VSL organiseert workshop en open overleg over metingen voor slimme elektriciteitsnetwerken

Nieuws

VSL organiseert workshop en open overleg over metingen voor slimme elektriciteitsnetwerken

In de week van 13 tot en met 17 mei organiseert VSL de ‘Smart Electricity Grids Metrology Week’ voor het European Metrology Network (EMN) for Smart Electricity Grids, de Euramet TC-EM subcommissie Power & Energy en het EMPIR project ‘Standardisation of measurements for DC electricity grids’ (DC Grids).

Het EMN for Smart Electricity Grids ondersteunt standaardisatie, testen, en onderzoek naar en de ontwikkeling van slimme netwerken. Door een betrouwbare en robuuste meetinfrastructuur te bevorderen, helpt het EMN de Europese klimaat- en duurzaamheidsdoelen te bereiken en de energiesystemen van de toekomst te ondersteunen.

De Technische Commissie voor Elektriciteit en Magnetisme (TC-EM) ontwikkelt de discussie over technische kwesties die verband houden met elektrische metrologie verder. De technische gebieden zijn belangrijk om de industrie en onderzoekers te ondersteunen. De subcommissie Vermogen en Energie houdt zich bezig met hoogspannings- en hogestroomtransducers en instrumenttransformatoren.

Het 20NRM03 DC Grids project wordt deels ondersteund door het European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR) en wordt medegefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie en de deelnemende landen van EMPIR. Het doel is om instrumentatie, algoritmen, definities en methodologieën te ontwikkelen om standaardisatie te ondersteunen.

Op maandag en dinsdag vindten de jaarlijkse bijeenkomsten van het EMN en de SC Power & Energy plaats, waarbij VSL met plezier de aangesloten nationale metrologie-instituten van over de hele wereld verwelkomt.

Op woensdag 15 mei en donderdag 16 mei vindt een open evenement plaats: Metingen voor slimme elektriciteitsnetten: Workshop en open consultatie.

Op woensdag wordt het programma georganiseerd door het EMN voor Smart Electricity Grids. In de ochtend worden lopende en aankomende metrologieprojecten gepresenteerd. In de middag vindt een open consultatie plaats met twee sprekers en een gemodereerde discussie. Het doel van de consultatie is om meetuitdagingen met betrekking tot elektriciteitsnetten te presenteren en te bespreken. Dit zal dienen als input voor nieuwe onderzoeksvoorstellen in toekomstige oproepen voor onderzoeksprojecten in het European Partnership on Metrology.

Op donderdag organiseerten de onderzoeksgroep partners van het DC Grids project een afsluitende workshop over standardisatie van metingen voor DC elektriciteitsnetten. De projectdeelnemers zullen hun projectresultaten en aanbevelingen voorstellenpresenteren, en verschillende externe sprekers zullen hun werk over gerelateerde onderwerpen presenteren.

Het volledige programma

15 mei:

  • 09:00-12:00 – Technische P&E/SEG presentaties
  • 12:00-13:00 – Lunch
  • 13:00-14:00 – Labrondleiding
  • 14:00-17:00 – Open overleg
  • 17:00 – Netwerkborrel

16 mei:

  • 09:00-12:00 – DC Grids workshop
  • 12:00-13:00 – Lunch
  • 13:00-16:00 – DC Grids workshop
  • 16:00-17:00 – Labrondleiding
  • 17:00 – Netwerkborrel

Een gedetailleerde agenda is hier te vinden.
Geïnteresseerden kunnen één of beide evenementen fysiek of online bijwonen. Daarvoor kun je je hier registreren.