EMPIR-projecten

VSL is als Nationaal Metrologisch Instituut betrokken bij een groot aantal onderzoeksprojecten. Daarbij wordt aangesloten op maatschappelijke speerpunten als Energy, Environment, Industry, Health, New Technologies en de ontwikkeling van de basiseenheden van het SI-stelsel.

Overzicht van lopende EMPIR-projecten