Metrologieondersteuning voor gebruik en opslag van koolstofafvang (MetCCUS)

Projecten

Metrologieondersteuning voor gebruik en opslag van koolstofafvang (MetCCUS)

De Europese Unie heeft zich tot doel gesteld om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 % te verminderen en tegen 2050 koolstofneutraal te worden. Om dit doel te bereiken werd de Green Deal ingevoerd om prioriteit te geven aan gebieden zoals schone waterstof, brandstofcellen en andere alternatieve brandstoffen, energieopslag, en CO₂-afvang, opslag en gebruik (CCUS). Dit laatste kan worden gebruikt om CO₂ die wordt geproduceerd door industriële processen te verwijderen en ondergronds of opgesloten in een alternatief materiaal op te slaan. Daarom moeten de belangrijkste meetuitdagingen met betrekking tot stroommeting, emissiebewaking, chemische metrologie en fysische eigenschappen worden aangepakt voordat deze technologie efficiënt en veilig in heel Europa kan worden gebruikt.

Dit project zal zich richten op de ontwikkeling van de metrologische infrastructuur die nodig is voor het monitoren van CO₂ die wordt geproduceerd en verloren gaat in een industrieel proces door de ontwikkeling van nieuwe traceerbare faciliteiten, waaronder primaire stroomstandaarden om kalibratie mogelijk te maken, evenals validatie van systemen die in staat zijn om CO₂-lekken te kwantificeren van pijpleidingen, transport (bijv. scheepvaart) of opslaglocaties. Dit project zal ook primaire standaarden, bemonstering, analytische methoden en modellen produceren die nodig zijn om de industrie te ondersteunen bij het specificeren van operationele omstandigheden en om de vereiste metingen uit te voeren op het gebied van CO₂-afvang, -transport en -opslag.

Onze rol

VSL coördineert dit project en leidt het werkpakket chemische metrologie. Drie verschillende technologieën van VSL zijn bij het project betrokken, waaronder chemie, stromings- en datamodellering en wetenschap. De chemiegroep gaat werken aan de ontwikkeling van nieuwe primaire standaarden en analytische meetmethoden voor het uitvoeren van metingen van de CO₂-gassamenstelling. VSL streeft er binnen de stroming ook naar om zijn grootschalige beproevingsinrichting met primaire zuiger opnieuw te gebruiken en te upgraden om te werken met gasvormige zuivere CO₂ en om een ​​onderlinge vergelijking van gasvormige CO₂-stroomkalibraties uit te voeren. De datamodellerings- en wetenschapsgroep zal de fysische eigenschappen van CO₂ onderzoeken door CO₂-toestandsvergelijkingen voor CCUS-toepassingen te evalueren.

Startdatum: 1 oktober 2022
Einddatum: 30 september 2025

Lees hier meer over dit project.

“Het project heeft financiering ontvangen van het European Partnership on Metrology, medegefinancierd door het Horizon Europe Research and Innovation Program van de Europese Unie en van de deelnemende staten.”

Heeft u vragen?

Onze experts staan voor u klaar.

Iris de Krom
Scientist Chemistry

Projecten

Onze expertise in de praktijk

Bekijk onze andere projecten.

Virtuele experimenten en digitale tweelingen (ViDiT)

Virtuele experimenten en digitale tweelingen zijn sleuteltechnologieën om Europees strategisch beleid gericht op duurzaamheid en digitalisering te verwezenlijken en te realiseren binnen het complexe raamwerk van Industrie 4.0 en de Europese Green Deal.

Radiometrie voor fotobiologische veiligheid

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een SI-traceerbare kalibratieservice om de fotobiologische veiligheid van lampen en lampsystemen, inclusief LED-bronnen, te kunnen evalueren.

Herleidbaarheid voor dosimetrie in röntgendiagnostistiek (TraMeXI)

De voornaamste doelen van het project zijn het voorstellen van nieuwe referentiestralingskwaliteiten in combinatie met classificatie van verschillende commercieel verkrijgbare dosimeters en x-ray multimaters (XMMs) wat zal leiden tot geharmoniseerde kalibratieprocedures XMMs en het realiseren van een traceerbaarheidsketen voor relevante klinische parameters, bijv: luchtkerma, practical peak voltage (PPV), current-time product (mAs), etc. Ter validatie zal een internationale vergelijking worden uitgevoerd.

Op weg naar een 8-digit digitizer (True8DIGIT)

Dit project richt zich op de ontwikkeling van een digitizer op basis van geavanceerde analoog-naar-digitaalomzetters (ADC’s), werkend van gelijkstroom (DC) tot 100 kHz, die voldoet aan de eisen voor lineariteit, ruis en algehele nauwkeurigheid.

Verplaatsbare optische klokken voor key comparisons (TOCK)

Het voorgestelde onderzoek zal een metrologische oplossing bieden om vergelijkingen mogelijk te maken van hoogwaardige klokken tussen alle Europese NMI’s, onderzoeksinstituten en serviceproviders die frequentienormen hanteren.

RMG Onderzoek naar optische microscopen (Research Mobility Grant 20FUN02-RMG1)

Deze subsidie ​​voor onderzoeksmobiliteit heeft samen met het EMPIR-project 20FUN02 POLight tot doel meerdere optische meetmethoden te verbeteren voor het gebruik in nanometrologie.

Protocol voor SI-herleidbare validatie van methoden voor conformiteitsbeoordeling van biomethaan (BiometCAP)

Dit project zal zorgen voor toegankelijke traceerbaarheid voor de gemeenschap van belanghebbenden door efficiënte en kosteneffectieve methoden te ontwikkelen voor het opstellen van traceerbare gasoverdrachtsnormen voor de prestatie-evaluatie van biomethaanmonitoringsystemen.

Metrologie voor de toeleveringsketen van waterstof (Met4H2)

Een metrologisch kader creëren om de groeiende vraag naar ‘groene’ waterstof te ondersteunen als onderdeel van de klimaatstrategie van de EU.

Grenzen verleggen van nanodimensionale metrologie door licht (20FUN02 POLight)

Dit project pakt dit probleem aan door nieuwe methoden te ontwikkelen om de metrologiekloof te overbruggen en op zijn beurt KET-innovatie te bevorderen. Meer specifiek zal dit project de grenzen van optische meetmethoden verleggen door een nieuwe generatie optische metrologiesystemen te realiseren, met ongekende prestaties op het gebied van ruimtelijke resolutie, traceerbaarheid, betrouwbaarheid en robuustheid.

Green Transport Delta – Waterstof

Het project Green Transport Delta – Waterstof heeft als hoofddoel het ontwikkelen van drie waterstoftechnologieën: waterstofverbrandingsmotoren, waterstofbrandstofcellen en een volgende generatie technologie voor waterstoftankinfrastructuur.