Het onverminderde belang van Internationale Vrouwendag

Nieuws

Het onverminderde belang van Internationale Vrouwendag

Internationale Vrouwendag vestigt al jaren wereldwijd de aandacht op gendergelijkheid en de rechten van vrouwen. Een terugkerende uitdaging is de inclusie van meer vrouwen in technische en exacte wetenschappen. Dat gaat ons bij VSL natuurlijk aan het hart. Vorig jaar vroegen we aan collega’s over gendergelijkheid tijdens de Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap. Dit jaar een perspectief op Internationale Vrouwendag in vogelvlucht vanuit de directie:

“Dezelfde kennis is in een ander lichaam minder waard”, citeert financieel directeur Amanda Lock de schrijfster Astrid Elburg. “Zolang ongelijke waardering voortduurt in alle lagen van de samenleving, blijft het cruciaal om kritisch te blijven over de oorzaken van deze ongelijkheid. Internationale Vrouwendag biedt een waardevol moment om de aandacht op deze kwestie te vestigen en gezamenlijk te streven naar verbetering.”

Ook algemeen directeur Fabienne van Booma benadrukt het belang van Internationale Vrouwendag als een essentiële herinnering aan de voortdurende strijd voor gendergelijkheid. “Internationale Vrouwendag biedt een platform om de vooruitgang die is geboekt te vieren, maar ook om aandacht te blijven vragen voor de uitdagingen die nog moeten worden overwonnen,” verklaart Fabienne. Deze dag is cruciaal voor het blijven stimuleren van discussie en actie rondom gendergelijkheid.

Tussen wens en werkelijkheid

Binnen VSL is gendergelijkheid onderdeel van een bredere ambitie om diversiteit en inclusie binnen de organisatie te versterken. Dit heeft geleid tot een internationaal en divers team. Binnen de directie is inmiddels het merendeel vrouw. “Een divers leiderschapsteam maakt niet alleen een krachtig statement, maar heeft ook een positieve invloed op de organisatie”, aldus commercieel directeur Erik van der Graaf. “Ik heb het voorrecht dat ik als man veel minder te maken krijg met discriminatie, maar dat betekent niet dat het niet bestaat. Ik vind het dan ook bemoedigend dat we binnen VSL doorlopend voortgang maken op het gebied van gelijkheid.”

“Het is fijn om in een divers team te werken. Het zorgt ervoor dat zaken van meerdere kanten worden belicht”, aldus Elvira Huizeling, operationeel directeur bij VSL. “Hierdoor is ook een thema als diversiteit en inclusiviteit makkelijker op te pakken, want we hebben zelf de nodige ervaringen die ons hebben doen beseffen dat het nog niet vanzelfsprekend is dat iedereen gelijkwaardig behandeld wordt. Als je bijvoorbeeld als enige vrouw een zaal met mannen inloopt voel je nog steeds de sfeer gelijk veranderen.”

Van Booma geeft wel toe dat er een harde grens is in het streven naar diversiteit. “VSL beheert voor de Nederlandse overheid de nationale meetstandaarden, en onze klanten vertrouwen op ons voor hoogwaardige en zeer accurate dienstverlening. Uiteindelijk is het dus cruciaal dat we, ongeacht gender of geslacht, de beste kwaliteiten, ervaringen en vaardigheden aantrekken.”

De directieleden zien een duidelijke weg richting meer gelijkheid en inclusiviteit: betere toegang tot kwalitatief onderwijs voor meisjes over de hele wereld. “Onderwijs vergroot kansen, doorbreekt patronen en bevordert economische zelfstandigheid”, zegt Lock.

Voor Huizeling houdt het echter niet op bij onderwijs. “De institutionele discriminatie die je nog overal in onze cultuur terugziet, zou ik graag willen veranderen. Wie de kinder- of mantelzorg oppakt, zou een open vraag aan het hele gezin moeten zijn. Want de automatische verwachting dat de vrouw dat oppakt, houdt ongelijkheid in stand.”

Internationale Vrouwendag herinnert ons dus niet alleen aan de successen die we kunnen vieren, maar vooral ook aan de weg die nog voor ons ligt. De echte toetssteen voor onze gedeelde toewijding aan gendergelijkheid en diversiteit, binnen VSL en in de bredere maatschappij, ligt in ons vermogen om kritisch te blijven kijken naar misstanden en deze gezamenlijk aan te pakken.