Metrologie voor viscositeit

De viscositeit van een vloeistof of gas zegt veel over zijn stroomsnelheid. Bijvoorbeeld bij het optimaliseren van productieprocessen is het accuraat meten van viscositeit dan ook een belangrijke vereiste. Dit zijn vaak complexe metingen die om ervaring en expertise vragen.

Introductie

Viscositeit

De viscositeit, ofwel de stroperigheid van een vloeistof of gas, is belangrijk voor meerdere dingen. Zo moet verf niet te dik en niet te dun zijn, smeerolie goed smeren bij de juiste temperatuur om te voorkomen dat de motor beschadigt en huidcrème goed smeerbaar zijn, maar niet door je vingers heen druipen. Viscositeit wordt dan ook in veel verschillende productieprocessen gemeten.

Om de productieprocessen te optimaliseren en afkeur van producten achteraf te minimaliseren, voeren bedrijven steeds vaker continue, real time viscositeitsmetingen uit in de productiestraat. In combinatie met de steeds hogere eisen aan kwaliteit en veiligheid zorgt dat voor complexe metingen.

Meer weten over onze diensten?

Onze experts staan voor je klaar.

Sabine Snijder
Sales Engineer

VSL en viscositeit

VSL levert referentiematerialen en kalibraties op het gebied van viscositeit aan onder meer de farmaceutische industrie, chemische industrie, productiebedrijven en (geaccrediteerde) laboratoria over de hele wereld.

De basis voor alle viscositeitsmetingen is de internationaal vastgestelde viscositeit van dubbelgedistilleerd water. Met dit water en steeds viskeuzere vloeistoffen leidt VSL de constanten van zijn Ostwald viscosimeters af, die op hun beurt weer gebruikt worden om de viscositeit van onbekende vloeistoffen en referentiematerialen te bepalen. Deze metingen vinden plaats in een thermostaatbad dat we op verschillende temperaturen kunnen instellen. VSL is in Nederland de enige instelling met een ISO/IEC 17025:2017 RvA-accreditatie voor viscositeit.

Consultancy

Wij bieden ondersteuning en geven advies bij vraagstukken van fabrikanten en eindgebruikers, waarmee ze meet- en inspectiemethodes kunnen verbeteren om de proces- en productkwaliteit te optimaliseren.

Maatwerk

Metrologisch maatwerk voor viscositeit

Met onze diepgaande kennis over metingen en interpretatie van meetgegevens leveren we de volgende diensten:

    • Ontwikkeling en validatie van meetmethoden om specifieke componenten te kunnen meten. Hieruit volgt een rapport met een beschrijving van de methode en validatiemethode, inclusief de vaststelling van de meetonzekerheid.
    • Advies voor accreditaties. Voor het verkrijgen van een accreditatie moet een meetsysteem aan verschillende eisen voldoen. VSL voert controle van de meetmethode en meetdata uit, optimaliseert de herleidbaarheid en calculeert het onzekerheidsbudget.
    • Ontwikkeling en advies van meetmethodes voor handhaving van wetgeving door overheden.

Uiteraard is elke situatie uniek. Behoefte aan advies of weten wat wij kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Kalibraties

Kalibratiediensten voor viscositeit

Viscositeit speelt voor kwaliteits- en procescontrole een serieuze rol in de voedsel-, verf-, automobiel-, farmaceutische-, cosmetische- en chemische industrie. Viscositeitsmeters helpen bij het onderzoeken van monsters of het uitvoeren van trendanalyses. Om deze meters te kalibreren, gebruikt VSL referentiematerialen. We zijn in Nederland de enige organisatie met een ISO/IEC 17025:2017 RvA-accreditatie voor viscositeit.

Viscositeitsmeters kalibreren

Voor een juiste meting en om de kwaliteit van producten te blijven garanderen, is het belangrijk om de gebruikte meetapparatuur regelmatig te kalibreren. VSL levert daarvoor diverse gecertificeerde referentiematerialen (CRM). Een kalibratie met deze CRM maakt de viscositeitsmeter direct herleidbaar naar de hoogste standaarden. Daarnaast is het mogelijk om de viscositeit en dichtheid van vloeistofmonsters te laten kalibreren.

Bekijk ook onze andere vakgebieden