Het VSL metrologie diensten

VSL is het Nationaal Metrologisch Instituut van Nederland en is een internationaal toonaangevend kennisinstituut op het gebied van metrologie. Naast het beheer en de ontwikkeling van de nationale primaire meetstandaarden levert VSL de volgende diensten:

Kalibraties
Om metingen te kunnen vergelijken moeten ze meting herleidbaar zijn. Tijdige en correcte kalibratie van meetapparatuur is essentieel om aan deze condities te voldoen. VSL levert kalibraties met de beste meetonzekerheden en herleidbaarheid naar de primaire standaarden.

Referentiematerialen
Voor het herleidbaar uitvoeren van onder andere chemische analyses moet de analyse-apparatuur worden gekalibreerd. Dit gebeurt vaak met behulp van referentiematerialen. VSL levert een brede range aan referentiematerialen (gasmengsels, viscositeit en minerale oliën).

Ringvergelijkingen
Laboratoria streven naar optimale kwaliteit van instrumenten, procedures en meetcapaciteiten. Via ringvergelijkingen worden de meetresultaten anoniem vergeleken met die van andere laboratoria (benchmarking) en worden afwijkingen achterhaald.

Maatwerk
Zoekt u de juiste expertise voor het verrichten van specifieke metingen of het ontwikkelen van een meettechnische infrastructuur? Of heeft u behoefte aan het oordeel van een deskundige, onafhankelijke partij? VSL levert hiervoor maatwerk.

VSL-certificering
Om te zorgen dat uw afnemers vertrouwen hebben in de meetresultaten van uw kalibratiefaciliteit kunt u uw faciliteit laten certificeren. Als onafhankelijk en internationaal erkend meetinstituut kan VSL de kwaliteit van de faciliteit toetsen en de CMC’s bepalen.

Trainingen
Metrology College van VSL biedt een volledig pakket aan cursussen en trainingen op het gebied van meten en kalibreren: van algemene cursussen over metrologie en herleidbaarheid tot gespecialiseerde cursussen voor specifieke vakgebieden.