Nieuw onderzoeksproject over virtuele experimenten en digitale tweelingen

Nieuws

Nieuw onderzoeksproject over virtuele experimenten en digitale tweelingen

In mei 2023 startte het nieuwe onderzoeksproject ‘Trustworthy virtual experiments and digital twins’ (‘Betrouwbare virtuele experimenten en digitale tweelingen’) (ViDiT). ViDiT is een metrologieproject gefinancierd door de Europese Unie. Metrologie is de wetenschappelijke studie van metingen die zich richt op de betrouwbaarheid van metingen en vormt daarom de basis voor wetenschap, kwaliteitsinspectie, handel en vele andere behoeften van de moderne industriële samenleving. Het consortium van dit driejarige project bestaat uit 21 instellingen: acht Nationale Metrologie Instituten, twee onderzoekscentra dicht bij de industrie, vijf universiteiten en zes bedrijven. Het project wordt gecoördineerd door de Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), het Duitse nationale metrologie instituut.

Virtuele experimenten en digitale tweelingen zijn sleuteltechnologieën om Europees strategisch beleid gericht op duurzaamheid en digitalisering te verwezenlijken en te realiseren binnen het complexe raamwerk van Industrie 4.0 en de Europese Green Deal. Virtuele experimenten en digitale tweelingen zijn beide simulatiemodellen die fysieke systemen en kenmerken in een virtuele omgeving nauwkeurig repliceren. Digitale tweelingen omvatten verder dynamische updates van het virtuele model volgens de waargenomen toestand van zijn echte tegenhanger. Daarom bestaan ze uit twee delen: een fysiek-virtuele verbinding die het beschouwde systeem modelleert, en een virtueel-fysieke verbinding die preventie- en controlestrategieën implementeert om de beoogde nauwkeurigheid in het fysieke systeem te bereiken.

Het gebruik van virtuele experimenten en digitale tweelingen in metrologische toepassingen vereist methoden voor de evaluatie van onzekerheid, evenals betrouwbare validatieprocedures, om ze geschikt te maken als vervanging of uitbreiding van gecertificeerde meetapparatuur. Het ViDiT-project zal deze methoden en procedures ontwikkelen om de betrouwbaarheid van virtuele experimenten en digitale tweelingen in de metrologie te garanderen. De vier technische werkpakketten en geselecteerde toepassingen van het project (coördinatenmeetmachine, tilted wave interferometer, debietmeting, 3D-robotmeting, nano-indentatie, NanoCyl en elektrische metingen) worden weergegeven in figuur 1.

Bovendien zal dit de traceerbaarheid van moderne meetsystemen mogelijk maken en de Europese voorsprong op dit gebied vergroten en versterken. Om de acceptatie van de ontwikkelde methoden door nationale metrologische instituten en industriële belanghebbenden te vergemakkelijken, zullen drie gidsen voor goede praktijken worden geschreven, en de toepasbaarheid van de methoden zal worden aangetoond in twaalf casestudies die de bovengenoemde industriële metrologische toepassingen bestrijken.

Het project ontvangt financiering van het European Partnership on Metrology, gecofinancierd door het Horizon Europe Research and Innovation Programme van de Europese Unie en door de deelnemende staten.

Meer informatie over het onderzoeksproject is te vinden op de webpagina https://www.vidit.ptb.de