Stage

Er zijn verschillende stagemogelijkheden op HBO- en academisch niveau, met name voor studenten in de studierichtingen natuurkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, chemie, fysica, bedrijfswiskunde, informatica en technisch commercieel.

Op dit moment heeft VSL geen concrete stageplaatsen.