Over VSL

Als Nationaal Metrologisch Instituut (NMI) van Nederland maakt VSL meetresultaten van bedrijven, laboratoria en instellingen direct herleidbaar naar internationale standaarden (SI-eenheden). VSL is door het Ministerie van EZK aangewezen als onafhankelijke en onpartijdige organisatie om zorg te dragen voor het beheer en de ontwikkeling van de nationale meetstandaarden en dit behoort tot een van de kerntaken van de organisatie. Deze meetstandaarden dienen het openbaar belang en zijn relevant voor onder meer eerlijke handel, wetenschap en industrie.

Door deelname aan of het initiëren van (Europese) onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten wordt VSL wereldwijd erkend als metrologisch kennisinstituut. Met het leveren van deze kennis en diensten waaronder kalibraties, maatwerk, referentiematerialen, interlaboratoriumvergelijkingen en trainingen, levert VSL een belangrijke bijdrage aan de betrouwbaarheid, kwaliteit en innovatie van producten en processen in bedrijfsleven en samenleving.

First Dutch Innovations is de aandeelhouder van VSL. In opdracht van de Nederlandse overheid beheert en ontwikkelt VSL de nationale meetstandaarden. VSL is een privaat bedrijf met een publieke taak.

Kenmerken VSL
· wereldwijd toonaangevend meet- en metrologisch kennisinstituut
· beheer en ontwikkeling nationale meetstandaarden Nederland
· hightech laboratoria
· opererend op het snijvlak van wetenschap en industrie
· initiëren van en deelnemen aan (Europese) onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten


Organogram
Meer informatie over de structuur van VSL vindt u in het organogram.

Samenwerking met VSL
Samenwerken met VSL betekent samenwerken met professionals die expert zijn op hun vakgebied. 
Om gebruik te maken van de VSL-diensten ontvangt u na de intake een heldere offerte en planning, waardoor er voorafgaand aan de uitvoering duidelijkheid is over de opdracht. Mochten er tussentijds wijzigingen in de opdracht ontstaan, dan wordt hierover tijdig contact met u opgenomen. Indien een samenwerking binnen een onderzoeks- of ontwikkelingsproject wenselijk is kunt u contact opnemen met vsl@vsl.nl om de mogelijkheden onderling af te stemmen.

Welkom bij de Virtual Reality Lab Tour van VSL

Voor een optimaal resultaat bevelen wij aan deze tour in Google Chrome, of Safari te bekijken.

Via deze Virtual Reality Lab Tour kunt u kennismaken met de laboratoria van VSL en de faciliteiten die zich hier bevinden. Ontdek onze verschillende meetlabs met behulp van 360º foto's. U kunt de foto's automatisch laten roteren of de pijltjestoetsen gebruiken. Inzoomen kan met de scrollknop van uw muis.

Als u eenmaal begonnen bent met de tour kunt u in ieder lab bepaalde faciliteiten nader bekijken door op de link naar de foto te klikken. Bovendien wordt voor sommige faciliteiten uitgebreide informatie gegeven.

De geschiedenis van Van Swinden
VSL (afkorting van ‘Van Swinden Laboratorium’) is vernoemd naar Jean Henri van Swinden (1746-1823), hoogleraar in Franeker en later in Amsterdam. Van Swinden maakte deel uit van een (internationale) commissie tot vaststelling van de meter, waarna hij zich inzette om het metrieke stelsel in Nederland ingevoerd te krijgen. Hij was ook degene die dé meter (een platinastaaf) in 1799 voor het eerst introduceerde. Een belangrijk vervolg hierop was de Meterconventie van 1875, waarin voor het eerst op internationaal niveau werd afgesproken dat landen zich aan een eenduidig stelsel van maten en gewichten gingen houden.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben geleid tot de introductie van het SI-stelsel in 1960. Het duurde uiteindelijk nog tot 1999 voordat vele landen de zogeheten Mutual Recognition Arrangement (MRA) ondertekenden en daarmee aangaven elkaars nationale standaarden en daarmee samenhangende meetresultaten te accepteren.

Compliance

Klik hier om onze gedragscode te bekijken.

Bekijk hier ons gendergelijkheids plan.