie materialen te kunnen analyseren op basis van thermische desorptie met gaschromatografie en detectie met behulp van vlam ionisatie of massa spectroscopie (TD-GC-FID/MSD). Door middel van analyse wordt een stabiliteit studie uitgevoerd voor de gPRM. Op basis van de resultaten wordt de stabiliteit en onzekerheid van de ontwikkelde referentie materialen bepaald.
Daarnaast wordt een nieuwe methode, inclusief speciale set-up, ontwikkeld voor het maken van een PRM met formaldehyde in stikstof.

Startdatum: 1 juni 2021
Einddatum: 31 mei 2024

Lees hier meer over dit project.

“Het project heeft financiering ontvangen van het European Partnership on Metrology, medegefinancierd door het Horizon Europe Research and Innovation Program van de Europese Unie en van de deelnemende staten.”

Heeft u vragen?

Onze experts staan voor u klaar.

Iris de Krom
Principle Scientist Chemistry

Projecten

Onze expertise in de praktijk

Bekijk onze andere projecten.

Radiometrie voor fotobiologische veiligheid

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een SI-traceerbare kalibratieservice om de fotobiologische veiligheid van lampen en lampsystemen, inclusief LED-bronnen, te kunnen evalueren.

Herleidbaarheid voor dosimetrie in röntgendiagnostistiek (TraMeXI)

De voornaamste doelen van het project zijn het voorstellen van nieuwe referentiestralingskwaliteiten in combinatie met classificatie van verschillende commercieel verkrijgbare dosimeters en x-ray multimaters (XMMs) wat zal leiden tot geharmoniseerde kalibratieprocedures XMMs en het realiseren van een traceerbaarheidsketen voor relevante klinische parameters, bijv: luchtkerma, practical peak voltage (PPV), current-time product (mAs), etc. Ter validatie zal een internationale vergelijking worden uitgevoerd.

Op weg naar een 8-digit digitizer (True8DIGIT)

Dit project richt zich op de ontwikkeling van een digitizer op basis van geavanceerde analoog-naar-digitaalomzetters (ADC’s), werkend van gelijkstroom (DC) tot 100 kHz, die voldoet aan de eisen voor lineariteit, ruis en algehele nauwkeurigheid.

Verplaatsbare optische klokken voor key comparisons (TOCK)

Het voorgestelde onderzoek zal een metrologische oplossing bieden om vergelijkingen mogelijk te maken van hoogwaardige klokken tussen alle Europese NMI’s, onderzoeksinstituten en serviceproviders die frequentienormen hanteren.

RMG Onderzoek naar optische microscopen (Research Mobility Grant 20FUN02-RMG1)

Deze subsidie ​​voor onderzoeksmobiliteit heeft samen met het EMPIR-project 20FUN02 POLight tot doel meerdere optische meetmethoden te verbeteren voor het gebruik in nanometrologie.

Metrologieondersteuning voor gebruik en opslag van koolstofafvang (MetCCUS)

Dit project zal zich richten op de ontwikkeling van de metrologische infrastructuur die nodig is voor het monitoren van CO2 die wordt geproduceerd en verloren gaat in een industrieel proces door de ontwikkeling van nieuwe traceerbare faciliteiten, waaronder primaire stroomstandaarden om kalibratie mogelijk te maken, evenals validatie van systemen die in staat zijn om CO2-lekken te kwantificeren van pijpleidingen, transport (bijv. scheepvaart) of opslaglocaties.

Protocol voor SI-herleidbare validatie van methoden voor conformiteitsbeoordeling van biomethaan (BiometCAP)

Dit project zal zorgen voor toegankelijke traceerbaarheid voor de gemeenschap van belanghebbenden door efficiënte en kosteneffectieve methoden te ontwikkelen voor het opstellen van traceerbare gasoverdrachtsnormen voor de prestatie-evaluatie van biomethaanmonitoringsystemen.

Metrologie voor de toeleveringsketen van waterstof (Met4H2)

Een metrologisch kader creëren om de groeiende vraag naar ‘groene’ waterstof te ondersteunen als onderdeel van de klimaatstrategie van de EU.

Grenzen verleggen van nanodimensionale metrologie door licht (20FUN02 POLight)

Dit project pakt dit probleem aan door nieuwe methoden te ontwikkelen om de metrologiekloof te overbruggen en op zijn beurt KET-innovatie te bevorderen. Meer specifiek zal dit project de grenzen van optische meetmethoden verleggen door een nieuwe generatie optische metrologiesystemen te realiseren, met ongekende prestaties op het gebied van ruimtelijke resolutie, traceerbaarheid, betrouwbaarheid en robuustheid.

Green Transport Delta – Waterstof

Het project Green Transport Delta – Waterstof heeft als hoofddoel het ontwikkelen van drie waterstoftechnologieën: waterstofverbrandingsmotoren, waterstofbrandstofcellen en een volgende generatie technologie voor waterstoftankinfrastructuur.