Kwaliteit

VSL levert ultieme meetnauwkeurigheid en herleidbaarheid naar (inter)nationale meetstandaarden en beheert en ontwikkelt de Nederlandse standaarden. Onbetwiste kwaliteit en kennisontwikkeling zijn hiervoor essentiële voorwaarden.

Als vast onderdeel van de bedrijfsvoering werkt VSL aan de continue kwaliteit van de processen. Hiervoor worden accreditaties onderhouden. Daarnaast neemt VSL deel aan internationale vergelijkingen, de zogeheten Key Comparisons.

Accreditaties VSL
VSL beschikt over de volgende accreditaties:

 • K999: Uitvoeren van kalibraties (ISO/IEC 17025:2017)
 • P002: Produceren en certificeren van referentiematerialen (ISO 17034:2016 )
 • R006: Organiseren en uitvoeren van interlaboratorium onderzoeken (ISO/IEC 17043:2010)

 Op de website van de RvA leest u meer over onze ISO 17025 accreditatiescope

CMC-claims VSL (ringvergelijkingen)
VSL neemt deel in internationale Key Comparisons (ringvergelijkingen) die worden georganiseerd onder Nationale Metrologische Instituten (NMI’s). Met een gezamenlijk meetprotocol, stabiele en gelijksoortige meetresultaten kunnen de artefacten (primaire standaarden) met elkaar worden vergeleken. Tegelijkertijd is er sprake van kennisuitwisseling door een diepgaande en stimulerende discussie over de toegepaste meetmethoden en de gevonden meetresultaten. Dit leidt tot bewijs voor huidige meetcapaciteiten en kleinere meetonzekerheden in de toekomst.

Uit de resultaten van de Key Comparisons volgen de Calibration & Measurement Capabilities (CMC’s). Deze informatie is openbaar en te vinden op de website van BIPM.

Deelname commissies
 VSL neemt deel in verschillende commissies, waaronder normcommissies.

 • ISO/TC 158 gasanalyse
 • ISO/TC 193 aardgas
 • ISO/REMCO referentiematerialen
 • CEN/TC 264 luchtkwaliteit
 • JCGM WG1 GUM-werkgroep (GUM = Guide to the expression of Uncertainty in Measurement, JGCM = Joint Committee on Guides in Metrology)
 • Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie
 • ISO TC299 Nanometrologie, WG metrologie
 • IOP Normcommissie nanotechnologie
 • CIE Divisie 2, Physical measurement of light and radiation (CIE = International Commission on Illumination)
 • Verschillende technische commissies van Euramet
 • Verschillende werkgroepen BIPM
   

Technische Commissies
VSL biedt onderdak aan de vier Technische Commissies (TC's) die in Nederland actief zijn. De TC's dienen als platform voor het uitwisselen van vakinhoudelijke kennis en het bespreken van metrologische behoeftes, bijvoorbeeld ten aanzien van meetmethodes, het organiseren van ringvergelijkingen en de gewenste onzekerheidsniveau's van meetresultaten.

Mutual Recognition Arrangement (MRA)
In 1999 is door vrijwel alle landen het Mutual Recognition Arrangement (MRA) ondertekend. Hierin is vastgelegd dat de meetstandaarden en de daaruit volgende meetresultaten van VSL internationaal worden geaccepteerd.