Neem deel aan VSL’s internationale interlaboratorium vergelijking voor multifuctionele kalibratoren

VSL organiseert een internationale interlaboratoriumvergelijking (ILC) voor de kalibratie van een multifunctionele kalibrator. U kunt zich nu inschrijven voor deelname.

Nieuws

Neem deel aan VSL’s internationale interlaboratorium vergelijk voor multifuctionele kalibratoren

VSL organiseert een internationale interlaboratoriumvergelijking (ILC) voor de kalibratie van een multifuctionele kalibrator. U kunt zich nu inschrijven voor deelname.

De ILC start wanneer 5 deelnemers zich hebben aangemeld. Deelnemers hebben twee weken de tijd om de kalibratie uit te voeren

Hoogwaardig evaluatierapport

In de internationale Interlaboratoriumvergelijking wordt uw prestatie op een directe manier vergeleken met de andere internationale deelnemers: anoniem, professioneel en betrouwbaar. Alle deelnemers ontvangen een evaluatierapport met zowel een absolute als een relatieve score. Met de uitkomst van het rapport kunt u klanten ervan overtuigen dat u een hoogwaardig dienstenpakket levert dat de concurrentie met glans kan doorstaan.

Ondersteun uw accreditatieproces

Indien vereist als onderdeel van het accreditatieprogramma, vormen bekwaamheidstesten en vergelijkingen een aanvulling op de laboratoriumbeoordeling door technische specialisten en bieden ze informatie ter ondersteuning van het accreditatieproces.

Ervaren ILC organisator organiser

VSL is een officieel erkende organisator (ISO/IEC 17043) van interlaboratoriumvergelijkingen met meer dan 30 jaar ervaring. We organiseren interlaboratoriumvergelijkingen en ringonderzoeken op veel verschillende gebieden, van druk, massa en viscositeit tot chemische analyse, en van temperatuur en vochtigheid tot elektriciteit, lengte en gasstroom.

Meer informatie

  • Voor meer informatie over de ILC op multifuctionele kalibratoren, vindt u hier de factsheet.
  • Hier vindt u het inschrijfformulier.