Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap

Nieuws

Waarom we (meer) vrouwelijke wetenschappers nodig hebben bij VSL

Dit jaar staat 11 februari in het teken van de achtste Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap. Bij VSL onderschrijven we het belang van vrouwen in wetenschappelijke functies. En hoewel er vooruitgang is geboekt in het vergroten van de participatie van vrouwen in technisch onderwijs en het bedrijfsleven, blijft er wereldwijd een aanzienlijke genderkloof bestaan in de sectoren wetenschap, technologie, techniek en wiskunde.

En dat terwijl een divers personeelsbestand (juist) in deze sectoren onmisbare voordelen kent. Over het algemeen leidt diversiteit ertoe dat je als organisatie beschikt over kritische denkers met verschillende zienswijzen en perspectieven op belangrijke onderwerpen of benaderingen. In de wereld van de wetenschap is dat cruciaal. Verschillende ideeën, vragen en methoden dragen immers bij aan completere oplossingen.

Momenteel werken er bij VSL 24 vrouwelijke wetenschappers. We vroegen 7 van hen om hun passie voor wetenschap en carrièrekeuzes te delen en een inkijkje te geven in hun vakgebied.

Annarita Baldan, chief scientist

 

Toen ik jong was, lieten mijn ouders en wiskundeleraren mij kennis maken met de wereld van de wetenschap. Vanaf toen was de weg naar een wetenschappelijke carrière een eenvoudige keuze. Ik besloot dat ik onderzoeker zou worden. Maar een onderzoeker van wat?

Ik koos voor een masteropleiding in farmaceutische chemie en technologie, met als doel het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe medicijnen om kanker te verslaan.

Het leven zit echter vol verrassingen. Ik kwam terecht bij het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (het Joint Research Center). Dit is de wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie en een geweldige hub van jonge Europese wetenschappers. Hier richtte ik mijn onderzoek op de monitoring van luchtverontreiniging. Vervolgens verhuisde ik naar Nederland om bij VSL aan de slag te gaan als metrologisch onderzoeker in gasanalyse met toepassingen op het gebied van klimaat-, milieu- en energiemetingen.

Mijn huidige rol bij VSL is het initiëren van nieuwe onderzoeksactiviteiten in gebieden waar metrologie nodig is. Neem bijvoorbeeld de behoefte aan nieuwe methoden om de kwaliteit van waterstof, de meest veelbelovende hernieuwbare brandstof van de nabije toekomst, nauwkeurig te bepalen. Maar bovenal zie ik mezelf als boodschapper om het belang van betrouwbare metingen en de grote invloed daarvan op ons dagelijks leven te benadrukken.

En wat houd ik van mijn werk!

Als vrouw en wetenschapper wens ik alle vrouwen en meisjes die geïnteresseerd zijn in een carrière in de chemie of in een andere wetenschappelijke of technische discipline, toe om in zichzelf te geloven en hun dromen met passie en doorzettingsvermogen te volgen.

Grazia Brazzorotto, allround metrologist length & optics

 

Ik besloot om natuurkunde te gaan studeren, omdat ik het heelal en de dingen om me heen beter wilde begrijpen. Aanvankelijk was het mijn doel een masterdiploma in Astrofysica, maar tijdens de universiteit veranderde ik van gedachten en besloot ik meer ‘aardse’ onderwerpen te studeren die ook andere mensen zouden kunnen helpen. Ik besloot daarom een master Biomedische Natuurkunde te doen.

Hier bij VSL doe ik onderzoek op het gebied waarvoor ik heb gestudeerd (namelijk ioniserende straling), maar vorig jaar ben ik ook begonnen als metroloog voor lengte- en opticastandaarden. Mijn werk voor de afdeling lengte en optica bestaat voornamelijk uit het uitvoeren van kalibraties van diverse instrumenten – denk aan lasers, afstandsmeters en optische filters – voor klanten.

Ik geniet enorm van mijn werk. Vooral van de samenwerking met andere wetenschappers en het vinden van innovatieve oplossingen voor problemen. Het verveelt me nooit om nieuwe dingen te leren, want elk instrument is op de een of andere manier anders.

Het motiveert me als ik bedenk dat ik iets belangrijks doe voor de gemeenschap om mij heen en voor mijn klanten. Vooral wanneer een taak bijzonder uitdagend is.

Ik hoop dat steeds meer vrouwen zich geïnspireerd zullen voelen om zich bij de wetenschappelijke gemeenschap aan te sluiten, zonder bang te zijn dat ze tekortschieten. We kunnen allemaal een bijdrage leveren aan de wetenschap.

