Metrologieondersteuning voor gebruik en opslag van koolstofafvang (MetCCUS)

Projecten

Metrologieondersteuning voor gebruik en opslag van koolstofafvang (MetCCUS)

De Europese Unie heeft zich tot doel gesteld om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 % te verminderen en tegen 2050 koolstofneutraal te worden. Om dit doel te bereiken werd de Green Deal ingevoerd om prioriteit te geven aan gebieden zoals schone waterstof, brandstofcellen en andere alternatieve brandstoffen, energieopslag, en CO₂-afvang, opslag en gebruik (CCUS). Dit laatste kan worden gebruikt om CO₂ die wordt geproduceerd door industriële processen te verwijderen en ondergronds of opgesloten in een alternatief materiaal op te slaan. Daarom moeten de belangrijkste meetuitdagingen met betrekking tot stroommeting, emissiebewaking, chemische metrologie en fysische eigenschappen worden aangepakt voordat deze technologie efficiënt en veilig in heel Europa kan worden gebruikt.

Dit project zal zich richten op de ontwikkeling van de metrologische infrastructuur die nodig is voor het monitoren van CO₂ die wordt geproduceerd en verloren gaat in een industrieel proces door de ontwikkeling van nieuwe traceerbare faciliteiten, waaronder primaire stroomstandaarden om kalibratie mogelijk te maken, evenals validatie van systemen die in staat zijn om CO₂-lekken te kwantificeren van pijpleidingen, transport (bijv. scheepvaart) of opslaglocaties. Dit project zal ook primaire standaarden, bemonstering, analytische methoden en modellen produceren die nodig zijn om de industrie te ondersteunen bij het specificeren van operationele omstandigheden en om de vereiste metingen uit te voeren op het gebied van CO₂-afvang, -transport en -opslag.

Onze rol

VSL coördineert dit project en leidt het werkpakket chemische metrologie. Drie verschillende technologieën van VSL zijn bij het project betrokken, waaronder chemie, stromings- en datamodellering en wetenschap. De chemiegroep gaat werken aan de ontwikkeling van nieuwe primaire standaarden en analytische meetmethoden voor het uitvoeren van metingen van de CO₂-gassamenstelling. VSL streeft er binnen de stroming ook naar om zijn grootschalige beproevingsinrichting met primaire zuiger opnieuw te gebruiken en te upgraden om te werken met gasvormige zuivere CO₂ en om een ​​onderlinge vergelijking van gasvormige CO₂-stroomkalibraties uit te voeren. De datamodellerings- en wetenschapsgroep zal de fysische eigenschappen van CO₂ onderzoeken door CO₂-toestandsvergelijkingen voor CCUS-toepassingen te evalueren.

Startdatum: 1 oktober 2022
Einddatum: 30 september 2025

Lees hier meer over dit project.

“Het project heeft financiering ontvangen van het European Partnership on Metrology, medegefinancierd door het Horizon Europe Research and Innovation Program van de Europese Unie en van de deelnemende staten.”

Heeft u vragen?

Onze experts staan voor u klaar.

Iris de Krom
Scientist Chemistry

Projecten

Onze expertise in de praktijk

Bekijk onze andere projecten.

Protocol voor SI-traceerbare validatie van methoden voor conformiteitsbeoordeling van biomethaan (BiometCAP)

De algemene EU-doelstelling voor het verbruik van hernieuwbare energiebronnen tegen 2030 is verhoogd tot 32 % in de RED II-richtlijn. De conformiteitsbeoordeling van biomethaan vereist verdere standaardisatie om de toekomst van groene energie in Europa te ondersteunen. De algemene doelstelling van dit project is de ontwikkeling van standaardisatie te ondersteunen en de traceerbaarheid, betrouwbaarheid en karakterisering te bieden die nodig zijn voor de conformiteitsbeoordeling van biomethaan.

Metrologie voor stromen gas onder hoge druk en vloeibare waterstof (MetHyInfra)

In de Europese “Green Deal” wordt een routekaart uitgestippeld voor de vergroening van energiestromen en een klimaatneutrale EU.

Towards a true 8-digit digitizer (True8DIGIT)

This project addresses the development of a digitiser based on state-of-the-art analogue-to-digital converters (ADCs), operating from direct current (DC) to 100 kHz, meeting the demands for linearity, noise, and overall accuracy of high-level measurement applications that cannot be met using currently available digitisers.

AMPERE – Additive Manufacturing based Production of Embedded Robust Electronics

Het AMPERE-project zal betrouwbare en schaalbare hybride 4D-productiemethoden ontwikkelen voor slimme systemen met ingebedde robuuste elektronica.

Transportable optical clocks for key comparisons (TOCK)

The availability of SI-traceable time and frequency references for end users in research laboratories or industry is at the heart of many applications, from fundamental science and metrology to high-speed telecommunications, satellite navigation systems and environmental monitoring.

Metrologie voor de toeleveringsketen van waterstof (Met4H2)

Een metrologisch kader creëren om de groeiende vraag naar ‘groene’ waterstof te ondersteunen als onderdeel van de klimaatstrategie van de EU.

Green Transport Delta – Waterstof

Het project Green Transport Delta – Waterstof heeft als hoofddoel het ontwikkelen van drie waterstoftechnologieën: waterstofverbrandingsmotoren, waterstofbrandstofcellen en een volgende generatie technologie voor waterstoftankinfrastructuur.

Metrologie voor het bepalen van emissies van gevaarlijke stoffen uit bouwmaterialen naar binnenlucht (20NRM04 MetrIAQ)

In Europa spenderen we meer dan 80 % van onze tijd binnen. Het is dus essentieel dat binnenlucht gezond is. Bouwmaterialen, zoals verf, vloerbedekking, en andere producenten die binnen gebruikt worden zoals meubilair, stoten gevaarlijke stoffen uit.

Standaardisatie van metingen in gelijkspanningsnetten (20NRM03 DC grids)

De opkomst van hernieuwbare en duurzame technologieën heeft de interesse in gelijkspanningsnetten als mogelijk alternatief of als aanvulling op het bestaande net vergroot.

Metrologie voor temporale lichtmodulatie

LED-gebaseerde verlichting draagt bij aan energiebesparing en de vermindering van de milieueffecten van verlichting. LED-lampen kunnen echter fluctuaties in de lichtopbrengst vertonen, wat bekend staat als temporale lichtmodulatie (TLM).