Nordsol levert biomethaanmonsters aan VSL voor het STELLAR-project

Nieuws

Nordsol levert biomethaanmonsters aan VSL voor het STELLAR-project

De opwarming van de aarde is momenteel een van de grootste risico’s voor de mensheid. Zoals uiteengezet in de Overeenkomst van Parijs en bevestigd in het klimaatrapport van IPCC AR6 WG1, dat in augustus 2021 is gepubliceerd, moet dringend actie worden ondernomen om de klimaatverandering aan te pakken door de uitstoot van broeikasgassen zoals methaan en kooldioxide te verminderen.

Van beide gassen vinden we momenteel record hoeveelheden in de atmosfeer, en dit is voornamelijk te wijten aan antropogene (menselijke) activiteiten. Om de doeltreffendheid van het emissiereductiebeleid te bepalen, is het van essentieel belang een onderscheid te maken tussen antropogene bronnen en natuurlijke bijdragen. Dit kan worden gedaan door de stabiele isotopensamenstelling van kooldioxide en methaan te meten. Het Stellar-project (http://empir.npl.co.uk/stellarproject/) ondersteunt betrouwbare metingen van de isotopensamenstelling van methaan en kooldioxide door referentiematerialen en nauwkeurige meetmethoden te ontwikkelen

Binnen het Stellar-project leidt VSL de ontwikkeling van isotopische referentiematerialen voor methaan die dienen als ijkstandaarden voor de meetapparatuur in het veld. Om deze referentiematerialen te bereiden, wordt methaan van fossiele oorsprong gemengd met methaan van biogene oorsprong. Methaan van fossiele oorsprong is vriendelijk ter beschikking gesteld door de projectpartner Air Liquide.

Methaan van biogene oorsprong is onlangs geleverd door Nordsol, uit een nieuw gebouwde bioLNG-installatie in een partnerschap met Shell en Renewi. Deze installatie bevindt zich in Amsterdam en werd in oktober 2021 officieel geopend door de Nederlandse koning Willem-Alexander.

Biogas wordt gemaakt van organisch afval, zoals verouderde pindakaas, vervolgens gezuiverd om biomethaan te verkrijgen en ten slotte afgekoeld om bio-LNG te verkrijgen. De monsters voor VSL zijn genomen door Jerom van Roosmalen, CEO van Nordsol.