Iris de Krom, principal scientist chemistry

 

Tijdens mijn masteropleiding Chemie deed ik graag onderzoek en werd expert op een bepaald gebied. Zodoende ging ik verder met een PhD waarin ik nieuwe moleculen/verbindingen ontwikkelde met lichtabsorberende of -uitstralende eigenschappen voor mogelijk gebruik in zonnecellen of als katalysator in lichtgestuurde reacties. Dit was zeer fundamenteel onderzoek.

Omdat ik de verbinding met eindgebruikers miste, stapte ik over van een academische carrière naar een carrière in het bedrijfsleven. Ik vond een baan bij VSL en werk hier nu bijna 7 jaar als wetenschapper in de chemiegroep.

De meeste tijd besteed ik aan het coördineren van twee Europese onderzoeksprojecten:

SI-Hg (www.si-hg.eu)

In het SI-Hg-project ontwikkelen wij methoden voor de nauwkeurige meting van kwik (Hg) in de lucht. Kwik komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen en afval. Dit leidt tot wereldwijde kwikvervuiling. Inademing van kwikdamp kan schadelijke effecten hebben op het zenuwstelsel. Daarom is het van groot belang zicht te hebben op de emissie van kwik door de industrie. De in het SI-Hg-project ontwikkelde methoden zullen de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van de meetresultaten van kwik wereldwijd helpen verbeteren.

 

MetCCUS (www.metccus.eu)

MetCCUS is een onderzoeksproject dat net van start is gegaan bij VSL. De Europese Green Deal heeft als doel om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% te verminderen en in 2050 klimaatneutraal te worden. Koolstofdioxide (CO2) is het belangrijkste broeikasgas dat vrijkomt bij de verbranding van brandstoffen en in de industrie. Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) kan een belangrijke oplossing bieden om deze CO2-uitstoot te verminderen. In het MetCCUS-project ontwikkelen we meetmethoden en referentiematerialen voor CO2 om de industrie te helpen de Europese Green Deal-doelstellingen te halen.

In beide projecten werkt VSL samen met andere instituten en bedrijven in Europa. Als coördinator vertegenwoordig ik het project en presenteer ik de projectresultaten op relevante conferenties en commissies. Ik spreek met medewerkers en eindgebruikers om nieuwe onderzoeksbehoeften te bepalen. Verder begeleid ik mijn collega’s en stagiaires die aan de projecten werken. Deze verschillende taken maken mijn dagelijkse werk heel afwisselend en spannend en daarom ben ik graag wetenschapper bij VSL.

Devika Poduval, electrical engineer

 

Van jongs af aan was ik al gepassioneerd door wiskunde en natuurkunde. Ik was gek op uitdagingen waarbij ik mijn probleemoplossend vermogen kon tonen. Dit is dan ook precies de reden waarom ik voor een ingenieursopleiding heb gekozen. Na mijn studie Electrical Power Engineering aan de TU Delft ben ik in 2021 bij VSL gaan werken als wetenschapper op de afdeling elektriciteit.

Bij VSL ben ik voornamelijk betrokken bij kalibratieprojecten voor de domeinen hoogspanning, hoge frequentie en stroomkwaliteit. Elk project waarbij elektriciteit een rol speelt, vereist uiterste nauwkeurigheid en precisie. Een carrière in de elektrotechniek stelt je dus in staat om problemen op te lossen en dingen te ontwerpen terwijl je de kwaliteiten van nauwkeurigheid en precisie koestert. In wezen gaat het bij engineering dus om het vinden van slimme oplossingen voor complexe problemen.

Ik kan dan ook niet gelukkiger zijn met mijn keuze! Als ingenieur is elke werkdag een proces van leren, problemen oplossen en inventiviteit. Vooral in de elektrische industrie zijn er maar weinig vrouwen (zichtbaar) werkzaam. Ik ben echter zichtbaar in het uitvoeren van doelgericht werk te midden van mijn mannelijke collega’s. Dit inspireert mij om harder te werken omdat ik ervan overtuigd ben dat ‘wij vrouwen’ enorm doelgericht zijn.

Noor Abdulhussain, chemistry scientist

Als kind was ik altijd al geïnteresseerd in scheikunde. Ik kon enorm genieten van de experimenten die we op de middelbare school deden. Dit maakte me nieuwsgierig naar meer. Ik besloot dan ook om scheikunde te gaan studeren en heb me in de loop der jaren gespecialiseerd in analytische chemie.

Analytische chemie speelt een sleutelrol bij het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van alles in ons milieu: onze lucht, ons voedsel en water. Ik vond het leuk om verschillende analytische technieken te gebruiken en de black box te begrijpen in de verschillende toepassingen waarin ik werkte.

