Kalibratie van de apparatuur

De kwaliteit van producten en onderzoeken hangt vaak sterk samen met de kwaliteit van metingen. In productieprocessen heeft een nauwkeurige meting vaak directe invloed op het percentage afkeur en op de veiligheid. Bij metingen waarvan het resultaat gekoppeld is aan betalingen, zoals bij CO2-uitstoot of bij transport van olie, wil de betalende partij niet teveel betalen en de ontvangende partij niet te weinig krijgen. Een nauwkeurige, herleidbare meting vormt daarvoor de basis. VSL levert als nationaal metrologisch instituut kalibraties met de beste meetonzekerheden en herleidbaarheid naar de primaire standaarden.

Vertrouwen in meetresultaten
Kortom, er moet vertrouwen zijn in de uitkomst van een meting. Om een meting te kunnen vergelijken met die van een ander, of met die van vorig jaar, moet de meting herleidbaar zijn. Het tijdig en juist kalibreren van meetapparatuur is essentieel om aan deze condities te voldoen.

Internationale herleidbaarheid
Door uw apparatuur bij VSL te laten kalibreren vergelijkt u uw meetapparatuur direct of indirect met de primaire standaarden, Hierdoor blijft de meetonzekerheid minimaal en is uw meetapparatuur herleidbaar naar de nationale standaarden. VSL is nauw betrokken bij de internationale metrologische infrastructuur. Onze certificaten worden breed erkend via het CIPM Mutual Recognition Agreement (MRA).

 

Service en planning
Wanneer is het nodig om uw meetapparatuur te kalibreren? Wij kunnen u helpen om de herkalibratietermijn vast te stellen en zorgen vervolgens voor tijdige herkalibratie. Dankzij een zorgvuldige planning beperken wij het verlies van kostbare tijd.

Kies uit de blauwe iconen rechts voor meer informatie over kalibraties binnen een bepaald vakgebied.

Meer informatie