Metrologie voor de toeleveringsketen van waterstof (Met4H2)

Projecten

Metrologie voor de toeleveringsketen van waterstof (Met4H2)

In de EU-waterstofstrategie voor 2020 zijn de plannen van de Europese Commissie uiteengezet om over te stappen op ‘groene’ waterstof, een koolstofvrij alternatief voor aardgas, met als doel het marktaandeel van waterstof te vergroten van 2 % in 2020 tot 14 % in 2050 . Om het gebruik van waterstof uit te breiden en om te voldoen aan de specificaties voor gezondheid, veiligheid en milieu, is een metrologische infrastructuur nodig die alle delen van de toeleveringsketen aanspreekt, van fabrikant tot consument. Deze infrastructuur omvat het ontwikkelen van traceerbare metingen voor lektesten, odorisatie, zuiverheidsbeoordeling, materiaalcompatibiliteit en sensorkalibratie. Traceerbare waterstofstroommetingen en kwaliteitsbeoordelingen zijn ook nodig om eerlijke handel en overdracht van bewaring mogelijk te maken, en er is een vereiste voor lagedrukbemonsteringsmethoden voor gasnetwerken, waardoor bestaande infrastructuur kan worden gebruikt voor waterstoftransport.

Dit project zal methoden ontwikkelen ter ondersteuning van betrouwbare, traceerbare kalibratie en metingen, evenals nieuwe methoden voor het evalueren van de algehele meetonzekerheid voor de gehele toeleveringsketen van waterstof. Het zal kalibratiestandaarden ontwikkelen voor stroommeetapparatuur onder werkelijke omstandigheden, evenals standaarden voor online monitoringinstrumenten, om nauwkeurigheid en traceerbaarheid in alle stadia te waarborgen. Het zal ook meetstandaarden produceren om de waterstofkwaliteit te beoordelen, waarbij de standaarden voor veelvoorkomende onzuiverheden gelijk worden gesteld. Door gebruik te maken van de technologie en meetinfrastructuur die door dit project zijn ontwikkeld, kunnen gasnetwerken betrouwbaar worden beheerd, kunnen de prestaties worden geëvalueerd en kunnen sensoren worden gekalibreerd voor procescontrole en -bewaking, wat een veilige en efficiënte overgang naar groene waterstof mogelijk maakt.

Onze rol

VSL coördineert het project, waaraan meer dan 20 partners van zustermeetinstituten, de industrie en onderzoeksgroepen deelnemen. VSL ontwikkelt standaarden voor flowmeting voor waterstofverrijkt aardgas en voor waterstof voor kleine eindgebruikers (kleine industrie, huishoudens). Verder zullen standaarden en methoden voor het meten van de hoeveelheid fractie van geselecteerde belangrijke onzuiverheden, namelijk zwavel, chloor en water in waterstof, worden ontwikkeld, evenals voor het meten van geschikte geurstoffen. Ook zal een nieuw raamwerk voor fiscale meting van met waterstof verrijkt aardgas en waterstof worden ontwikkeld.

Startdatum: 1 oktober 2022
Einddatum: 30 september 2025

Lees hier meer over dit project.

“Het project heeft financiering ontvangen van het European Partnership on Metrology, medegefinancierd door het Horizon Europe Research and Innovation Program van de Europese Unie en van de deelnemende staten.”

Heeft u vragen?

Onze experts staan voor u klaar.

Adriaan van der Veen
Chief Scientist Chemistry and Data Science & Modelling

Projecten

Onze expertise in de praktijk

Bekijk onze andere projecten.

Virtuele experimenten en digitale tweelingen (ViDiT)

Virtuele experimenten en digitale tweelingen zijn sleuteltechnologieën om Europees strategisch beleid gericht op duurzaamheid en digitalisering te verwezenlijken en te realiseren binnen het complexe raamwerk van Industrie 4.0 en de Europese Green Deal.

Radiometrie voor fotobiologische veiligheid

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een SI-traceerbare kalibratieservice om de fotobiologische veiligheid van lampen en lampsystemen, inclusief LED-bronnen, te kunnen evalueren.

Herleidbaarheid voor dosimetrie in röntgendiagnostistiek (TraMeXI)

De voornaamste doelen van het project zijn het voorstellen van nieuwe referentiestralingskwaliteiten in combinatie met classificatie van verschillende commercieel verkrijgbare dosimeters en x-ray multimaters (XMMs) wat zal leiden tot geharmoniseerde kalibratieprocedures XMMs en het realiseren van een traceerbaarheidsketen voor relevante klinische parameters, bijv: luchtkerma, practical peak voltage (PPV), current-time product (mAs), etc. Ter validatie zal een internationale vergelijking worden uitgevoerd.

Op weg naar een 8-digit digitizer (True8DIGIT)

Dit project richt zich op de ontwikkeling van een digitizer op basis van geavanceerde analoog-naar-digitaalomzetters (ADC’s), werkend van gelijkstroom (DC) tot 100 kHz, die voldoet aan de eisen voor lineariteit, ruis en algehele nauwkeurigheid.

Verplaatsbare optische klokken voor key comparisons (TOCK)

Het voorgestelde onderzoek zal een metrologische oplossing bieden om vergelijkingen mogelijk te maken van hoogwaardige klokken tussen alle Europese NMI’s, onderzoeksinstituten en serviceproviders die frequentienormen hanteren.

RMG Onderzoek naar optische microscopen (Research Mobility Grant 20FUN02-RMG1)

Deze subsidie ​​voor onderzoeksmobiliteit heeft samen met het EMPIR-project 20FUN02 POLight tot doel meerdere optische meetmethoden te verbeteren voor het gebruik in nanometrologie.

Metrologieondersteuning voor gebruik en opslag van koolstofafvang (MetCCUS)

Dit project zal zich richten op de ontwikkeling van de metrologische infrastructuur die nodig is voor het monitoren van CO2 die wordt geproduceerd en verloren gaat in een industrieel proces door de ontwikkeling van nieuwe traceerbare faciliteiten, waaronder primaire stroomstandaarden om kalibratie mogelijk te maken, evenals validatie van systemen die in staat zijn om CO2-lekken te kwantificeren van pijpleidingen, transport (bijv. scheepvaart) of opslaglocaties.

Protocol voor SI-herleidbare validatie van methoden voor conformiteitsbeoordeling van biomethaan (BiometCAP)

Dit project zal zorgen voor toegankelijke traceerbaarheid voor de gemeenschap van belanghebbenden door efficiënte en kosteneffectieve methoden te ontwikkelen voor het opstellen van traceerbare gasoverdrachtsnormen voor de prestatie-evaluatie van biomethaanmonitoringsystemen.

Grenzen verleggen van nanodimensionale metrologie door licht (20FUN02 POLight)

Dit project pakt dit probleem aan door nieuwe methoden te ontwikkelen om de metrologiekloof te overbruggen en op zijn beurt KET-innovatie te bevorderen. Meer specifiek zal dit project de grenzen van optische meetmethoden verleggen door een nieuwe generatie optische metrologiesystemen te realiseren, met ongekende prestaties op het gebied van ruimtelijke resolutie, traceerbaarheid, betrouwbaarheid en robuustheid.

Green Transport Delta – Waterstof

Het project Green Transport Delta – Waterstof heeft als hoofddoel het ontwikkelen van drie waterstoftechnologieën: waterstofverbrandingsmotoren, waterstofbrandstofcellen en een volgende generatie technologie voor waterstoftankinfrastructuur.