Metrologie voor de toeleveringsketen van waterstof (Met4H2)

Projecten

Metrologie voor de toeleveringsketen van waterstof (Met4H2)

In de EU-waterstofstrategie voor 2020 zijn de plannen van de Europese Commissie uiteengezet om over te stappen op ‘groene’ waterstof, een koolstofvrij alternatief voor aardgas, met als doel het marktaandeel van waterstof te vergroten van 2 % in 2020 tot 14 % in 2050 . Om het gebruik van waterstof uit te breiden en om te voldoen aan de specificaties voor gezondheid, veiligheid en milieu, is een metrologische infrastructuur nodig die alle delen van de toeleveringsketen aanspreekt, van fabrikant tot consument. Deze infrastructuur omvat het ontwikkelen van traceerbare metingen voor lektesten, odorisatie, zuiverheidsbeoordeling, materiaalcompatibiliteit en sensorkalibratie. Traceerbare waterstofstroommetingen en kwaliteitsbeoordelingen zijn ook nodig om eerlijke handel en overdracht van bewaring mogelijk te maken, en er is een vereiste voor lagedrukbemonsteringsmethoden voor gasnetwerken, waardoor bestaande infrastructuur kan worden gebruikt voor waterstoftransport.

Dit project zal methoden ontwikkelen ter ondersteuning van betrouwbare, traceerbare kalibratie en metingen, evenals nieuwe methoden voor het evalueren van de algehele meetonzekerheid voor de gehele toeleveringsketen van waterstof. Het zal kalibratiestandaarden ontwikkelen voor stroommeetapparatuur onder werkelijke omstandigheden, evenals standaarden voor online monitoringinstrumenten, om nauwkeurigheid en traceerbaarheid in alle stadia te waarborgen. Het zal ook meetstandaarden produceren om de waterstofkwaliteit te beoordelen, waarbij de standaarden voor veelvoorkomende onzuiverheden gelijk worden gesteld. Door gebruik te maken van de technologie en meetinfrastructuur die door dit project zijn ontwikkeld, kunnen gasnetwerken betrouwbaar worden beheerd, kunnen de prestaties worden geëvalueerd en kunnen sensoren worden gekalibreerd voor procescontrole en -bewaking, wat een veilige en efficiënte overgang naar groene waterstof mogelijk maakt.

Onze rol

VSL coördineert het project, waaraan meer dan 20 partners van zustermeetinstituten, de industrie en onderzoeksgroepen deelnemen. VSL ontwikkelt standaarden voor flowmeting voor waterstofverrijkt aardgas en voor waterstof voor kleine eindgebruikers (kleine industrie, huishoudens). Verder zullen standaarden en methoden voor het meten van de hoeveelheid fractie van geselecteerde belangrijke onzuiverheden, namelijk zwavel, chloor en water in waterstof, worden ontwikkeld, evenals voor het meten van geschikte geurstoffen. Ook zal een nieuw raamwerk voor fiscale meting van met waterstof verrijkt aardgas en waterstof worden ontwikkeld.

Startdatum: 1 oktober 2022
Einddatum: 30 september 2025

Lees hier meer over dit project.

“Het project heeft financiering ontvangen van het European Partnership on Metrology, medegefinancierd door het Horizon Europe Research and Innovation Program van de Europese Unie en van de deelnemende staten.”

Heeft u vragen?

Onze experts staan voor u klaar.

Adriaan van der Veen
Chief Scientist Chemistry and Data Science & Modelling

Projecten

Onze expertise in de praktijk

Bekijk onze andere projecten.

Protocol voor SI-traceerbare validatie van methoden voor conformiteitsbeoordeling van biomethaan (BiometCAP)

De algemene EU-doelstelling voor het verbruik van hernieuwbare energiebronnen tegen 2030 is verhoogd tot 32 % in de RED II-richtlijn. De conformiteitsbeoordeling van biomethaan vereist verdere standaardisatie om de toekomst van groene energie in Europa te ondersteunen. De algemene doelstelling van dit project is de ontwikkeling van standaardisatie te ondersteunen en de traceerbaarheid, betrouwbaarheid en karakterisering te bieden die nodig zijn voor de conformiteitsbeoordeling van biomethaan.

Metrologie voor stromen gas onder hoge druk en vloeibare waterstof (MetHyInfra)

In de Europese “Green Deal” wordt een routekaart uitgestippeld voor de vergroening van energiestromen en een klimaatneutrale EU.

Towards a true 8-digit digitizer (True8DIGIT)

This project addresses the development of a digitiser based on state-of-the-art analogue-to-digital converters (ADCs), operating from direct current (DC) to 100 kHz, meeting the demands for linearity, noise, and overall accuracy of high-level measurement applications that cannot be met using currently available digitisers.

AMPERE – Additive Manufacturing based Production of Embedded Robust Electronics

Het AMPERE-project zal betrouwbare en schaalbare hybride 4D-productiemethoden ontwikkelen voor slimme systemen met ingebedde robuuste elektronica.

Transportable optical clocks for key comparisons (TOCK)

The availability of SI-traceable time and frequency references for end users in research laboratories or industry is at the heart of many applications, from fundamental science and metrology to high-speed telecommunications, satellite navigation systems and environmental monitoring.

Metrologieondersteuning voor gebruik en opslag van koolstofafvang (MetCCUS)

Dit project zal zich richten op de ontwikkeling van de metrologische infrastructuur die nodig is voor het monitoren van CO2 die wordt geproduceerd en verloren gaat in een industrieel proces door de ontwikkeling van nieuwe traceerbare faciliteiten, waaronder primaire stroomstandaarden om kalibratie mogelijk te maken, evenals validatie van systemen die in staat zijn om CO2-lekken te kwantificeren van pijpleidingen, transport (bijv. scheepvaart) of opslaglocaties.

Green Transport Delta – Waterstof

Het project Green Transport Delta – Waterstof heeft als hoofddoel het ontwikkelen van drie waterstoftechnologieën: waterstofverbrandingsmotoren, waterstofbrandstofcellen en een volgende generatie technologie voor waterstoftankinfrastructuur.

Metrologie voor het bepalen van emissies van gevaarlijke stoffen uit bouwmaterialen naar binnenlucht (20NRM04 MetrIAQ)

In Europa spenderen we meer dan 80 % van onze tijd binnen. Het is dus essentieel dat binnenlucht gezond is. Bouwmaterialen, zoals verf, vloerbedekking, en andere producenten die binnen gebruikt worden zoals meubilair, stoten gevaarlijke stoffen uit.

Standaardisatie van metingen in gelijkspanningsnetten (20NRM03 DC grids)

De opkomst van hernieuwbare en duurzame technologieën heeft de interesse in gelijkspanningsnetten als mogelijk alternatief of als aanvulling op het bestaande net vergroot.

Metrologie voor temporale lichtmodulatie

LED-gebaseerde verlichting draagt bij aan energiebesparing en de vermindering van de milieueffecten van verlichting. LED-lampen kunnen echter fluctuaties in de lichtopbrengst vertonen, wat bekend staat als temporale lichtmodulatie (TLM).