EMPIR-Projecten - Gezondheid

VSL neemt deel aan de volgende projecten binnen het speerpunt Gezondheid (informatie in het Engels):

Metrologie voor MR guided radiotherapy - Projectleider Jacco den Pooter
ontwikkeling van herleidbaarheid voor klinische referentiedosimetrie in MRI linacs met een onzekerheid van 1% (k = 2) en de ontwikkeling van een opstelling om detectoren, gebruikt voor de overige facetten van klinische dosimetrie, te karakteriseren voor de invloed van het magneetveld.

Perfusion - Projectleider Peter Lucas
Uitvoeren van CFD simulaties voor het vaststellen van een optimaal ontwerp van het te ontwikkelen fantoom en vergelijking met simulaties waarin meer realistische modellen van hartweefsel gebruikt worden.


« Terug naar overzicht