Standaardisatie van metingen in gelijkspanningsnetten (20NRM03 DC grids)

De meeste huishoudelijke apparaten gebruiken gelijkstroom. Ook duurzame technologieën, zoals LED-verlichting, zonnepanelen en elektrische voertuigen (EV’s), werken op gelijkstroom. Adaptoren met de bijbehorende energieverliezen zijn onvermijdelijk wanneer ze op ons traditionele wisselspanningsnet moeten worden aangesloten. De opkomst van hernieuwbare en duurzame technologieën heeft de interesse in gelijkspanningsnetten als mogelijk alternatief of als aanvulling op het bestaande net vergroot. De potentiële toepassingen van gelijkspanningsnetten zijn zeer breed, variërend van woningen en bedrijfsgebouwen tot ziekenhuizen, landbouw, verlichting, elektrisch vervoer, datacenters en telecommunicatie.
De normalisatie van gelijkspanningsnetten richt zich momenteel op installatie, bedradingsvoorschriften, veiligheid voor gebruikers (schokken, brandwonden) en apparatuur (ontladingen), spanningsniveaus en de detectie van storingen. De voor gelijkspanningsnetten vereiste metrologie-infrastructuur ontbreekt momenteel echter volledig. Voor traditionele wisselspanningsnetten zijn de spanningskwaliteit (PQ) en de betrouwbaarheid van elektriciteitsmetingen goed geregeld en gestandaardiseerd, terwijl dit voor gelijkspanningsnetten nog in de kinderschoenen staat.
Het 20NRM03 DC grids project heeft als doel om deze problemen aan te pakken, in respons op behoeften die door normalisatiecommissies zijn geformuleerd. Het doel van het project is de herleidbaarheid en karakterisering van PQ-parameters ter ondersteuning van standaardisatie bij de verdere ontwikkeling en het gebruik van gelijkspanningsnetten en om het vertrouwen van de klant in de toekomst te waarborgen.

Onze rol

VSL coördineert dit project, waarbij we ons richten op twee belangrijke technische aspecten. Het eerste aspect is het ontwikkelen van meetapparatuur en het uitvoeren van onsite metingen in operationele DC-netten, zodat we weten wat voor soort verstoringen zich in de praktijk voordoen in echte DC-netten. Het tweede aspect is het ontwikkelen van een referentiesysteem voor het testen van DC-elektriciteitsmeters in de aanwezigheid van zulke echte storingen en tegelijkertijd te zorgen voor de herleidbaarheid van deze PQ-verschijnselen.

Startdatum: 1 juni 2021
Einddatum: 31 mei 2024

Lees hier meer over dit project.

“Het project heeft financiering ontvangen van het European Partnership on Metrology, medegefinancierd door het Horizon Europe Research and Innovation Program van de Europese Unie en van de deelnemende staten.”

Heeft u vragen?

Onze experts staan voor u klaar.

Helko van den Brom
Principal Scientist Electricity

Projecten

Onze expertise in de praktijk

Bekijk onze andere projecten.

Virtuele experimenten en digitale tweelingen (ViDiT)

Virtuele experimenten en digitale tweelingen zijn sleuteltechnologieën om Europees strategisch beleid gericht op duurzaamheid en digitalisering te verwezenlijken en te realiseren binnen het complexe raamwerk van Industrie 4.0 en de Europese Green Deal.

Radiometrie voor fotobiologische veiligheid

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een SI-traceerbare kalibratieservice om de fotobiologische veiligheid van lampen en lampsystemen, inclusief LED-bronnen, te kunnen evalueren.

Herleidbaarheid voor dosimetrie in röntgendiagnostistiek (TraMeXI)

De voornaamste doelen van het project zijn het voorstellen van nieuwe referentiestralingskwaliteiten in combinatie met classificatie van verschillende commercieel verkrijgbare dosimeters en x-ray multimaters (XMMs) wat zal leiden tot geharmoniseerde kalibratieprocedures XMMs en het realiseren van een traceerbaarheidsketen voor relevante klinische parameters, bijv: luchtkerma, practical peak voltage (PPV), current-time product (mAs), etc. Ter validatie zal een internationale vergelijking worden uitgevoerd.

Op weg naar een 8-digit digitizer (True8DIGIT)

Dit project richt zich op de ontwikkeling van een digitizer op basis van geavanceerde analoog-naar-digitaalomzetters (ADC’s), werkend van gelijkstroom (DC) tot 100 kHz, die voldoet aan de eisen voor lineariteit, ruis en algehele nauwkeurigheid.

Verplaatsbare optische klokken voor key comparisons (TOCK)

Het voorgestelde onderzoek zal een metrologische oplossing bieden om vergelijkingen mogelijk te maken van hoogwaardige klokken tussen alle Europese NMI’s, onderzoeksinstituten en serviceproviders die frequentienormen hanteren.

RMG Onderzoek naar optische microscopen (Research Mobility Grant 20FUN02-RMG1)

Deze subsidie ​​voor onderzoeksmobiliteit heeft samen met het EMPIR-project 20FUN02 POLight tot doel meerdere optische meetmethoden te verbeteren voor het gebruik in nanometrologie.

Metrologieondersteuning voor gebruik en opslag van koolstofafvang (MetCCUS)

Dit project zal zich richten op de ontwikkeling van de metrologische infrastructuur die nodig is voor het monitoren van CO2 die wordt geproduceerd en verloren gaat in een industrieel proces door de ontwikkeling van nieuwe traceerbare faciliteiten, waaronder primaire stroomstandaarden om kalibratie mogelijk te maken, evenals validatie van systemen die in staat zijn om CO2-lekken te kwantificeren van pijpleidingen, transport (bijv. scheepvaart) of opslaglocaties.

Protocol voor SI-herleidbare validatie van methoden voor conformiteitsbeoordeling van biomethaan (BiometCAP)

Dit project zal zorgen voor toegankelijke traceerbaarheid voor de gemeenschap van belanghebbenden door efficiënte en kosteneffectieve methoden te ontwikkelen voor het opstellen van traceerbare gasoverdrachtsnormen voor de prestatie-evaluatie van biomethaanmonitoringsystemen.

Metrologie voor de toeleveringsketen van waterstof (Met4H2)

Een metrologisch kader creëren om de groeiende vraag naar ‘groene’ waterstof te ondersteunen als onderdeel van de klimaatstrategie van de EU.

Grenzen verleggen van nanodimensionale metrologie door licht (20FUN02 POLight)

Dit project pakt dit probleem aan door nieuwe methoden te ontwikkelen om de metrologiekloof te overbruggen en op zijn beurt KET-innovatie te bevorderen. Meer specifiek zal dit project de grenzen van optische meetmethoden verleggen door een nieuwe generatie optische metrologiesystemen te realiseren, met ongekende prestaties op het gebied van ruimtelijke resolutie, traceerbaarheid, betrouwbaarheid en robuustheid.