Dit heeft ertoe geleid dat ik nu bij VSL in de wereld van de gasanalyse werk. Het is een plek waar ik bijdraag aan gasanalyse metingen op het gebied van klimaatverandering en milieu. Bovendien is het een plek waar ik een bijdrage lever binnen verschillende disciplines, in een diverse omgeving met inspirerende mensen – of meer specifiek: inspirerende vrouwen die gedreven worden door hun passie.

Tegen de jonge meisjes en vrouwen die een carrière in de wetenschap ambiëren wil ik zeggen: het verkennen van je interesses, passies en barrières zal je verder brengen om je doelen te bereiken. Om zo uiteindelijk een betekenisvolle impact te maken op welk gebied dan ook!

Martine Kuiper, PhD kandidaat

 

Voordat ik afstudeerde aan de middelbare school en koos waar ik ging studeren, vroeg ik me altijd af: “Hoe kan ik aan de gezondheidszorg werken en mensen helpen zonder dokter te worden?”. Omdat mijn favoriete vakken over biologie, scheikunde en natuurkunde gingen, en ik geen van die vakken wilde uitsluiten, ben ik Biomedische Technologie gaan studeren aan de Universiteit Twente. De combinatie van biologie met wiskunde, scheikunde en natuurkunde vond ik erg leuk. Hoe kleiner de deeltjes in het menselijk lichaam, hoe interessanter ik het vak vond.

Na mijn studie ben ik gaan werken aan een gecombineerde PhD, zowel bij VSL als in het Amsterdam UMC, op het gebied van extracellulaire blaasjes. Extracellulaire blaasjes zijn nanodeeltjes die door elke cel in het menselijk lichaam worden vrijgegeven, en dus aanwezig zijn in alle lichaamsvloeistoffen. Aangezien elk type cel verschillende extracellulaire blaasjes afscheidt, hebben ze een potentieel om een biomarker te worden voor niet-invasieve, vroege opsporing van ziekten zoals kanker of trombose.

Maar voordat extracellulaire blaasjes als biomarker in de kliniek kunnen worden gebruikt, is het belangrijk dat elk laboratorium en iedere machine vergelijkbare resultaten meten. Daarom ontwikkel ik setups om de detectie van deze deeltjes te verbeteren. Een van mijn setups zal de referentiematerialen kunnen kalibreren die gebruikt worden voor de kalibratie van klinische instrumenten. Dit betekent dat ik de volgende stap zet naar klinische metingen van extracellulaire blaasjes. Voor de ontwikkeling van mijn setups was een breed spectrum aan kennis nodig, van lasers, fluidics en programmering tot chemie, waardoor mijn brede wetenschappelijke achtergrond een grote troef is.

Uiteindelijk kan mijn onderzoeksbijdrage resulteren in het gebruik van celspecifieke extracellulaire blaasjesconcentraties als biomarkers, waardoor een breed spectrum van ziekten sneller en niet-invasief kan worden opgespoord en bewaakt.

Federica Gugole, data scientist

 

Ik heb wiskunde altijd leuk gevonden, omdat het logisch en zeer veelzijdig is. Ik heb hierdoor al aan heel verschillende onderwerpen mogen werken, zoals klimaatmodellering, exit-strategieën voor COVID-19 en metrologie. Hoe is dat eigenlijk mogelijk?

Nou, het is eigenlijk heel eenvoudig. Het komt allemaal door nieuwsgierigheid. Ik ontdekte hoe ik kon bijdragen aan grotere problemen door juist kleine delen op te lossen en nieuwe vragen te stellen. Het maakte niet uit of ik probeerde te voorspellen hoe het huidige klimaat zal veranderen of wat de beste strategie is om terug te keren naar een ‘normaal’ leven na een lockdown; de sleutel is het begrijpen van het probleem en het formuleren van de juiste vragen.

Dit is waar diversiteit een grote rol speelt. Ten opzichte van andere mannelijke collega’s, breng ik als vrouw over het algemeen een ander perspectief. Hierdoor stel ik doorgaans andere vragen en draag zo uiteindelijk bij aan een completere oplossing. Dit is fundamenteel in mijn huidige rol bij VSL. Samen met collega’s van verschillende afdelingen, zoals chemie en stroming, werk ik om de stand van de techniek te verbeteren aan de hand van multidisciplinaire benaderingen.

De nauwkeurigheid van de meting hangt namelijk niet alleen af van wat je in het lab doet, maar ook van hoe je de informatie in de verzamelde gegevens samenvoegt. Dat is waar ik mijn collega-metrologen bij kan helpen; begrijpen hoe de meetnauwkeurigheid kan worden verbeterd en om nog nauwkeurigere onzekerheidsschattingen te verkrijgen.